II Festiwal małych Prapremier

Od 13 do 18 września 2015 roku

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

To jedyny festiwal w Polsce prezentujący wyłącznie spektakle prapremierowe (dotychczas nieznanych tekstów bądź współczesnej dramaturgii) teatrów lalkowych, skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej. Ma zadanie otwierać młodego widza poprzez prezentację najciekawszych spektakli i czytań współczesnej dramaturgii oraz aktywizować go na warsztatach z pedagogami teatru i dramatopisarką. 9 spektakli teatrów lalkowych, 2 zainscenizowane czytania współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, 2 pokazy studentów szkół teatralnych, warsztaty teatralne, warsztaty kreatywnego pisania oraz dyskusja dotycząca pedagogiki teatru, to wszystko już wkrótce na Festiwalu małych Prapremier.

Stanisław Filibert Fleury. Fotografia wileńska na przełomie XIX i XX wieku

Od 12 września do 31 października 2015 roku

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wystawa Stanisław Filibert Fleury. Fotografia wileńska na przełomie XIX i XX wieku z kolekcji Gdańskiej Galerii Fotografii to opowieść o życiu i obyczajach mieszkańców Wilna i okolic sprzed ponad stu lat. Zbiór 78 fotografii z przełomu stuleci zawiera dokumenty architektury Wilna: ujęcia kościołów, gmachów, ulic, zakamarków i zaniedbanych dzielnic. Większość fotografii ilustruje okolice miasta: Kalwarię, Belmont, Francuski Młyn, Leoniszki, Mickuny, Popławy, Werki – widoczne są malownicze krajobrazy nad rzeką, wiejskie zabudowania, drogi z zaprzęgami konnymi lub samotnie wędrujące postaci.

04 Artloop Festival

Od 3 do 6 września 2015 roku

Sopot

Pomiędzy 3 i 6 września w Sopocie odbędzie się festiwal artystyczny Artloop, który otwiera miasto na sztukę i sztukę na miasto, scalając/loopując wybrane przestrzenie w centrum Sopotu licznymi działaniami z zakresu sztuk wizualnych, designu i muzyki. Po raz kolejny w Sopocie powstaje festiwal całkowicie skupiony na sztuce współczesnej, prezentowanej głównie w przestrzeni miasta – subiektywnie i sugestywnie przekształcanej przez artystów. Hasło tegorocznej edycji to Nocna zmiana.

Napoleon i sztuka

Od 12 września do 13 grudnia 2015 roku

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie w swojej działalności wystawienniczej niejednokrotnie ukazywał ścisłe związki polityczne i kulturalne łączące na przestrzeni wieków Polskę i Francję. Tym razem, na okoliczność dwusetnej rocznicy Kongresu Wiedeńskiego, umownie zamykającego epokę napoleońską, warszawski Zamek razem z Pałacem Cesarskim w Compiègne oraz Réunion des musées nationaux – Grand Palais przygotowuje wystawę Napoleon i sztuka. Będzie to pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja artystycznych dokonań Francji doby napoleońskiej.

Daniel Cybulski: Malarstwo

Od 4 do 27 września 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Twórczość Daniela Cybulskiego skoncentrowana jest na wydobywaniu tożsamości medium malarskiego: farby i płótna. Artysta stara się przywrócić ich ważność, czyniąc je jednym z głównych tematów swojego malarstwa. Prace Cybulskiego to efekt szczegółowego namysłu nad obrazem, nie tylko w kontekście kompozycji, ale również jego fizycznej istoty. Malarz tworzy niemal minimalistyczne kompozycje o ograniczonej palecie barw, w których figura – jeśli się pojawia – stanowi tylko miejsce odwołania dla przestrzeni, którą Cybulski stara się wykreować na swoich płótnach.

Tadeusz Kantor. Epoka chłopca. Rysunki dla A.

Od 4 września 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Wybór prac prezentowanych na wystawie Epoka chłopca opiera się na pojęciu dzieciństwa i wspomnienia. Wystawa krakowieskiej Cricoteki przedstawia szeroki kontekst dzieciństwa, który jest szczególnie mocno obecny w twórczości Tadeusza Kantora. Nie chodzi jednak tylko o najwcześniejsze lata artysty, ale także o dzieciństwo jemu współczesnych, np. tragiczne losy wietnamskich chłopców, żołnierzy. Poprzez ich portrety Kantor szkicuje obraz ich zagrożonego dzieciństwa uwieczniając je już na zawsze. Artysta dotyka też problemu dzieciństwa wymykającego się rygorom czasu.

Kama Sokolnicka. Krzewienie kultury

Od 4 września do 25 października 2015 roku

BWA w Tarnowie

Krzewienie kultury to zbiór prac artystki Kamy Sokolnickiej dedykowany (domniemanym i rzeczywistym) relacjom oraz rolom tarnowskiego BWA i otaczającego je parku. W szerszym wymiarze tytułowe krzewienie kultury zawiera w sobie pewną ambiwalencję – z jednej strony sadzenie i zbieranie owoców, a z drugiej możliwość skaleczenia zarówno przez krzewicieli, jak i odbiorców.

Iain Patterson Out West

Od 3 września do 11 października 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

„Wyobrażone światy biomorfizmów w malarstwie, obrazy ruchu biologicznej materii, materii żywej, to od wielu lat podstawowa motywacja i najchętniej podejmowany motyw dla czynnej medytacji, jaką jest malarstwo Pattersona, rysunek Pattersona i Pattersona kolekcje osobliwych porcelanowych plakiet. Temu medytacyjnemu wnikaniu w tajemnicę najwspanialszą – tajemnicę życia – towarzyszy przebudowywanie starych domów, ale tak, aby dało się w nich żyć wygodnie, nie zacierając jednak śladów przeszłości. Jest w tym ta sama postawa pokory wobec życia, które jest, które minęło i które będzie”.

Pątnik, podróżnik, turysta – poznawanie świata

Pątnik, podróżnik, turysta – poznawanie świata

Z kolekcji starodruków i kartografii Muzeum Narodowego w Krakowie

Od 1 września 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Czy widzieliście kiedyś XVI-wieczny „folder” dla pielgrzymów z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej? Albo „pascala” z roku 1799, informującego dokładnie o połączeniach dyliżansowych, pełnego fachowych rad na temat tego, gdzie zmienić i napoić konie oraz która karczma oferuje przyzwoity wikt? Takie i inne perełki znaleźć można wśród starych ksiąg i map prezentowanych na wystawie Pątnik, podróżnik, turysta – poznawanie świata.

Trasa Muzeum – Zalew Zegrzyński

Trasa Muzeum – Zalew Zegrzyński

Estrada Sztuki Nowoczesnej

Od 2 września do 18 października 2015 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Nową ekspozycją Muzeum Narodowe w Warszawie włącza się w aktualną dyskusję o roli instytucji kultury w życiu lokalnych społeczności i estetyki przestrzeni publicznej. Dokumentuje ona dzieje i założenia na poły utopijnej warszawskiej inicjatywy podjętej na fali gierkowskiego entuzjazmu w 1971 roku – Trasy M–Z, projektu opracowania plastycznego trasy prowadzącej spod głównej siedziby MNW nad Zalew Zegrzyński.

Strategie buntu

Od 28 sierpnia do 11 października 2015 roku

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Wystawa Strategie buntu zaprezentuje sztukę, którą można odczytywać jako wyraz sprzeciwu wobec współczesnych nurtów społecznych i kulturowych totalizujących myślenie i destruujących wartości. Pojęcie artystycznego buntu zostało dziś pozbawione związanego z nim niegdyś etosu. Kojarzy się z marketingowym chwytem, wywołaniem skandalu, który powoduje tylko nagłośnienie nazwiska artysty i błyskawiczne wejście do systemu świata sztuki, skonsumowanego przez nagrody, granty, zakupy do kolekcji.

Wzór, osnowa, wątek. Art vs. Design? vol. 2

Od 27 sierpnia do 19 września 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Wystawa Wzór, osnowa, wątek to prezentacja prac artystów polskich funkcjonujących na pograniczu sztuki i tkaniny artystycznej. Splot, jako jeden z elementów definiujących tkaninę artystyczną, stał się centrum ich artystycznej refleksji. Jaką funkcję pełni w tkaninie? Tradycyjnie rozumiany – tworzy rytmiczny wzór, kreuje dekoracyjny charakter pracy. Czy tkanina może jednak zdekonstruować wzór? Co się stanie, kiedy rozszerzymy zakres zainteresowań? Czy wzór ma siłę, by ujawnić schematy ukryte pod dekoracyjną strukturą?

El Fantasma de Heredia

El Fantasma de Heredia

W ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej

Od 23 sierpnia do 4 września 2015 roku

Galeria Salon Akademii w Warszawie

Galeria Salon Akademii w Warszawie zaprasza na wystawę plakatów argentyńskiego studia El Fantasma de Heredia. Grupa specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych projektów (książki, magazyny, strony internetowe, plakaty, ulotki, broszury, elementy wizualne kampanii), dotykających tematyki społecznej i kulturowej, takiej jak edukacja i rozwój, sprawiedliwość, dzieci, kobiety i mężczyźni, zdrowie, ekologia czy środowisko.

Dlaczego malują?

Dlaczego malują?

Twórczość chorych psychicznie ze zbiorów dr. Andrzeja Janickiego

Od 27 sierpnia do 11 października 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa jest pierwszą w Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentacją tak zwanej sztuki psychopatologicznej. Pokazywane rysunki i obrazy pochodzą z kolekcji dr. Andrzeja Janickiego, wieloletniego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, który dużo wysiłku poświęcił badaniom nad sztuką osób chorych psychicznie. Każdej z prac towarzyszy opis zawierający informacje o przebiegu choroby jej autora, ze szczególnym uwzględnieniem okresu twórczego.

Nasze ciało narodowe

Nasze ciało narodowe

W ramach Festiwalu Wschód Kultury / Inny Wymiar

Od 21 sierpnia do 27 września 2015 roku

Galeria Arsenał elektrownia w Białymstoku

Do rozmowy o obrazie własnym państw i narodów organizatorzy wystawy postanowili zaprosić artystów z Polski, Ukrainy, Rosji. Jak widzą swoje narody? Jaki wizerunek własnych państw wynika z ich prac? Jak opisują kondycję wspólnoty narodowej? Artystki i artyści umieją mówić o pewnych stanach, jeszcze zanim te się skrystalizują. Dzięki umiejętności obserwacji świata w różnych jego przejawach dotykają zjawisk, zbiorowych emocji i myśli, które organizują życie społeczne.

Budowali nowoczesny Kraków

Budowali nowoczesny Kraków

Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)

Od 18 marca do 25 października 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Żydzi zamieszkujący Kraków i inne miasta Rzeczypospolitej przez stulecia byli niemal wykluczeni z życia społecznego i politycznego, a prawodawstwo państwowe utrudniało lub wręcz zamykało im dostęp do wielu zawodów. Zmiany nastąpiły dopiero w drugiej połowie lat 60. XIX wieku. Reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej, w granicach której w okresie rozbiorowym znalazł się Kraków, zwróciły miastu jego podmiotowość, a dla mieszkańców stały się początkiem drogi ku kształtowaniu się społeczeństwa samorządnego.

Tadeusz Kantor. Odsłona druga. Dzieciństwo

Od 6 kwietnia 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Prezentowane obiekty, rekwizyty, szkice oraz fotografie dają pełny obraz następujących po sobie etapów rozwoju jego formy. Ogromna spuścizna, jaką pozostawił po sobie Tadeusz Kantor, została wzmocniona krótkimi formami filmowymi obrazującymi inne dziedziny jego twórczości. Wybrane rekwizyty ze spektakli i cricotage’y, symbolicznie przywołujące postacie, sceny, zdarzenia – te prawdziwe i te fikcyjne – wraz z fotografiami z czasów dzieciństwa artysty odsłaniają wzajemne relacje i momenty styku. Prezentują wciąż fascynujące i nieograniczone imaginarium pamięci, zawarte w twórczości założyciela Teatru Cricot 2.

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Pieniądz islamski w wiekach średnich

Od 24 kwietnia do 22 listopada 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na wystawę Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji. Pieniądz islamski w wiekach średnich wyselekcjonowano starannie kilkaset monet – ilustrujących historię świata arabskiego od Mahometa do upadku imperium Abbasydów, czyli od VII do połowy XIII wieku. W pierwszej części będzie można oglądać te najstarsze, m.in. z VI i VII wieku, monety bizantyjskie oraz monety bite w tym samym okresie przez perską dynastię Sasanidów. Kolejna część ekspozycji poświęcona została tzw. monetom przejściowym z lat 640–699.

Czysta Forma Witkacego w Atmie

Od 6 czerwca do 20 września 2015 roku

Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem

Muzyka była ważna dla Witkacego – sam też komponował – i do niej odwoływał się w rozważaniach o Czystej Formie, koncepcji artystycznej dotyczącej wszystkich dziedzin sztuki. Stawiał ją prawie na równi z malarstwem, jako sztukę najbardziej oddaloną od życia i zdolną do wyrażania uczuć metafizycznych. W malarstwie Czysta Forma był to eksperyment formalny, zrywający z realizmem i logiką przedstawienia, który zaowocował na początku lat 20. XX wieku serią obrazów olejnych.

Zvi Hecker. Stronice Księgi

Od 19 czerwca do 27 września 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dla Zvi Heckera architektura nie zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem. Pozostaje w stanie ciągłości, podlegając nieustannym metamorfozom. Wystawa poświęcona jego dziełu prezentuje sugestywny obraz takiego procesu tworzenia, a jednocześnie ukazuje zbiór wyjątkowych projektów i budynków powstałych w jego wyniku.

Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau

Od 13 czerwca 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa prezentuje ponad 300 dzieł znakomitych artystów działających we Francji schyłku XIX i początku XX wieku w kręgu impresjonizmu, symbolizmu, postimpresjonizmu i art nouveau. Pochodzą one z największej w Polsce kolekcji francuskiej grafiki nowoczesnej, liczącej około 1100 prac, którą tworzył przez blisko ćwierć wieku wielki jej miłośnik – Feliks Jasieński.

Joanna Bodzek. Kimono un-perfect

Od 19 czerwca do 13 września 2015 roku

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Kimono un-perfect to interaktywna instalacja złożona z prac Joanny Bodzek, urodzonej w Polsce artystki i projektantki, aktualnie mieszkającej i tworzącej w Szwecji. Jest to kulminacja twórczego projektu Kimono Reconstruction (2009–2015), stanowiąca jednocześnie jego podsumowanie. Swoje dzieło Bodzek sytuuje na styku sztuki figuratywnej i konceptualnej, posługując się językiem własnej, europejskiej kultury, by ułatwić badanie kimona z perspektywy społecznej, a także przez pryzmat baśni i dzieł sztuki.

Józef Brandt. Obchody setnej rocznicy śmierci

Od 20 czerwca do 25 października 2015 roku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Głównym elementem obchodów rocznicowych będzie wystawa poświęcona postaci Józefa Brandta. Na jej bazie zostaną uruchomione kolejne działania merytoryczne. Zasadnicza narracja wystawy będzie zbudowana z dzieł malarskich Brandta, znajdujących się zarówno w zbiorach muzealnych, jak i w rękach prywatnych kolekcjonerów.

Monachijczyk w Malborku

Monachijczyk w Malborku

Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku

Od 19 czerwca do 6 września 2015 roku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało na sezon letni 2015 roku wystawę czasową, której bohaterem jest bawarski wedutysta Domenico Quaglio (1787-1837). Ten wybitny malarz epoki romantyzmu w Niemczech należy dziś do postaci nieco zapomnianych i mało znanych polskiemu odbiorcy kultury.

Makom. Dani Karavan. Esencja miejsca

Od 27 czerwca do 20 września 2015 roku

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dani Karavan tworzy dzieła site specific – powstające w ścisłym powiązaniu z kontekstem danego miejsca, często tak idealnie wtopione w krajobraz, że wydają się jego integralną częścią. W swoich realizacjach artysta często wykorzystuje paraarchitektoniczne formy i skalę, prowokując widza do przemieszczania się w obrębie dzieła.

Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu

Od 26 czerwca do 27 września 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na początku XIV wieku na Półwyspie Anatolijskim narodziło się nowe państwo, które w wyniku licznych zdobyczy terytorialnych urosło do roli wiodącej islamskiej potęgi, nazwanej od rządzącej nim dynastii – Imperium Osmańskim. Wkroczenie sułtana Mehmeda II do Konstantynopola w 1453 roku było momentem szczególnie ważnym. Wydarzenie to nie tylko przyniosło kres istnieniu Cesarstwa Bizantyjskiego, ale również wyznaczyło początek nowej ery w dziejach świata.

Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości

Od 30 czerwca do 13 września 2015 roku

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Prawie 100 obrazów jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy można będzie oglądać na retrospektywnej wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wśród wystawionych prac znajdą się m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w.

Christian Boltanski. W mgnieniu oka

Od 3 lipca do 4 października 2015 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Krakowska Cricoteka pokaże nowy projekt zrealizowany przez Christiana Boltanskiego. Niezwykły artysta wykona instalację site-specific, wykładając podłogę galerii trawą oraz ściętymi kwiatami. Praca będzie mieć charakter sentymentalnego monumentu poddawanego naturalnym procesom rozkładu, podporządkowanego dziennemu rytmowi, reagującego za zmianę pory dnia oraz na pogodę.

Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne

Od 3 lipca do 4 października 2015 roku

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Wystawa Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne jest pierwszą prezentacją zgromadzonej w Muzeum Historii Fotografii kolekcji radzieckich aparatów fotograficznych z lat 1934–1991. Na ekspozycji pokazane będą zarówno masowo produkowane aparaty, jak i konstrukcje zupełnie u nas nieznane.

XIX Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura

Od 28 czerwca do 29 sierpnia 2015 roku

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura to wydarzenie, które ma za sobą dziewiętnastoletnią tradycję. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych wnętrzach Torunia. Do miasta przyjadą wybitni artyści z Polski i Europy, którzy w trakcie wieczorów tematycznych zaprezentują dzieła mistrzów oraz dorobek rodzimych kompozytorów.

Minimalne formy realności

Od 5 lipca do 6 września 2015 roku

Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

Ile waży rzeźba? Prawdopodobnie dużo – z uwagi na ciężar materiału i tradycji. Jednak nie zawsze przygniata nas jej waga… Współczesny obiekt rzeźbiarski materializuje w sobie zmiany kulturowe, stosunek człowieka do przedmiotu, emocje, a także „mimochodność”.

Damien Hirst. New Religion

Od 24 lipca do 27 września 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 w Gdańsku

Projekt Hirsta New Religion wywodzi się z pojęcia wiary i rozszerza tę perspektywę na nowe obszary. Poszczególne elementy wchodzące w jego skład tworzą kaplicę dedykowaną pragnieniu – pragnieniu poskromienia śmiertelności, które równocześnie jest jednak zmuszone do konfrontacji ze śmiercią.

Dzikie Pola. Historia awangardowego Wrocławia

Od 19 czerwca do 13 września 2015 roku

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Wrocław – miasto na Ziemiach Odzyskanych, liczące przed wojną blisko milion mieszkańców – przez dekady nie mogło odbudować się po zniszczeniach spowodowanych walkami o Festung Breslau. Na tych fascynujących „dzikich polach”, usytuowanych na rubieżach komunistycznego kraju, na styku różnych kultur i migracji, wrocławscy artyści stworzyli w duchu wolności i niezależności swój oryginalny mikrokosmos.

Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Działań Interpretacji Sztuki

Od 31 lipca do 13 września 2015 roku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Wystawa Rafał Boettner-Łubowski i Pracownia Otwartych Interpretacji Sztuki ma na celu zaprezentowanie wybranych poszukiwań twórczych osób związanych z Pracownią Otwartych Interpretacji Sztuki – jednostką dydaktyczną, która od dwóch lat z powodzeniem funkcjonuje przy Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Wystawa w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu rozpocznie się 31 lipca.

Znajomi znad morza

Od 1 sierpnia do 11 października

Gdańska Galeria Miejska

Wyróżnikiem Znajomych znad morza stała się każdorazowa zmiana wielkości kolektywu i zmaganie się z własną wizją kuratorską. Projekty spod znaku ZzM miały charakter swobodny, otwarty i koleżeński. Dystans, nieformalność, szukanie miejsc „mniej oficjalnych”, częstotliwość działania były podskórną definicją formacji. Tegoroczna wystawa w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 to kolejne spotkanie Znajomych, a zarazem próba przywrócenia określonego formatu działania.

Mocne stąpanie po ziemi

Mocne stąpanie po ziemi

Wystawa główna projektu Rezerwat

Od 31 lipca do 6 września 2015 roku

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Jest przyszłość. Marzenie o wszechpotężnej naturze zamazuje się i oddala. Doświadczenie przebywania na łonie przyrody znane jest już tylko z przekazów. Zmanipulowana i przekształcana natura jest drobiazgowo planowana, tworzona, kontrolowana. Kontakt z nią staje się sytuacją niecodzienną. Ma miejsce w ramach ściśle wyznaczonych reguł, w rezerwatach. W ramach wystawy Mocne stąpanie po ziemi artyści przepracowują ten stan, tworząc jej sztuczne odpowiedniki.

Ostrale 2015

Od 10 lipca do 27 września 2015 roku

Drezno

Galeria Miejska we Wrocławiu promuje polskich artystów na przeglądzie sztuki Ostrale 2015. To jedna z największych międzynarodowych wystaw, poświęcona różnym dziedzinom sztuk performatywnych i wizualnych. Festiwal odbywa się w wyjątkowym miejscu – na terenie byłej drezdeńskiej rzeźni miejskiej (pola Ostragehege, słynna Rzeźnia numer 5). Motywem przewodnim tegorocznego święta sztuki jest hasło Handle with care, czyli Obchodzić się z uwagą.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wizualnych Alternativa 2015

Od 16 czerwca do 30 września 2015 roku

Gdańsk

Na program Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych Alternativa 2015 składają się wystawa Wernakularność z programem performatywnym, wystawa kolektywu Hard-Core, trzy publikacje książkowe i kontynuacja projektu Otwarty Ogród Lendlabor z licznymi wydarzeniami towarzyszącymi. Choć w ramach festiwalu przygotowane zostały dwie wystawy, większość zdarzeń towarzyszących pozwala im poniekąd zniknąć w codzienności krzątaniny, przydrożnych znalezisk, w czynnościach jedzenia, chodzenia i ogrodnictwa, dla których znajdą się liczne odniesienia w Wernakularności.

15. Łemkowskie Jeruzalem

15. Łemkowskie Jeruzalem

Autoportret potrójny

Od 12 sierpnia do 2 września 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Tegoroczna edycja Łemkowskiego Jeruzalem jest kolejną odsłoną (po wystawach Efekt Warhola w 2013 i Notatnik ze świata w 2014) wieloetapowego cyklu prezentacji podejmującego w swojej idei kluczowy dla tego przedsięwzięcia temat poszukiwań własnych korzeni, tożsamości, w odniesieniu do miejsca, w którym się żyje. Temat autoportretu jest i był bardzo popularny wśród wielu artystów, którzy priorytetowo traktowali próby autoanalizy i poznania własnej tożsamości.

K: KafKa w KomiKsie

Od 7 sierpnia do 27 września 2015 roku

Gdańska Galeria Miejska

Kafka – redukujący siebie do litery „K” – w wyobraźni szatkuje się na kawałki jak kiełbasę albo jest podciągany za szyję na linie aż przebija dach, a dominującego ojca widzi jako mapę świata rozciągniętą na ziemi. Mistrz języka, owszem, lecz także mistrz zdumiewających mentalnych obrazów. Ten materiał to pole do popisu dla komiksowych interpretacji graficznych.

Ogrody

Od 14 sierpnia do 4 października 2015 roku

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

Myśląc o wystawie, która może być percypowana niezależnie od zaburzonych zmysłów, warto zastanowić się, co to znaczy „zobaczyć” dzieło sztuki. Jaka jest rola poszczególnych zmysłów w postrzeganiu rzeczywistości, również tej kreowanej przez artystów? Wystawa Ogrody jest adresowana do wszystkich miłośników sztuki, gotowych do porzucenia tradycyjnych sposobów zwiedzania. Wchodząc na nią można zamknąć oczy, a otworzyć uszy. Wystawa będzie czynna od 15 sierpnia do 4 października.

Arkadiusz Podniesiński. Afrykańskie portrety

Od 18 sierpnia do 6 września 2015 roku

Galeria Ring w Legnicy

Na wystawie Arkadiusza Podniesińskiego zobaczymy kobiety z plemienia Mursi, które już jako małe dziewczynki wkładają sobie w dolną wargę gliniane talerzyki, kobiety z plemienia Datoga zdobiące twarze tatuażami w postaci sieci kropek wokół oczu czy przedstawicielki plemienia Himbe, charakteryzujące się skórą w kolorze ochry. Portrety wyróżnia niepowtarzalna atmosfera, a bohaterowie zdjęć prezentują się dumnie, odbiegając od stereotypowych przedstawień mieszkańców Czarnego Lądu.

Vít Ondráček / Marcin Zawicki / malarstwo

Od 21 sierpnia do 26 września 2015 roku

Galeria Miejska we Wrocławiu

Wydarzenie stanowić będzie przegląd najciekawszych prac z dorobku dwóch skrajnie różniących się od siebie twórców. Każdy z nich mając do dyspozycji wydzieloną przestrzeń ekspozycyjną zaproponował własne wizje światów niemożliwych, chociaż w wybranych przypadkach niepokojąco bliskich naszej rzeczywistości.

Strona 1 z 9812345Następna »»

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR