19. Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

Od 31 lipca do 9 sierpnia 2015 roku

Gdański Teatr Szekspirowski

Podczas 19. edycji Festiwalu Szekspirowskiego będzie można zobaczyć spektakle z Polski, Danii, Portugalii, Gruzji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Rosji, a wśród nich dzieła tak głośnych twórców jak Luk Perceval, László Bocsárdi czy Robert Sturua oraz polskich reżyserów, m.in. Krzysztofa Garbaczewskiego, Jana Klaty, Krzysztofa Jasińskiego, Pawła Miśkiewicza i Pawła Aignera.

8. ArtPark – strefa artystyczna

Od 5 do 30 sierpnia 2015 roku

Dom Kultury Śródmieście w Warszawie

Wydarzenie kulturalne ArtPark – strefa artystyczna to cykl codziennych spotkań publiczności z kulturą i sztuką w parku znajdującym się w centrum miasta. To dla tysięcy mieszkańców Warszawy i okolic, a także dla turystów, stały punkt na kulturalno-rozrywkowej mapie stolicy. To liczne wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle, zabawy taneczne przy muzyce na żywo, warsztaty, wystawy). To wreszcie możliwość spotkania z artystami w urokliwym miejscu z niepowtarzalnym klimatem.

9. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Od 1 do 9 sierpnia 2015 roku

Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą

Od początku istnienia Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi krytyka zwraca uwagę na jego niestandardowe podejście do sztuki filmowej. Założeniem wydarzenia jest łączenie twórcy z odbiorcą oraz filmu, literatury, muzyki i sztuk wizualnych, czyli wszystkich dyscyplin, z których czerpie X Muza. Jest to projekt artystyczny odwracający się na masowego kina, przeznaczony dla koneserów kina i innych sztuk. Siłą festiwalu jest możliwość codziennego spotkania z artystami, mistrzami i debiutantami.

Znajomi znad morza

Od 1 sierpnia do 11 października

Gdańska Galeria Miejska

Wyróżnikiem Znajomych znad morza stała się każdorazowa zmiana wielkości kolektywu i zmaganie się z własną wizją kuratorską. Projekty spod znaku ZzM miały charakter swobodny, otwarty i koleżeński. Dystans, nieformalność, szukanie miejsc „mniej oficjalnych”, częstotliwość działania były podskórną definicją formacji. Tegoroczna wystawa w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 to kolejne spotkanie Znajomych, a zarazem próba przywrócenia określonego formatu działania.

Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Działań Interpretacji Sztuki

Od 31 lipca do 13 września 2015 roku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Wystawa Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki ma na celu zaprezentowanie wybranych poszukiwań twórczych osób związanych z Pracownią Otwartych Interpretacji Sztuki – jednostką dydaktyczną, która od dwóch lat z powodzeniem funkcjonuje przy Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu rozpocznie się 31 lipca.

Dzikie Pola. Historia awangardowego Wrocławia

Od 19 czerwca do 13 września 2015 roku

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Wrocław – miasto na Ziemiach Odzyskanych, liczące przed wojną blisko milion mieszkańców – przez dekady nie mogło odbudować się po zniszczeniach spowodowanych walkami o Festung Breslau. Na tych fascynujących „dzikich polach”, usytuowanych na rubieżach komunistycznego kraju, na styku różnych kultur i migracji, wrocławscy artyści stworzyli w duchu wolności i niezależności swój oryginalny mikrokosmos.

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015

Od 17 lipca do 23 sierpnia 2015 roku

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych to ogólnopolska wystawa o charakterze konkursowym, w której biorą udział wybrani absolwenci wszystkich publicznych uczelni artystycznych z kierunków malarstwa, grafiki, rzeźby, intermediów. Wydarzenie to stanowi niecodzienną okazję do przyjrzenia się różnorodnym postawom, tendencjom i poszukiwaniom artystycznym młodych twórców z całej Polski.

Damien Hirst. New Religion

Od 24 lipca do 27 września 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku

Projekt Hirsta New Religion wywodzi się z pojęcia wiary i rozszerza tę perspektywę na nowe obszary. Poszczególne elementy wchodzące w jego skład tworzą kaplicę dedykowaną pragnieniu – pragnieniu poskromienia śmiertelności, które równocześnie jest jednak zmuszone do konfrontacji ze śmiercią.

Aerolit – zaplatanie energii

Od 10 lipca do 30 sierpnia 2015 roku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Artysta konsekwentnie uprawia rodzaj twórczości, w której jest demiurgiem, prawodawcą, kapłanem i funkcjonującym jako szaman. Tym, co określa wyjątkowość twórczości Rogulusa (pseudonim artystyczny), jest styl ekspresjonistyczny połączony z wizualizacją własnego języka ezoterycznego i symbolicznego, do którego nie zawsze można wniknąć.

Ale Sztuka! Młode polskie malarstwo

Od 15 lipca do 11 sierpnia 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie

Od 15 lipca w CSW Solvay w Krakowie można oglądać wystawę konkursową Ale Sztuka! Młode Polskie Malarstwo. Celem konkursu organizowanego przez galerię Ale Sztuka! jest poszukiwanie indywidualności twórczych wśród artystów młodego pokolenia, pomoc absolwentom w wejściu na rynek sztuki oraz pokazanie trendów i postaw twórczych w malarstwie aktualnym.

Magda Soboń. Poza horyzontem

Od 15 lipca do 23 sierpnia 2015 roku

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

„Wypowiadam się poprzez materię. Dobieram odpowiednie włókna, badam ich możliwości i granice. Eksperymentuję tak długo, aż materia zacznie słuchać i stanie się uległa temu, co chcę powiedzieć. Na tym etapie pomocne są umiejętności warsztatowe, ale wytwarzanie ręcznie czerpanego papieru nie jest dla mnie celem, a jedynie środkiem.”

Filmy Romana Polańskiego w światowym plakacie filmowym

Od 16 lipca do 31 sierpnia 2015 roku

Pałac Sztuki w Krakowie

Przygotowana przez Muzeum Kinematografii w Łodzi wystawa stanowi prezentację dorobku jednego z największych mistrzów światowego kina. Jest okazją do zaprezentowania nie tylko twórczości Reżysera, ale także wspaniałej sztuki, jaką jest plakat.

Czesław Pietraszko: Lodownia

Od 21 lipca do 16 sierpnia 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Zdjęcia lodu w środku lata – to musi być żart. W dodatku przewrotny, celujący zarówno w lubujących się w wysokich temperaturach tej pory roku, bo przypominający im, że wkrótce nie będzie się w czym lubować, jak i stęsknionych za ochłodzeniem, ich z kolei drażniąc smutną perspektywą, że trzeba będzie jeszcze trochę potęsknić.

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa

Od 27 marca do 30 sierpnia 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa to przegląd siedmiu dekad działalności legendarnego artysty i aktywisty Gustava Metzgera. Prace artysty odzwierciedlają jego całkowite zaangażowanie w lewicową politykę i ekologię, a także reprezentują kreatywne i destrukcyjne siły oddziaływania zindustrializowanych społeczeństw XX i XXI wieku. Jest to największa dotychczasowa prezentacja twórczości Metzgera nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wystawa odbędzie się w Toruniu oraz w Oslo.

Zygmunt Radnicki (1894–1969)

Od 1 kwietnia do 2 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Twórczość Zygmunta Radnickiego zostanie pokazana na wystawie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie i Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Część wystawy prezentowana w Galerii ASP ukaże Radnickiego jako ucznia, który tam rozpoczął w roku 1945 swoją karierę artystyczną, by ją zakończyć jako profesor i rektor uczelni. Ekspozycja prac Zygmunta Radnickiego w Sali Koloryzm w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku odzwierciedla znaczenie tego artysty w historii sztuki polskiej. Jego dzieła, dotąd niepokazywane w ramach wystawy stałej, znalazły się tam w kontekście prac kolegów, którzy wywarli na niego znaczący wpływ lub towarzyszyli rozwojowi jego twórczości.

Budowali nowoczesny Kraków

Budowali nowoczesny Kraków

Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)

Od 18 marca do 25 października 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Żydzi zamieszkujący Kraków i inne miasta Rzeczypospolitej przez stulecia byli niemal wykluczeni z życia społecznego i politycznego, a prawodawstwo państwowe utrudniało lub wręcz zamykało im dostęp do wielu zawodów. Zmiany nastąpiły dopiero w drugiej połowie lat 60. XIX wieku. Reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej, w granicach której w okresie rozbiorowym znalazł się Kraków, zwróciły miastu jego podmiotowość, a dla mieszkańców stały się początkiem drogi ku kształtowaniu się społeczeństwa samorządnego.

Tadeusz Kantor. Odsłona druga. Dzieciństwo

Od 6 kwietnia 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Prezentowane obiekty, rekwizyty, szkice oraz fotografie dają pełny obraz następujących po sobie etapów rozwoju jego formy. Ogromna spuścizna, jaką pozostawił po sobie Tadeusz Kantor, została wzmocniona krótkimi formami filmowymi obrazującymi inne dziedziny jego twórczości. Wybrane rekwizyty ze spektakli i cricotage’y, symbolicznie przywołujące postacie, sceny, zdarzenia – te prawdziwe i te fikcyjne – wraz z fotografiami z czasów dzieciństwa artysty odsłaniają wzajemne relacje i momenty styku. Prezentują wciąż fascynujące i nieograniczone imaginarium pamięci, zawarte w twórczości założyciela Teatru Cricot 2.

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Pieniądz islamski w wiekach średnich

Od 24 kwietnia do 22 listopada 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na wystawę Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji. Pieniądz islamski w wiekach średnich wyselekcjonowano starannie kilkaset monet – ilustrujących historię świata arabskiego od Mahometa do upadku imperium Abbasydów, czyli od VII do połowy XIII wieku. W pierwszej części będzie można oglądać te najstarsze, m.in. z VI i VII wieku, monety bizantyjskie oraz monety bite w tym samym okresie przez perską dynastię Sasanidów. Kolejna część ekspozycji poświęcona została tzw. monetom przejściowym z lat 640–699.

Dziejów polskich pomniki

Dziejów polskich pomniki

Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji MNK

Od 5 maja do 30 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na podróż po dziejach Polski, w której przewodnikiem będą najcenniejsze, najstarsze i najpiękniejsze starodruki: dawne polskie kroniki, poczty władców, herbarze i mapy. Ekspozycja została zaaranżowana we wnętrzach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 900 lat od spisania pierwszej polskiej kroniki, w 600-lecie urodzin Jana Długosza i 150 lat od wydania pierwszego tomu serii Monumenta Poloniae historica (Pomniki dziejowe Polski).

Papież awangardy

Papież awangardy

Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie

Od 28 maja do 6 września 2015 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Tadeusz Peiper znany jest w Polsce jako najbardziej prominentna postać środkowoeuropejskiej awangardy i założyciel czasopisma „Zwrotnica” (1922). Zwany „papieżem awangardy“ Peiper skierował polską kulturę na tory nowoczesności. Wystawa prezentuje artystyczne relacje awangardowej sztuki i literatury początków XX wieku, za punkt odniesienia przyjmując twórczość Tadeusza Peipera, wybitnego poety, krytyka i teoretyka sztuki.

Paryskie pracownie artystów

Od 14 maja do 23 sierpnia 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Paryskie pracownie artystów to tytuł wystawy i towarzyszącej jej publikacji autorstwa Jeana-Clauda Delorme i Anne-Marie Dubois. Małżeństwo – architekt i dziennikarka – oraz fotograf David Boureau przez ponad dwa lata podążali śladem paryskich pracowni artystów. Efektem ich wędrówek po Paryżu był zbiór fotografii przedstawiających dawne i współczesne atelier, opatrzonych wnikliwymi opisami architektury i wystroju wnętrza pracowni, a czasem także anegdotami o zajmujących je artystach.

Miłość na skraju przepaści

Od 29 maja do 16 sierpnia 2015 roku

Galeria Arsenał w Białymstoku

Osiemnaście artystek z Europy Wschodniej analizuje w swoich pracach szereg kwestii, takich jak estetyka histerii, profanacja historii lokalnych, fragmentacja czasu i przestrzeni przez nowe media i komunikację multimedialną, kładąc nacisk na doświadczenia kobiet: prześladowanie, przemoc, wykluczenie czy niewidzialność, które choć różne, są zrozumiałe pod względem zamiarów lub pragnień, oporu lub akceptacji.

Czysta Forma Witkacego w Atmie

Od 6 czerwca do 20 września 2015 roku

Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem

Muzyka była ważna dla Witkacego – sam też komponował – i do niej odwoływał się w rozważaniach o Czystej Formie, koncepcji artystycznej dotyczącej wszystkich dziedzin sztuki. Stawiał ją prawie na równi z malarstwem, jako sztukę najbardziej oddaloną od życia i zdolną do wyrażania uczuć metafizycznych. W malarstwie Czysta Forma był to eksperyment formalny, zrywający z realizmem i logiką przedstawienia, który zaowocował na początku lat 20. XX wieku serią obrazów olejnych.

Zvi Hecker. Stronice Księgi

Od 19 czerwca do 27 września 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dla Zvi Heckera architektura nie zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem. Pozostaje w stanie ciągłości, podlegając nieustannym metamorfozom. Wystawa poświęcona jego dziełu prezentuje sugestywny obraz takiego procesu tworzenia, a jednocześnie ukazuje zbiór wyjątkowych projektów i budynków powstałych w jego wyniku.

Wśród mistrzów i partaczy

Wśród mistrzów i partaczy

Z cyklu Od frontu i od kuchni

Od 5 czerwca do 23 sierpnia 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wśród mistrzów i partaczy to kolejna wystawa z cyklu Od frontu i od kuchni, który przenosi nas do Krakowa XIX-wiecznego i z pierwszych dekad XX wieku. Tym razem opuszczamy mury mieszczańskiego domu. Wychodzimy na podwórko, gdzie swój przenośny warsztat pracy rozłożył zręczny druciarz, który przywraca życie każdej pękniętej misce. Udajemy się na ulice, przy których mienią się wystawne witryny sklepowe. Zaglądamy wreszcie do pracowni, w której wśród niezwykłych narzędzi spokojnie pracuje rękawicznik, szewc czy ślusarz.

Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich

Od 18 czerwca do 9 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Doskonałość techniczna, oryginalne rozwiązania stylistyczne, egzotyka, subtelność i dekoracyjność sztuki japońskiej sprawiły, że od stuleci budzi ona zachwyt. Japońskie malarstwo, drzeworyt i wytwory rzemiosła od dawna są również przedmiotem pasji kolekcjonerskiej. Wystawa sztuki japońskiej jest wyjątkową okazją do obejrzenia w stolicy znakomitych dzieł z okresu od XVII do XX wieku, pochodzących z największych i najlepszych zbiorów publicznych w Polsce.

Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau

Od 13 czerwca 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa prezentuje ponad 300 dzieł znakomitych artystów działających we Francji schyłku XIX i początku XX wieku w kręgu impresjonizmu, symbolizmu, postimpresjonizmu i art nouveau. Pochodzą one z największej w Polsce kolekcji francuskiej grafiki nowoczesnej, liczącej około 1100 prac, którą tworzył przez blisko ćwierć wieku wielki jej miłośnik – Feliks Jasieński.

Joanna Bodzek. Kimono un-perfect

Od 19 czerwca do 13 września 2015 roku

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Kimono un-perfect to interaktywna instalacja złożona z prac Joanny Bodzek, urodzonej w Polsce artystki i projektantki, aktualnie mieszkającej i tworzącej w Szwecji. Jest to kulminacja twórczego projektu Kimono Reconstruction (2009–2015), stanowiąca jednocześnie jego podsumowanie. Swoje dzieło Bodzek sytuuje na styku sztuki figuratywnej i konceptualnej, posługując się językiem własnej, europejskiej kultury, by ułatwić badanie kimona z perspektywy społecznej, a także przez pryzmat baśni i dzieł sztuki.

Józef Brandt. Obchody setnej rocznicy śmierci

Od 20 czerwca do 25 października 2015 roku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Głównym elementem obchodów rocznicowych będzie wystawa poświęcona postaci Józefa Brandta. Na jej bazie zostaną uruchomione kolejne działania merytoryczne. Zasadnicza narracja wystawy będzie zbudowana z dzieł malarskich Brandta, znajdujących się zarówno w zbiorach muzealnych, jak i w rękach prywatnych kolekcjonerów.

Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury

Od 27 czerwca do 23 sierpnia 2015 roku

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

Wystawa w tarnowskim BWA jest szeroką prezentacją fenomenu ceramiki architektonicznej tworzonej w małopolskiej wsi Łysa Góra. Na ekspozycję składają się oryginalne eksponaty ceramiczne pochodzące z kolekcji instytucji oraz osób prywatnych, a także unikalne materiały archiwalne.

Monachijczyk w Malborku

Monachijczyk w Malborku

Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku

Od 19 czerwca do 6 września 2015 roku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało na sezon letni 2015 roku wystawę czasową, której bohaterem jest bawarski wedutysta Domenico Quaglio (1787-1837). Ten wybitny malarz epoki romantyzmu w Niemczech należy dziś do postaci nieco zapomnianych i mało znanych polskiemu odbiorcy kultury.

Makom. Dani Karavan. Esencja miejsca

Od 27 czerwca do 20 września 2015 roku

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dani Karavan tworzy dzieła site specific – powstające w ścisłym powiązaniu z kontekstem danego miejsca, często tak idealnie wtopione w krajobraz, że wydają się jego integralną częścią. W swoich realizacjach artysta często wykorzystuje paraarchitektoniczne formy i skalę, prowokując widza do przemieszczania się w obrębie dzieła.

Julia Popławska. Patterns

Od 25 czerwca do 2 sierpnia 2015 roku

andel's Hotel Kraków

Specyficzny filmowy sposób kadrowania motywu jest kluczem do wystawy Patterns Julii Popławskiej. Prezentacja złożona na zasadzie kontrastu prowadzi widza od szczegółu do ogółu lub odwrotnie, oswajając go z biologiczną rzeczywistością dżungli.

Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu

Od 26 czerwca do 27 września 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na początku XIV wieku na Półwyspie Anatolijskim narodziło się nowe państwo, które w wyniku licznych zdobyczy terytorialnych urosło do roli wiodącej islamskiej potęgi, nazwanej od rządzącej nim dynastii – Imperium Osmańskim. Wkroczenie sułtana Mehmeda II do Konstantynopola w 1453 roku było momentem szczególnie ważnym. Wydarzenie to nie tylko przyniosło kres istnieniu Cesarstwa Bizantyjskiego, ale również wyznaczyło początek nowej ery w dziejach świata.

Jonas Gasiūnas. Malarstwo

Jonas Gasiūnas. Malarstwo

Raz już tak było. Obsesje – retrospektywa

Od 26 czerwca do 30 sierpnia 2015 roku

CSW Znaki Czasu w Toruniu

Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkanaście wielkoformatowych obrazów autorstwa Jonasa Gasiūnasa, współczesnego litewskiego artysty. Gasiūnas pracuje w unikalnej technice, wykonując rysunki na płótnach o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych za pomocą sadzy z płomienia świecy. Jego autorska technika jest połączeniem malarstwa, rysunku i pisma.

Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości

Od 30 czerwca do 13 września 2015 roku

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Prawie 100 obrazów jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy można będzie oglądać na retrospektywnej wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wśród wystawionych prac znajdą się m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w.

Władysław Skoczylas (1883–1934)

Od 3 lipca do 14 sierpnia 2015 roku

Galeria Salon Akademii w Warszawie

Wystawa jest pomyślana jako przegląd wszystkich dziedzin twórczości, jakimi zajmował się Władysław Skoczylas, a nie był to tylko drzeworyt. Pokazuje około 200 prac reprezentujących malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę we wszystkich technikach, tkaniny, rysunki, grafikę użytkową, projekty polichromii, a także dokumenty i elementy warsztatu graficznego.

Christian Boltanski. W mgnieniu oka

Od 3 lipca do 4 października 2015 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Krakowska Cricoteka pokaże nowy projekt zrealizowany przez Christiana Boltanskiego. Niezwykły artysta wykona instalację site-specific, wykładając podłogę galerii trawą oraz ściętymi kwiatami. Praca będzie mieć charakter sentymentalnego monumentu poddawanego naturalnym procesom rozkładu, podporządkowanego dziennemu rytmowi, reagującego za zmianę pory dnia oraz na pogodę.

Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne

Od 3 lipca do 4 października 2015 roku

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Wystawa Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne jest pierwszą prezentacją zgromadzonej w Muzeum Historii Fotografii kolekcji radzieckich aparatów fotograficznych z lat 1934–1991. Na ekspozycji pokazane będą zarówno masowo produkowane aparaty, jak i konstrukcje zupełnie u nas nieznane.

XIX Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura

Od 28 czerwca do 29 sierpnia 2015 roku

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura to wydarzenie, które ma za sobą dziewiętnastoletnią tradycję. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych wnętrzach Torunia. Do miasta przyjadą wybitni artyści z Polski i Europy, którzy w trakcie wieczorów tematycznych zaprezentują dzieła mistrzów oraz dorobek rodzimych kompozytorów.

Beata Cedrzyńska. Zderzenia

Od 9 lipca do 2 sierpnia 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa Beaty Cedrzyńskiej obejmuje jednotematyczny cykl prac malarskich o charakterze działania wielkoformatowego, reprezentujących najnowsze dokonania artystki. Jej prace ukazują człowieka w metaforyczny sposób. Stanowią próbę ustosunkowania się artystki do metafizycznych dylematów jednostki, poczucia odosobnienia, zagubienia. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz fotograficzny wizerunek z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu.

Salon letni

Od 15 lipca do 26 sierpnia 2015 roku

Galeria Stalowa w Warszawie

Prawie przez całe lato w Galerii Stalowa prezentowana będzie wystawa pt. Salon letni, która w tym roku będzie miała charakter międzynarodowy. W głównej sali galerii zostaną pokazane prace trójki artystów katalońskich z Barcelony pod wodzą Xesco Merce. Obok lidera, artysty i kuratora zaprezentują się Benxamin Alvarez i Marc Vilallonga.

Minimalne formy realności

Od 5 lipca do 6 września 2015 roku

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Ile waży rzeźba? Prawdopodobnie dużo – z uwagi na ciężar materiału i tradycji. Jednak nie zawsze przygniata nas jej waga… Współczesny obiekt rzeźbiarski materializuje w sobie zmiany kulturowe, stosunek człowieka do przedmiotu, emocje, a także „mimochodność”.

9. Festiwal Kultur Świata Okno na Świat

Od 17 do 19 lipca 2015 roku

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Festiwal Kultur Świata nie jest kolejnym festiwalem muzyki etno, folk lub „world music”. O jego unikalności świadczy fakt, iż muzyczny program Festiwalu jest zbudowany w oparciu o ideologię społeczną, która odzwierciedla hasło danej edycji. Muzyka na festiwalu prezentowana jest nie tylko od strony estetycznej, ale również jako narzędzie do walki społecznej, jako ważne medium w dialogu międzykulturowym.

Carnaval Sztuk-Mistrzów

Od 23 do 26 lipca 2015 roku

Warsztaty Kultury w Lublinie

Istotą Carnavalu jest zabawa, której towarzyszy od zawsze sztuka ludyczna. Poprzez jej aktualne przejawy, nowy cyrk i buskerstwo, Warsztaty Kultury w Lublinie rozpoczną czas wspólnego święta. Prologiem Carnavalu będą występy zaaranżowanej na tę okoliczność wędrownej trupy artystów sztuki nowego cyrku, tzw. Cyrku Podwórkowego. Pokazy kuglarstwa, iluzji i akrobatyki będą miały miejsce na podwórkach, skwerach i ulicach ośmiu dzielnic Lublina.

Strona 1 z 9612345Następna »»
Dani Karavan - kampania 1Rezerwat - mocne stąpanie po ziemi

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR

Najważniejszy
Newsletter Polskiej KulturyDołącz do O.pl

zamknij x