Odczytać powstanie

27 lipca - 10 sierpnia 2008 r. | Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

Muzeum Powstania Warszawskiego, z okazji rocznicy 1 Sierpnia, od dwóch lat przygotowuje spektakle opowiadające w nowoczesny sposób o Powstaniu Warszawskim. W 2006 roku Marcin Liber oraz Monika Grochowska w muzealnej Hali B wystawili spektakl multimedialny „Gwiazdy spadają w Sierpniu. Montaż na głos i pamięć”. Rok temu, z okazji 63 rocznicy Powstania, Jan Klata wystawił „Tryumf Woli” – opowieść o sprawcach ludobójstwa na Woli. Teraz Muzeum postanowiło zrealizować kilka akcji teatralnych – w plenerze Parku Wolności oraz w przestrzeni miejskiej. Będą się one odbywać w ramach projektu „ODCZYTAĆ POWSTANIE – teatr/muzeum”.

Odczytać Powstanie, plakat do spektaklu Hamlet 44

Odczytać Powstanie, plakat do spektaklu Hamlet 44

Celem projektu jest uniwersalizowanie doświadczeń wojny, okupacji i samego Powstania poprzez klasyczne teksty literatury. Taki pomysł wynika z założenia, że Powstanie Warszawskie przedstawiane jest zazwyczaj w kontekście typowo polskiego wydarzenia, rozumianego albo jako nieznośna polska martyrologia, albo jako doświadczenie uświęcające Polskę w sposób nieporównywalny z żadnym innym narodem.

Tymczasem w historii Powstania, jak w soczewce skupiają się doświadczenia egzystencjalne opisane i nazywane od setek lat w filozofii i literaturze. Czy doświadczenie wolności, lęku, zagłady, wielkiej polityki i bezimiennej śmierci nie były tematem dzieł Szekspira, Koheleta czy Sofoklesa? Czy pokolenie Kolumbów z klasycznym wychowaniem i edukacją nie odczytywało swojego położenia z perspektywy bohaterów tych lektur?

„Jeszcze świadomy” (Grupa Twożywo)

„Jeszcze świadomy” (Grupa Twożywo)

A może warto rozpocząć dyskusję nad sensem Powstania właśnie od zuniwersalizowania tragicznego wydarzenia sierpnia i września 1944 roku. Zobaczyć je nie jako wydarzenie typowo polskie, ale takie, w którym odbija się ponad dwu i półtysiącletnie doświadczenie judeochrześcijańskiej Europy.
Głównym wydarzeniem projektu będzie premiera w Parku Wolności 1 Sierpnia spektaklu „Hamlet 44” w reżyserii Pawła Passiniego. Widowisko ma stać się próbą odczytania szekspirowskiego „być albo nie być” w kontekście mitu założycielskiego Warszawy – narracji o współczesnej i powstańczej Warszawie rozpostartej pomiędzy budynkiem IPN, a hotelem Hilton.

27 lipca w Parku Wolności zostanie zaprezentowany „Eklezjasta” Piotra Cieplaka.

Dyskusja nad sensem Powstania będzie obecna nie tylko w spektaklach „Hamlet 44” Pawła Passieniego czy „Eklezjasta” Piotra Cieplaka, ale także w czterech czytaniach dramaturgicznych – widowiskach literackich opartych na tekstach Mirona Białoszewskiego, Anny Świrszczyńskiej, Marii Dąbrowskiej, Stanisława Stawińskiego, realizowanych przez młodych reżyserów 2,3,9,10 sierpnia.

Muzeum Powstania Warszawskiego organizuje także akcje w mieście – Grupa Twożywo maluje mural i realizuje projekt tabliczek miejskich, których tematyka odnosi się do Powstania.

Muzycy Lenar oraz Rafael Rogiński przygotowują słuchowisko powstańcze, które będzie wyemitowane 1 sierpnia o godzinie 17.00 w metrze, na stacjach kolejowych, supermarketach, domach towarowych, empikach, etc.
Mamy nadzieję, że projekt ODCZYTAĆ POWSTANIE pozwoli w nowy sposób zobaczyć wydarzenia Powstania Warszawskiego i stanie się ważną częścią rocznicy pamięci o Warszawie i warszawiakach roku 1944.

PROGRAM:

27. lipca (niedziela)

Godz. 23.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Księga Eklezjastesa – reż. Piotr Cieplak, wyk. Eryk Lubos, muzyka na żywo: zespół Kormorany – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

1. sierpnia 2008 (piątek)

godz. 22.00  – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Spektakl Hamlet 44  (Premiera) reż. Paweł Passini – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

2. sierpnia 2008 (sobota)

godz. 18.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Widowisko literackie Dwunastu gniewnych w reż. Piotra Ratajczaka
Audytorium im. Jana Nowaka Jeziorańskiego, Muzeum Powstania Waszawskiego      

godz. 22.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E  –
Spektakl Hamlet 44 reż. Paweł Passini – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego  

3. sierpnia 2008 (niedziela)

godz. 16.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E – widowisko literackie Budowałem Barykadę reż. Bogna Podbielska, Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

godz. 16.00-18.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E  –
 „Kukiełki pod Barykadą” – impreza plenerowa na Powiślu upamiętniająca powstańczy teatrzyk 

 godz. 22.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Spektakl Hamlet 44 reż. Paweł Passini – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

4 sierpnia 2008 (poniedziałek)
 
godz. 22.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Spektakl Hamlet 44 reż. Paweł Passini – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

5 sierpnia 2008 (wtorek)

godz. 22.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Spektakl Hamlet 44 reż. Paweł Passie – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

6 sierpnia 2008 (środa)

godz. 22.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E –
Spektakl Hamlet 44 reż. Paweł Passini – Park Wolności, Muzeum Powstania Warszawskiego

9 sierpnia 2008 (sobota)

godz. 18.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E – Widowisko literackie Rajza, czyli tułaczki Mirona reż. Marcin Wierzchowski, Muzeum Powstania Warszawskiego

10 sierpnia 2008 (niedziela)
          
godz. 18.00 – Projekt O D C Z Y T A Ć  P O W S T A N I E – Widowisko literackie Pielgrzymka do Warszawy reż. Michał Siegoczyński, Hala B, Muzeum Powstania Warszawskiego

Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny,
po wcześniejszej rejestracji – hamlet@1944.pl

Muzeum Powstania Warszawskiego
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 79

Dodaj komentarz