Judyta Bernaś. Jednia

Od 10 do 26 lipca 2015 roku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Grafiki z cyklu Droga (2008) są osobistą interpretacją Drogi Krzyżowej; wynikiem głębokiej personalnej perspektywy i subiektywnej formy wypowiedzi artystycznej na temat wiary i sztuki. Łączą w jedną istotę kobietę i mężczyznę, sacrum i profanum. Wprowadzają nową ikonografię w utarty patriarchalny wizerunek.

Beata Cedrzyńska. Zderzenia

Od 9 lipca do 2 sierpnia 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa Beaty Cedrzyńskiej obejmuje jednotematyczny cykl prac malarskich o charakterze działania wielkoformatowego, reprezentujących najnowsze dokonania artystki. Jej prace ukazują człowieka w metaforyczny sposób. Stanowią próbę ustosunkowania się artystki do metafizycznych dylematów jednostki, poczucia odosobnienia, zagubienia. Malarstwo formalnie łączy wierny, czasami wręcz fotograficzny wizerunek z odrealnionym, przeskalowanym i poddanym deformacji ujęciem motywu.

XIX Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura

Od 28 czerwca do 29 sierpnia 2015 roku

Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura to wydarzenie, które ma za sobą dziewiętnastoletnią tradycję. Jego ideą jest prezentowanie muzyki klasycznej w zabytkowych wnętrzach Torunia. Do miasta przyjadą wybitni artyści z Polski i Europy, którzy w trakcie wieczorów tematycznych zaprezentują dzieła mistrzów oraz dorobek rodzimych kompozytorów.

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival 2015

Od 8 do 12 lipca 2015 roku

Warsztaty Kultury w Lublinie

Festiwal będzie miał bardzo bogaty i wielowątkowy program. Jak co roku organizatorzy zadbają o uchwycenie szerokiego spectrum najświeższych i najciekawszych zjawisk w światowej muzyce; zjawisk funkcjonujących ponad granicami oraz wymykających się klasycznym podziałom gatunkowym.

Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne

Od 3 lipca do 4 października 2015 roku

Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

Wystawa Sdiełano w SSSR. Radzieckie aparaty fotograficzne jest pierwszą prezentacją zgromadzonej w Muzeum Historii Fotografii kolekcji radzieckich aparatów fotograficznych z lat 1934–1991. Na ekspozycji pokazane będą zarówno masowo produkowane aparaty, jak i konstrukcje zupełnie u nas nieznane.

Christian Boltanski. W mgnieniu oka

Od 3 lipca do 4 października 2015 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Krakowska Cricoteka pokaże nowy projekt zrealizowany przez Christiana Boltanskiego. Niezwykły artysta wykona instalację site-specific, wykładając podłogę galerii trawą oraz ściętymi kwiatami. Praca będzie mieć charakter sentymentalnego monumentu poddawanego naturalnym procesom rozkładu, podporządkowanego dziennemu rytmowi, reagującego za zmianę pory dnia oraz na pogodę.

Władysław Skoczylas (1883–1934)

Od 3 lipca do 14 sierpnia 2015 roku

Galeria Salon Akademii w Warszawie

Wystawa jest pomyślana jako przegląd wszystkich dziedzin twórczości, jakimi zajmował się Władysław Skoczylas, a nie był to tylko drzeworyt. Pokazuje około 200 prac reprezentujących malarstwo olejne i akwarelowe, grafikę we wszystkich technikach, tkaniny, rysunki, grafikę użytkową, projekty polichromii, a także dokumenty i elementy warsztatu graficznego.

Wojciech Fangor. Wspomnienie teraźniejszości

Od 30 czerwca do 13 września 2015 roku

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Prawie 100 obrazów jednego z najważniejszych współczesnych polskich malarzy można będzie oglądać na retrospektywnej wystawie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Wśród wystawionych prac znajdą się m.in. najsłynniejsze dzieła opartowskie i najnowsze płótna powstałe w XXI w.

Jonas Gasiūnas. Malarstwo

Jonas Gasiūnas. Malarstwo

Raz już tak było. Obsesje – retrospektywa

Od 26 czerwca do 30 sierpnia 2015 roku

CSW Znaki Czasu w Toruniu

Na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkanaście wielkoformatowych obrazów autorstwa Jonasa Gasiūnasa, współczesnego litewskiego artysty. Gasiūnas pracuje w unikalnej technice, wykonując rysunki na płótnach o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych za pomocą sadzy z płomienia świecy. Jego autorska technika jest połączeniem malarstwa, rysunku i pisma.

Program literacki 25. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie

Od 25 czerwca do 2 lipca 2015 roku

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Filip Springer, Marcin Wicha, Wojciech Bonowicz i Dominika Słowik, warsztaty kreatywnego pisania i literacki spacer po Kazimierzu – po raz pierwszy w historii na uczestników Festiwalu Kultury Żydowskiej czeka tak szeroki i różnorodny program literackich wydarzeń. Na miłośników literatury czeka również wypełniona książkami czytelnia festiwalowa oraz specjalna edycja interaktywnego projektu Kody Miasta.

Ottomania. Osmański Orient w sztuce renesansu

Od 26 czerwca do 27 września 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na początku XIV wieku na Półwyspie Anatolijskim narodziło się nowe państwo, które w wyniku licznych zdobyczy terytorialnych urosło do roli wiodącej islamskiej potęgi, nazwanej od rządzącej nim dynastii – Imperium Osmańskim. Wkroczenie sułtana Mehmeda II do Konstantynopola w 1453 roku było momentem szczególnie ważnym. Wydarzenie to nie tylko przyniosło kres istnieniu Cesarstwa Bizantyjskiego, ale również wyznaczyło początek nowej ery w dziejach świata.

Łysogórski eksperyment. Ceramika artystyczna dla architektury

Od 27 czerwca do 23 sierpnia 2015 roku

Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie

Wystawa w tarnowskim BWA jest szeroką prezentacją fenomenu ceramiki architektonicznej tworzonej w małopolskiej wsi Łysa Góra. Na ekspozycję składają się oryginalne eksponaty ceramiczne pochodzące z kolekcji instytucji oraz osób prywatnych, a także unikalne materiały archiwalne.

Julia Popławska. Patterns

Od 25 czerwca do 2 sierpnia 2015 roku

andel's Hotel Kraków

Specyficzny filmowy sposób kadrowania motywu jest kluczem do wystawy Patterns Julii Popławskiej. Prezentacja złożona na zasadzie kontrastu prowadzi widza od szczegółu do ogółu lub odwrotnie, oswajając go z biologiczną rzeczywistością dżungli.

Makom. Dani Karavan. Esencja miejsca

Od 27 czerwca do 20 września 2015 roku

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dani Karavan tworzy dzieła site specific – powstające w ścisłym powiązaniu z kontekstem danego miejsca, często tak idealnie wtopione w krajobraz, że wydają się jego integralną częścią. W swoich realizacjach artysta często wykorzystuje paraarchitektoniczne formy i skalę, prowokując widza do przemieszczania się w obrębie dzieła.

13. Przegląd Sztuki Survival

Od 26 do 30 czerwca 2015 roku

Fundacja Art Transparent we Wrocławiu

Koncepcja wystawy została opracowana w oparciu o kontekst występku, a inspiracją dla działań zarówno kuratorów, jak i artystów stanie się wpisana w ludzką naturę potrzeba naruszania przepisów i łamania ogólnie przyjętych zasad. Hasło tegorocznej edycji „Czyny zabronione”, zainspirowane terminem prawniczym, odwołuje się do ludzkich zachowań i zjawisk rozgrywanych na granicy prawa lub całkowicie gwałcących jego zasady.

Tadeusz Kantor. Małe kolekcje. Rysunki dla A.

Od 30 stycznia do 12 lipca 2015 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Według projektu Tadeusza Kantora przeprowadzono adaptację wnętrza na cele galerii, w której miała być prezentowana kolekcja rysunków. Została ona skompletowana osobiście przez autora z bogatej spuścizny 289 prac, posegregowana w czterdzieści grup odpowiadających kolejnym etapom jego twórczości i opatrzona tytułami. Tadeusz Kantor przekazał kolekcję Annie Halczak, a od pierwszej litery imienia właścicielki, zatytułował ją Kolekcja A.

W przestrzeni Smoka

W przestrzeni Smoka

Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie

Od 19 lutego do 5 lipca 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

400 najwspanialszych dzieł wybranych z bezcennej, liczącej ponad 3000 obiektów kolekcji sztuki chińskiej, zobaczymy na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie. Najstarsze eksponaty mają 2200 lat, najmłodsze – ponad 100.

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa

Od 27 marca do 30 sierpnia 2015 roku

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Działaj albo giń! Gustav Metzger – Retrospektywa to przegląd siedmiu dekad działalności legendarnego artysty i aktywisty Gustava Metzgera. Prace artysty odzwierciedlają jego całkowite zaangażowanie w lewicową politykę i ekologię, a także reprezentują kreatywne i destrukcyjne siły oddziaływania zindustrializowanych społeczeństw XX i XXI wieku. Jest to największa dotychczasowa prezentacja twórczości Metzgera nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wystawa odbędzie się w Toruniu oraz w Oslo.

Zygmunt Radnicki (1894–1969)

Od 1 kwietnia do 2 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Twórczość Zygmunta Radnickiego zostanie pokazana na wystawie w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie i Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Część wystawy prezentowana w Galerii ASP ukaże Radnickiego jako ucznia, który tam rozpoczął w roku 1945 swoją karierę artystyczną, by ją zakończyć jako profesor i rektor uczelni. Ekspozycja prac Zygmunta Radnickiego w Sali Koloryzm w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku odzwierciedla znaczenie tego artysty w historii sztuki polskiej. Jego dzieła, dotąd niepokazywane w ramach wystawy stałej, znalazły się tam w kontekście prac kolegów, którzy wywarli na niego znaczący wpływ lub towarzyszyli rozwojowi jego twórczości.

Budowali nowoczesny Kraków

Budowali nowoczesny Kraków

Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)

Od 18 marca do 25 października 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Żydzi zamieszkujący Kraków i inne miasta Rzeczypospolitej przez stulecia byli niemal wykluczeni z życia społecznego i politycznego, a prawodawstwo państwowe utrudniało lub wręcz zamykało im dostęp do wielu zawodów. Zmiany nastąpiły dopiero w drugiej połowie lat 60. XIX wieku. Reformy ustrojowe w monarchii habsburskiej, w granicach której w okresie rozbiorowym znalazł się Kraków, zwróciły miastu jego podmiotowość, a dla mieszkańców stały się początkiem drogi ku kształtowaniu się społeczeństwa samorządnego.

Tadeusz Kantor. Odsłona druga. Dzieciństwo

Od 6 kwietnia 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Prezentowane obiekty, rekwizyty, szkice oraz fotografie dają pełny obraz następujących po sobie etapów rozwoju jego formy. Ogromna spuścizna, jaką pozostawił po sobie Tadeusz Kantor, została wzmocniona krótkimi formami filmowymi obrazującymi inne dziedziny jego twórczości. Wybrane rekwizyty ze spektakli i cricotage’y, symbolicznie przywołujące postacie, sceny, zdarzenia – te prawdziwe i te fikcyjne – wraz z fotografiami z czasów dzieciństwa artysty odsłaniają wzajemne relacje i momenty styku. Prezentują wciąż fascynujące i nieograniczone imaginarium pamięci, zawarte w twórczości założyciela Teatru Cricot 2.

Forty austriackie w Nowej Hucie

Od 22 kwietnia do 8 lipca 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje w Nowej Hucie wystawę, której temat nie był jeszcze opracowywany przez muzealników. Tym razem Muzeum w nowohuckim oddziale prezentuje ostatnią wystawę z architektonicznego cyklu poświęconego Nowej Hucie.

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji

Pieniądz islamski w wiekach średnich

Od 24 kwietnia do 22 listopada 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Na wystawę Między Wschodem a Zachodem. Od Damaszku do Andaluzji. Pieniądz islamski w wiekach średnich wyselekcjonowano starannie kilkaset monet – ilustrujących historię świata arabskiego od Mahometa do upadku imperium Abbasydów, czyli od VII do połowy XIII wieku. W pierwszej części będzie można oglądać te najstarsze, m.in. z VI i VII wieku, monety bizantyjskie oraz monety bite w tym samym okresie przez perską dynastię Sasanidów. Kolejna część ekspozycji poświęcona została tzw. monetom przejściowym z lat 640–699.

16. Biennale Sztuki Mediów WRO 2015 Test Exposure

Od 13 maja do 30 czerwca 2015 roku

Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu

Odbywający się co dwa lata, największy w Polsce międzynarodowy przegląd sztuki współczesnej – Biennale WRO – rozpocznie się 13 maja pod hasłem Test Exposure. Zaprezentuje różnorodne dzieła tworzone współczesnymi środkami kreacji i komunikacji, po raz kolejny zmieniając Wrocław w polską stolicę sztuki mediów.

Moda to słowo na P

Od 5 maja do 18 czerwca 2015 roku

Galeria Salon Akademii w Warszawie

Nie jest jasne, czy moda i sztuka mówią tym samym lub przynajmniej podobnym językiem. Nie jest też jasne, czy mówią o tej samej rzeczywistości. Ważne jest natomiast, że coraz częściej zahaczają o swoje terytoria. Na terytorium instytucji sztuki, jaką jest warszawska Akademia Sztuk Pięknych, moda wkroczyła pięć lat temu, kiedy na Wydziale Wzornictwa powołano do życia Katedrę Mody.

Günter Grass – kolekcja gdańska

Od 6 maja do 26 lipca 2015 roku

Gdańska Galeria Güntera Grassa

Wystawa Günter Grass – kolekcja gdańska prezentuje największą w Polsce i jedną z największych na świecie kolekcję prac plastycznych Noblisty: grafik, rysunków oraz rzeźb. Dzieła zdeponowane są w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa oraz w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu wybranych prac wykonanych przez Güntera Grassa różnymi technikami graficznymi, a także rysunków i rzeźb pochodzących z różnych okresów jego twórczości.

Dziejów polskich pomniki

Dziejów polskich pomniki

Kroniki i dziejopisarstwo w starodrukach z kolekcji MNK

Od 5 maja do 30 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na podróż po dziejach Polski, w której przewodnikiem będą najcenniejsze, najstarsze i najpiękniejsze starodruki: dawne polskie kroniki, poczty władców, herbarze i mapy. Ekspozycja została zaaranżowana we wnętrzach Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego 900 lat od spisania pierwszej polskiej kroniki, w 600-lecie urodzin Jana Długosza i 150 lat od wydania pierwszego tomu serii Monumenta Poloniae historica (Pomniki dziejowe Polski).

Nearly Human

Od 8 maja do 5 lipca 2015 roku

CSW Łaźnia 2 w Gdańsku

Tematem wystawy jest ludzka wyobraźnia i jej pragnienie stworzenia równoległego świata maszyn, kukiełek, lalek, automatów i robotów, które są prawie takie jak my, ale nie do końca. Te wyimaginowane byty i maszyny mają dziś swoje własne miejsce w sztuce, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach naszego życia.

Lukas Jasanský, Martin Polák – Kościoły, kościoły

Od 13 maja do 14 czerwca 2015 roku

BWA w Tarnowie

Jeśli współczesna czeska fotografia miałaby papieża, to zapewne byłby nim na zmianę Lukas Jasanský lub Martin Polák. Działający w artystycznym duecie od 1986 roku Jasanský i Polák stworzyli niebagatelne dzieło liczące w sumie dwadzieścia siedem, a może dwadzieścia osiem serii, z których niektóre mają nawet po 10 000 zdjęć. Innymi słowy, pod względem ilości naświetlonego materiału swobodnie można porównać Jasanský’ego i Poláka do klasyków gatunku w rodzaju Františka Drtikola, Josefa Sudka czy też Josefa Koudelki.

Papież awangardy

Papież awangardy

Tadeusz Peiper w Hiszpanii, Polsce, Europie

Od 28 maja do 6 września 2015 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Tadeusz Peiper znany jest w Polsce jako najbardziej prominentna postać środkowoeuropejskiej awangardy i założyciel czasopisma „Zwrotnica” (1922). Zwany „papieżem awangardy“ Peiper skierował polską kulturę na tory nowoczesności. Wystawa prezentuje artystyczne relacje awangardowej sztuki i literatury początków XX wieku, za punkt odniesienia przyjmując twórczość Tadeusza Peipera, wybitnego poety, krytyka i teoretyka sztuki.

Paryskie pracownie artystów

Od 14 maja do 23 sierpnia 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Paryskie pracownie artystów to tytuł wystawy i towarzyszącej jej publikacji autorstwa Jeana-Clauda Delorme i Anne-Marie Dubois. Małżeństwo – architekt i dziennikarka – oraz fotograf David Boureau przez ponad dwa lata podążali śladem paryskich pracowni artystów. Efektem ich wędrówek po Paryżu był zbiór fotografii przedstawiających dawne i współczesne atelier, opatrzonych wnikliwymi opisami architektury i wystroju wnętrza pracowni, a czasem także anegdotami o zajmujących je artystach.

Tomasz Mróz. Défaitisme

Od 21 maja do 21 czerwca 2015 roku

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Défaitisme będzie wystawą o „tworzeniu” – starciu artysty z ramami instytucjonalnej prezentacji sztuki (skostniałym schematem organizacyjnym), zmaganiu z warsztatem i materiałem (a jednocześnie fascynacji nimi), z drażniącym „sensem” na końcu języka, który umyka i nie daje się wypowiedzieć (a przy tym z dotkliwie ograniczonymi możliwościami międzyludzkiej komunikacji), w końcu o walce – i braku wiary w jej sukces – w obronie bezkompromisowej realizacji artystycznych zamierzeń (a tym samym walce z wymaganiami „od siebie” i konfrontacją z oczekiwaniami „po tobie”).

Miłość na skraju przepaści

Od 29 maja do 16 sierpnia 2015 roku

Galeria Arsenał w Białymstoku

Osiemnaście artystek z Europy Wschodniej analizuje w swoich pracach szereg kwestii, takich jak estetyka histerii, profanacja historii lokalnych, fragmentacja czasu i przestrzeni przez nowe media i komunikację multimedialną, kładąc nacisk na doświadczenia kobiet: prześladowanie, przemoc, wykluczenie czy niewidzialność, które choć różne, są zrozumiałe pod względem zamiarów lub pragnień, oporu lub akceptacji.

Czysta Forma Witkacego w Atmie

Od 6 czerwca do 20 września 2015 roku

Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem

Muzyka była ważna dla Witkacego – sam też komponował – i do niej odwoływał się w rozważaniach o Czystej Formie, koncepcji artystycznej dotyczącej wszystkich dziedzin sztuki. Stawiał ją prawie na równi z malarstwem, jako sztukę najbardziej oddaloną od życia i zdolną do wyrażania uczuć metafizycznych. W malarstwie Czysta Forma był to eksperyment formalny, zrywający z realizmem i logiką przedstawienia, który zaowocował na początku lat 20. XX wieku serią obrazów olejnych.

Zvi Hecker. Stronice Księgi

Od 19 czerwca do 27 września 2015 roku

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dla Zvi Heckera architektura nie zaczyna i nie kończy się wraz z budynkiem. Pozostaje w stanie ciągłości, podlegając nieustannym metamorfozom. Wystawa poświęcona jego dziełu prezentuje sugestywny obraz takiego procesu tworzenia, a jednocześnie ukazuje zbiór wyjątkowych projektów i budynków powstałych w jego wyniku.

Wśród mistrzów i partaczy

Wśród mistrzów i partaczy

Z cyklu Od frontu i od kuchni

Od 5 czerwca do 23 sierpnia 2015 roku

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Wśród mistrzów i partaczy to kolejna wystawa z cyklu Od frontu i od kuchni, który przenosi nas do Krakowa XIX-wiecznego i z pierwszych dekad XX wieku. Tym razem opuszczamy mury mieszczańskiego domu. Wychodzimy na podwórko, gdzie swój przenośny warsztat pracy rozłożył zręczny druciarz, który przywraca życie każdej pękniętej misce. Udajemy się na ulice, przy których mienią się wystawne witryny sklepowe. Zaglądamy wreszcie do pracowni, w której wśród niezwykłych narzędzi spokojnie pracuje rękawicznik, szewc czy ślusarz.

Izabela Łapińska. Naga twarz

Od 12 czerwca do 5 lipca 2015 roku

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Twarz w konfrontacji z obiektywem aparatu staje się zauważona, doceniona i nieodmienna od reszty, taka sama. Jednakowa stylistyka fotografii, formalny rygor dużego zbliżenia, surowość ciasnego kadru i tym samym śmiałość w traktowaniu tematu odkrywa poruszające fizjologiczne podobieństwo. Każda twarz starzeje się tak samo – pomarszczona obwisła skóra, narośla, bruzdy, wąskie oczy, zgaszone, mętne spojrzenie, zanikające brwi i rzęsy, zapadnięte policzki, przerośnięty nos.

Festiwal Architektury i Wzornictwa TORMIAR: Rzeczy wspólne

Od 12 czerwca 2015 roku

CSW Znaki Czasu w Toruniu

Druga edycja festiwalu TORMIAR poświęcona jest zagadnieniom polskiego rzemiosła artystycznego wytwarzanego w rozsianych po całej Polsce spółdzielniach. Tegoroczne hasło – Rzeczy Wspólne – podkreślać ma ideę kolektywnego działania, która towarzyszyła tworzącym spółdzielnie artystom i rzemieślnikom.

Piotr Błażejewski. W drodze – razem ze mną

Od 17 czerwca do 8 lipca 2015 roku

Galeria Sztuki Stalowa w Warszawie

Wystawa W drodze – razem ze mną związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej profesora Piotra Błażejewskiego. To jeden z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Jest istotnym artystą polskiej abstrakcji geometrycznej. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie.

Arcydzieła sztuki japońskiej w kolekcjach polskich

Od 18 czerwca do 9 sierpnia 2015 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie

Doskonałość techniczna, oryginalne rozwiązania stylistyczne, egzotyka, subtelność i dekoracyjność sztuki japońskiej sprawiły, że od stuleci budzi ona zachwyt. Japońskie malarstwo, drzeworyt i wytwory rzemiosła od dawna są również przedmiotem pasji kolekcjonerskiej. Wystawa sztuki japońskiej jest wyjątkową okazją do obejrzenia w stolicy znakomitych dzieł z okresu od XVII do XX wieku, pochodzących z największych i najlepszych zbiorów publicznych w Polsce.

Joanna Ratajczak-Kurowicka. Kiedy ciało staje się promieniem

Od 17 czerwca do 8 lipca 2015 roku

Galeria Sztuki w Legnicy

Wystawa Kiedy ciało staje się promieniem to malarska opowieść o poetyckiej grze autorki z barwą, formą i jej zmaganiach nie tylko z materią obrazu, ale również z własnym wyobrażeniem cielesności. Motyw nagiego ciała przewija się od lat w twórczości artystki, balansując pomiędzy afirmacją a nieco odrealnionym turpizmem.

Grafika francuska od impresjonizmu do art nouveau

Od 13 czerwca 2015 roku do 3 stycznia 2016 roku

Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa prezentuje ponad 300 dzieł znakomitych artystów działających we Francji schyłku XIX i początku XX wieku w kręgu impresjonizmu, symbolizmu, postimpresjonizmu i art nouveau. Pochodzą one z największej w Polsce kolekcji francuskiej grafiki nowoczesnej, liczącej około 1100 prac, którą tworzył przez blisko ćwierć wieku wielki jej miłośnik – Feliks Jasieński.

Joanna Bodzek. Kimono un-perfect

Od 19 czerwca do 13 września 2015 roku

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

Kimono un-perfect to interaktywna instalacja złożona z prac Joanny Bodzek, urodzonej w Polsce artystki i projektantki, aktualnie mieszkającej i tworzącej w Szwecji. Jest to kulminacja twórczego projektu Kimono Reconstruction (2009–2015), stanowiąca jednocześnie jego podsumowanie. Swoje dzieło Bodzek sytuuje na styku sztuki figuratywnej i konceptualnej, posługując się językiem własnej, europejskiej kultury, by ułatwić badanie kimona z perspektywy społecznej, a także przez pryzmat baśni i dzieł sztuki.

Michał Szlaga | Brama

Od 18 czerwca do 5 lipca 2015 roku

Gdańska Galeria Miejska 1

Projekt „Brama” jest kontynuacją pracy Michała Szlagi koncentrującej się wokół dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Wychodząc poza ramy Stoczni, tym razem artysta przepracowuje jej część „zewnętrzną”, skupioną zarówno wokół historycznej Bramy nr 2, jak i Placu Solidarności.

Józef Brandt. Obchody setnej rocznicy śmierci

Od 20 czerwca do 25 października 2015 roku

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Głównym elementem obchodów rocznicowych będzie wystawa poświęcona postaci Józefa Brandta. Na jej bazie zostaną uruchomione kolejne działania merytoryczne. Zasadnicza narracja wystawy będzie zbudowana z dzieł malarskich Brandta, znajdujących się zarówno w zbiorach muzealnych, jak i w rękach prywatnych kolekcjonerów.

Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych Dźwięki słów

Od 20 do 23 czerwca 2015 roku

Centrum Kultury w Lublinie

Maja Kleszcz, artystka eksperymentatorka, w swoich projektach wykorzystuje rozmaite techniki wokalne i elementy teatru. Karolina Cicha, kompozytorka, wokalistka i multiinstrumentalistka – rozpoznawalna dzięki oryginalnej technice gry na kilku instrumentach jednocześnie. Halla Nordfjörd pochodzi z Islandii, gra i śpiewa proste, piękne piosenki na gitarę i wokal. To tylko nieliczni artyści i jedynie część atrakcji drugiej edycji „Dźwięków słów”.

Vatzlav, reż. Michał Kmiecik

19 czerwca 2015 roku

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi

Trzydzieści sześć lat po prapremierze w reżyserii Kazimierza Dejmka Vatzlav wraca na scenę Teatru Nowego, tym razem z muzyką graną na żywo przez Roberta Piernikowskiego, artystę tworzącego na styku hip-hopu i muzyki elektronicznej. Vatzlav to spektakl o szukaniu szczęścia, nawet za wszelką cenę, o ideałach złożonych na ołtarzu chciwości i egoizmu.

25. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Od 25 czerwca do 5 lipca 2015 roku

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej

Jako że Kraków jubileuszami stoi, w tym roku świętujemy 25. edycję Festiwalu Kultury Żydowskiej – jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Krakowa i Polski, a zarazem jednego z najbardziej znanych i cenionych za granicą polskich wydarzeń kulturalnych. Festiwal Kultury Żydowskiej to nie tylko zbiór poszczególnych edycji, ale też wieloletni proces, który z historii wychodzi w przyszłość. Dlatego też organizatorzy nie oglądają się za bardzo na minione 24 edycje, lecz patrzą na kolejne.

Monachijczyk w Malborku

Monachijczyk w Malborku

Karty z podróży wedutysty Domenica Quaglio do Prus w 1832 roku

Od 19 czerwca do 6 września 2015 roku

Muzeum Zamkowe w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku przygotowało na sezon letni 2015 roku wystawę czasową, której bohaterem jest bawarski wedutysta Domenico Quaglio (1787-1837). Ten wybitny malarz epoki romantyzmu w Niemczech należy dziś do postaci nieco zapomnianych i mało znanych polskiemu odbiorcy kultury.

Strona 1 z 9512345Następna »»

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR

Najważniejszy
Newsletter Polskiej KulturyDołącz do O.pl

zamknij x