Wyłącz system

Od 23 maja do 7 czerwca 2015 roku

Dom Spotkań z Historią w Warszawie

Festiwal będzie okazją, by nie tylko przyjrzeć się historii, roli i skutkom cenzury w PRL, lecz również zadać pytania dotyczące dzisiejszych granic wolności. Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk został zlikwidowany 25 lat temu, ale czy wolność słowa w systemie demokratycznym jest – i czy powinna być – nieograniczona? A jeśli ulega ograniczeniom – to kiedy, dlaczego i w jakim zakresie? Jak to wygląda z perspektywy ludzi kultury, sztuki, mediów, użytkowników Internetu?

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Inne Sytuacje

Od 24 do 29 maja 2015 roku

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Festiwal Teatralny Inne Sytuacje, przedstawia panoramę teatru, którego nie znamy, a znać powinniśmy. Teatru zjawiskowego, poszukującego, akcentującego przede wszystkim obecność człowieka – aktora na scenie, uznającego ciało za podstawowe narzędzie aktorskie. Na Innych Sytuacjach zobaczycie teatr daleki od źle pojmowanej „widowiskowości”, teatr unikający epatowania nowinkami technicznymi. To będzie faktycznie „inna sytuacja” na scenie i  w sercach widzów.

Tomasz Mróz. Défaitisme

Od 21 maja do 21 czerwca 2015 roku

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Défaitisme będzie wystawą o „tworzeniu” – starciu artysty z ramami instytucjonalnej prezentacji sztuki (skostniałym schematem organizacyjnym), zmaganiu z warsztatem i materiałem (a jednocześnie fascynacji nimi), z drażniącym „sensem” na końcu języka, który umyka i nie daje się wypowiedzieć (a przy tym z dotkliwie ograniczonymi możliwościami międzyludzkiej komunikacji), w końcu o walce – i braku wiary w jej sukces – w obronie bezkompromisowej realizacji artystycznych zamierzeń (a tym samym walce z wymaganiami „od siebie” i konfrontacją z oczekiwaniami „po tobie”).

250-lecie Teatru Publicznego w Polsce. Akcja bilet za 250 groszy

23 maja 2015 roku

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Część teatrów pokaże tego wieczoru spektakle na wszystkich swoich scenach. Przykładem może być Teatr Narodowy, który zaprosi widzów – tych starszych i młodszych – na aż trzy przedstawienia. W ramach akcji zaprezentowane zostaną spektakle, które cieszyły się w ostatnich sezonach bardzo dużą popularnością, głośno komentowane i te, które są polską wizytówką międzynarodowych festiwali.

Papież awangardy

Papież awangardy

Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie

Od 28 maja do 6 września 2015 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Tadeusz Peiper znany jest w Polsce jako najbardziej prominentna postać środkowoeuropejskiej awangardy i założyciel czasopisma „Zwrotnica” (1922). Zwany „papieżem awangardy“ Peiper skierował polską kulturę na tory nowoczesności. Wystawa prezentuje artystyczne relacje awangardowej sztuki i literatury początków XX wieku, za punkt odniesienia przyjmując twórczość Tadeusza Peipera, wybitnego poety, krytyka i teoretyka sztuki.

3. Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego KRoki

Od 17 do 24 maja 2015 roku

Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

Pamięć o doświadczeniu pełnej harmonii, potrzeba obcowania z prawdą i dobrem są zapisane trwale w świadomości i ciele człowieka, choćby ślad ten zepchnięty został w jego najgłębsze pokłady. Czy to nie właśnie sztuka, a przede wszystkim taniec jako ten mający szczególny dostęp do archetypicznej materii ciała, powinien być przestrzenią umożliwiającą obcowanie z nieoczywistym, właściwym pięknem?

Miesiąc Fotografii w Krakowie 2015

Od 14 maja do 14 czerwca 2015 roku

Kraków

Miesiąc Fotografii w Krakowie jest czołowym europejskim festiwalem fotograficznym i jednym z największych cyklicznych wydarzeń poświęconych sztukom wizualnym w Polsce. Motywem przewodnim 13. edycji festiwalu będzie konflikt. Kurator Programu głównego, Wojciech Nowicki, zaprosił do Krakowa zarówno legendy światowej fotografii, jak i wschodzące gwiazdy sztuki współczesnej.

Paryskie pracownie artystów

Od 14 maja do 23 sierpnia 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Paryskie pracownie artystów to tytuł wystawy i towarzyszącej jej publikacji autorstwa Jeana-Clauda Delorme i Anne-Marie Dubois. Małżeństwo – architekt i dziennikarka – oraz fotograf David Boureau przez ponad dwa lata podążali śladem paryskich pracowni artystów. Efektem ich wędrówek po Paryżu był zbiór fotografii przedstawiających dawne i współczesne atelier, opatrzonych wnikliwymi opisami architektury i wystroju wnętrza pracowni, a czasem także anegdotami o zajmujących je artystach.

Tymek Borowski. Wszyscy potrzebują zasad, ale każdy potrzebuje innych

Od 15 maja do 11 czerwca 2015 roku

Galeria Arsenał w Białymstoku

„Na wystawie chcę pokazać kilkanaście prac, w większości całkiem nowych. Sporo z nich dotyczy tytułowego tematu (który ostatnio bardzo mnie interesuje), ale dobra wystawa jest jak dobra płyta z muzyką – rzadko kiedy na dobrej płycie mamy kilkanaście piosenek o tym samym. Dlatego chcę też pokazać prace o innych rzeczach.”

Roman Bromboszcz. Wyższe etapy gry

Od 19 maja do 7 czerwca 2015 roku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Projekt wystawy powstał w wyniku rozważań na temat pojęcia „gra”. W słowniku komputeryzacji istnieje słowo określające kolejny etap rozwoju gry lub innego produktu oprogramowania. Mówi się o wersjach systemu lub edycjach i sezonach. „Wyższe etapy gry” oznaczają, że gra toczy się w następnej odsłonie, która przynosi znaczące przekształcenia.

Lukas Jasanský, Martin Polák – Kościoły, kościoły

Od 13 maja do 14 czerwca 2015 roku

BWA w Tarnowie

Jeśli współczesna czeska fotografia miałaby papieża, to zapewne byłby nim na zmianę Lukas Jasanský lub Martin Polák. Działający w artystycznym duecie od 1986 roku Jasanský i Polák stworzyli niebagatelne dzieło liczące w sumie dwadzieścia siedem, a może dwadzieścia osiem serii, z których niektóre mają nawet po 10 000 zdjęć. Innymi słowy, pod względem ilości naświetlonego materiału swobodnie można porównać Jasanský’ego i Poláka do klasyków gatunku w rodzaju Františka Drtikola, Josefa Sudka czy też Josefa Koudelki.

Nearly Human

Od 8 maja do 5 lipca 2015 roku

CSW Łaźnia 2 w Gdańsku

Tematem wystawy jest ludzka wyobraźnia i jej pragnienie stworzenia równoległego świata maszyn, kukiełek, lalek, automatów i robotów, które są prawie takie jak my, ale nie do końca. Te wyimaginowane byty i maszyny mają dziś swoje własne miejsce w sztuce, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach naszego życia.

Fiat Lux – Quadratum Nigrum

Fiat Lux – Quadratum Nigrum

Mateusz Okoński, Jakub Skoczek, Jakub Woynarowski

Od 17 maja do 14 czerwca 2015 roku

Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie

Stworzony przez artystów suprematystyczny rytuał, choć stanowiący narracyjną oś wystawy, nie jest w pełni dostępny odbiorcom. Ujawnia się jedynie poprzez dźwięki, słowa oraz strukturę podstawowych geometrycznych form i biblijnych liczb o symbolicznym znaczeniu. Pozornie chłodny język matematyki staje się narzędziem ułatwiającym poznawanie i opisywanie rzeczywistości. Wstępujemy w niepokojącą, tajemniczą i oddziałującą na zmysły przestrzeń abstrakcyjnych doznań.

Spowiedź masochisty, reż. Greg Schwalbe

15 maja 2015 roku

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi

Tytułowy bohater w poszukiwaniu pełni szczęścia podejmuje liczne próby, aby zmienić świat na taki, gdzie mógłby żyć zgodnie ze swoją naturą. Wielkie pole do popisu znajduje w drapieżnej rzeczywistości młodego kapitalizmu, w której by się odnaleźć, trzeba mieć w sobie coś z masochisty…

Tadeusz Kantor. Małe kolekcje. Rysunki dla A.

Od 30 stycznia 2015 roku do 12 lipca 2015 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Według projektu Tadeusza Kantora przeprowadzono adaptację wnętrza na cele galerii, w której miała być prezentowana kolekcja rysunków. Została ona skompletowana osobiście przez autora z bogatej spuścizny 289 prac, posegregowana w czterdzieści grup odpowiadających kolejnym etapom jego twórczości i opatrzona tytułami. Tadeusz Kantor przekazał kolekcję Annie Halczak, a od pierwszej litery imienia właścicielki, zatytułował ją Kolekcja A.

W przestrzeni Smoka

W przestrzeni Smoka

Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Od 19 lutego do 5 lipca 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

400 najwspanialszych dzieł wybranych z bezcennej, liczącej ponad 3000 obiektów kolekcji sztuki chińskiej, zobaczymy na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Najstarsze eksponaty mają 2200 lat, najmłodsze – ponad 100.

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa

Od 27 marca do 30 sierpnia 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa to przegląd siedmiu dekad działalności legendarnego artysty i aktywisty Gustava Metzgera. Prace artysty odzwierciedlają jego całkowite zaangażowanie w lewicową politykę i ekologię, a także reprezentują kreatywne i destrukcyjne siły oddziaływania zindustrializowanych społeczeństw XX i XXI wieku. Jest to największa dotychczasowa prezentacja twórczości Metzgera nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wystawa odbędzie się w Toruniu oraz w Oslo.

Zygmunt Radnicki (1894–1969)

Od 1 kwietnia do 2 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Twórczość Zygmunta Radnickiego zostanie pokazana na wystawie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie i Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Część wystawy prezentowana w Galerii ASP ukaże Radnickiego jako ucznia, który tam rozpoczął w roku 1945 swoją karierę artystyczną, by ją zakończyć jako profesor i rektor uczelni. Ekspozycja prac Zygmunta Radnickiego w Sali Koloryzm w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku odzwierciedla znaczenie tego artysty w historii sztuki polskiej. Jego dzieła, dotąd niepokazywane w ramach wystawy stałej, znalazły się tam w kontekście prac kolegów, którzy wywarli na niego znaczący wpływ lub towarzyszyli rozwojowi jego twórczości.

Budowali nowoczesny Kraków

Budowali nowoczesny Kraków

Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)

Od 18 marca do 25 października 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Żydzi zamieszkujący Kraków i inne miasta Rzeczypospolitej przez stulecia byli niemal wykluczeni z życia społecznego i politycznego, a prawodawstwo państwowe utrudniało lub wręcz zamykało im dostęp do wielu zawodów. Zmiany nastąpiły dopiero w drugiej połowie lat 60. XIX wieku. Reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej, w granicach której w okresie rozbiorowym znalazł się Kraków, zwróciły miastu jego podmiotowość, a dla mieszkańców stały się początkiem drogi ku kształtowaniu się społeczeństwa samorządnego.

Kolorowe międzywojnie

Kolorowe międzywojnie

Polskie malarstwo z lat 1918–1939 z kolekcji prywatnej

Od 21 marca do 14 czerwca 2015 roku

Muzeum Miasta Łodzi

Kolejna wystawa czasowa polskiej sztuki przedwojennej w Muzeum Miasta Łodzi dopowiada ofertę Galerii Mistrzów Polskich, czasowo koncentrując się na okresie międzywojennym, z którego pochodzić będzie około 30 wypożyczonych od prywatnego kolekcjonera prac. Tytuł wystawy, Kolorowe międzywojnie, odnosi się do wielkiej różnorodności stylistycznej i formalnej polskiej sztuki i wielości kierunków poszukiwań, dotyczy to twórczości malarskiej realizowanej zarówno na terenie odrodzonej II RP, jak i w Paryżu, gdzie w międzywojniu mieszkała znacząca grupa polskich artystów, głównie związanych ze środowiskiem Ecole de Paris, ale nie tylko.

Ślady ludzi. Cristiano Mascaro. Sławomir Rumiak

Od 28 marca do 7 czerwca 2015 roku

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dwóch artystów, dwa kraje, dwa punkty widzenia. Jeden temat: miasto postrzegane oczami obcego. Miasto pełne śladów ludzi, którzy tworzą je na co dzień. O ile obraz nie może zastąpić bezpośredniego, zmysłowego poznania budynku, o tyle dobre zdjęcia potrafią wiele opowiedzieć o tym, czego nie jesteśmy w stanie uchwycić wzrokiem nawet wtedy, gdy stoimy przed danym obiektem – Fernando Serapião, brazylijski krytyk architektury, dziennikarz i pisarz.

Tadeusz Kantor. Odsłona druga. Dzieciństwo

Od 6 kwietnia 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Prezentowane obiekty, rekwizyty, szkice oraz fotografie dają pełny obraz następujących po sobie etapów rozwoju jego formy. Ogromna spuścizna, jaką pozostawił po sobie Tadeusz Kantor, została wzmocniona krótkimi formami filmowymi obrazującymi inne dziedziny jego twórczości. Wybrane rekwizyty ze spektakli i cricotage’y, symbolicznie przywołujące postacie, sceny, zdarzenia – te prawdziwe i te fikcyjne – wraz z fotografiami z czasów dzieciństwa artysty odsłaniają wzajemne relacje i momenty styku. Prezentują wciąż fascynujące i nieograniczone imaginarium pamięci, zawarte w twórczości założyciela Teatru Cricot 2.

Legnicki Festiwal Srebro 2015

Od 28 kwietnia do 7 czerwca 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Festiwal Srebro to najstarsze, największe i najważniejsze wydarzenie artystyczne w dziedzinie biżuterii w Polsce i jedno z największych w Europie. To absolutnie unikalna możliwość obejrzenia 1500 eksponatów z 50 krajów w jednym czasie i miejscu. Legnicka Galeria Sztuki przygotowała na 36. odsłonę Festiwalu ponad 20 wystaw awangardowej biżuterii oraz szereg eventów (wernisaży, sympozjów, koncertów, happeningów, projekcji filmowych, konkursów, warsztatów i akcji artystycznych).

All We Are

All We Are

Abakanowicz | Bartany | Chişa &Tkácova | Hopf | Persson

Od 17 kwietnia do 31 maja 2015 roku

Gdańska Galeria Miejska

Wystawa grupowa All We Are prezentuje prace sześciu międzynarodowych artystek współczesnych: Magdaleny Abakanowicz (Polska), Yael Bartany (Izrael), Anetty Mony Chişy (Rumunia) & Lucii Tkácovej (Słowacja), Judith Hopf (Niemcy) oraz Idy Persson (Szwecja). All We Are koncentruje się wokół uwarunkowań, zachowań oraz struktur grup, zbiorowisk i mas. Pokazywane prace badają różnorakie systemy zdefiniowane w toku politycznych, ekonomicznych, kulturowych bądź ideologicznych powiązań.

Berlin Artists' Statements

Od 24 kwietnia do 7 czerwca 2015 roku

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Minęło wiele czasu, zanim Berlin stał się tym, czym jest teraz: artystyczną metropolią bez konsensusu, w najlepszym wypadku pogodnie heterogeniczną. Jest tam tyle rozmaitych scen, co berlińskich minidzielnic zwanych kiezami.

Buszko – Franta

Od 23 kwietnia do 7 czerwca 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa prezentuje dorobek najbardziej znamienitego duetu w historii śląskiej architektury – Henryka Buszki i Aleksandra Franty. Ich projekty są dziś interpretowane jako jedne z najważniejszych ikon śląskiej architektury. Katowicki tauzen – czyli osiedle Tysiąclecia, z charakterystycznymi punktowcami przypominającymi kolby kukurydzy – gwiazdy na osiedlu Roździeńskiego czy niezwykły kompleks domów sanatoryjnych w Ustroniu to najbardziej rozpoznawalne realizacje duetu. Oprócz nich na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt innych projektów i realizacji architektów od wczesnych dzieł z lat 50. po projekty z lat 90.

Forty austriackie w Nowej Hucie

Od 22 kwietnia do 8 lipca 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje w Nowej Hucie wystawę, której temat nie był jeszcze opracowywany przez muzealników. Tym razem Muzeum w nowohuckim oddziale prezentuje ostatnią wystawę z architektonicznego cyklu poświęconego Nowej Hucie.

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Pieniądz islamski w wiekach średnich

Od 24 kwietnia do 22 listopada 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na wystawę Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji. Pieniądz islamski w wiekach średnich wyselekcjonowano starannie kilkaset monet – ilustrujących historię świata arabskiego od Mahometa do upadku imperium Abbasydów, czyli od VII do połowy XIII wieku. W pierwszej części będzie można oglądać te najstarsze, m.in. z VI i VII wieku, monety bizantyjskie oraz monety bite w tym samym okresie przez perską dynastię Sasanidów. Kolejna część ekspozycji poświęcona została tzw. monetom przejściowym z lat 640–699.

Multi-kulti. Malarstwo Agnieszki Żak-Biełowej

Od 6 maja do 3 czerwca 2015 roku

Galeria Stalowa w Warszawie

Galeria Stalowa w Warszawie zaprasza na wystawę Multi-kulti, na której będzie można oglądać obrazy jednej z najciekawszych artystek młodego pokolenia – Agnieszki Żak-Biełowej. Artystka w swoim ostatnim cyklu porusza bardzo ważny dla niej osobiście i ważny dla Polaków temat powstania w getcie warszawskim, a właściwie pewnego motywu – jak najbardziej realnego, ale jednocześnie symbolicznego – karuzeli…

16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure

Od 13 maja do 30 czerwca 2015 roku

Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu

Odbywający się co dwa lata, największy w Polsce międzynarodowy przegląd sztuki współczesnej – Biennale WRO – rozpocznie się 13 maja pod hasłem Test Exposure. Zaprezentuje różnorodne dzieła tworzone współczesnymi środkami kreacji i komunikacji, po raz kolejny zmieniając Wrocław w polską stolicę sztuki mediów.

Moda to słowo na P

Od 5 maja do 18 czerwca 2015 roku

Galeria Salon Akademii w Warszawie

Nie jest jasne, czy moda i sztuka mówią tym samym lub przynajmniej podobnym językiem. Nie jest też jasne, czy mówią o tej samej rzeczywistości. Ważne jest natomiast, że coraz częściej zahaczają o swoje terytoria. Na terytorium instytucji sztuki, jaką jest warszawska Akademia Sztuk Pięknych, moda wkroczyła pięć lat temu, kiedy na Wydziale Wzornictwa powołano do życia Katedrę Mody.

Marcin Szymielewicz. Topos – źródła znaczeń

Od 5 do 29 maja 2015 roku

Studio 5/65 w Warszawie

W maju w warszawskiej galerii Apteka Sztuki będzie można obejrzeć najnowszą wystawę niezwykłych, wrażeniowych rysunków Marcina Szymielewicza. Krytyk Andrzej Matynia, opisując kiedyś swoje wrażenia na temat sztuki Szymielewicza, przypomniał słowa Alberta Camus: … życie w mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna. Jeśli rację ma pisarz, Szymielewicz konsekwentnie przemierza miejską pustynię w poszukiwaniu jej duchowego pierwiastka. Szuka odpowiedzi na pytanie, jakie jest miejsce człowieka pośród ogromu budowli ze szkła i betonu lub monumentalizmu dawnych świątyń.

Günter Grass – kolekcja gdańska

Od 6 maja do 26 lipca 2015 roku

Gdańska Galeria Güntera Grassa

Wystawa Günter Grass – kolekcja gdańska prezentuje największą w Polsce i jedną z największych na świecie kolekcję prac plastycznych Noblisty: grafik, rysunków oraz rzeźb. Dzieła zdeponowane są w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu wybranych prac wykonanych przez Güntera Grassa różnymi technikami graficznymi, a także rysunków i rzeźb pochodzących z różnych okresów jego twórczości.

Dziejów polskich pomniki

Dziejów polskich pomniki

Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji MNK

Od 5 maja do 30 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na podróż po dziejach Polski, w której przewodnikiem będą najcenniejsze, najstarsze i najpiękniejsze starodruki: dawne polskie kroniki, poczty władców, herbarze i mapy. Ekspozycja została zaaranżowana we wnętrzach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 900 lat od spisania pierwszej polskiej kroniki, w 600-lecie urodzin Jana Długosza i 150 lat od wydania pierwszego tomu serii Monumenta Poloniae historica (Pomniki dziejowe Polski).

6. Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii PLASTER

Od 13 do 15 maja 2015 roku

CSW Znaki Czasu w Toruniu

Już 13 maja rusza PLASTER – Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii. W tegorocznej edycji udział wezmą graficy i projektanci z Portugalii. Szósta edycja Plastra to sześć wystaw, trzy dni warsztatów, międzynarodowa konferencja, prelekcje i koncert multimedialny. W ramach festiwalu będzie można zobaczyć konfrontację polskich i portugalskich projektantów, a także zestawienie artystów dojrzałych, z ugruntowaną pozycją na rynku, z twórcami młodymi, niepokornymi, szukającymi dla siebie przestrzeni i nowych form wypowiedzi.

Strona 1 z 9312345Następna »»

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR

Najważniejszy
Newsletter Polskiej KulturyDołącz do O.pl

zamknij x