Mediations Biennale

Od 3 di 30 października 2008 r. | Poznań

MEDIATIONS jest pierwszym międzynarodowym biennale sztuki współczesnej w Poznaniu i – w założeniu – jedną z największych imprez tego typu w Europie Środkowej. Ideą biennale jest mediacja, dialog między różnymi kulturami całego świata, budowany na gruncie doświadczeń i badania kultury oraz sztuki Europy Środkowej.

Fot. Anna Witkowska, untitled, 2008, light box.

Fot. Anna Witkowska, untitled, 2008, light box.

Położenie Polski na pograniczu wpływów Europy i Azji przez wieki stymulowało rozwój jedynej w swoim rodzaju perspektywy kulturowej, innej niż postkolonialna świadomość Europy Zachodniej. Sztuka Europy Środkowej stanowi wypadkową rozmaitych wzajemnych wpływów wątków społecznych, historycznych, etnicznych, religijnych, kulturowych i estetycznych. Czasami, na marginesie głównych trendów europejskich, generowała ona zupełnie nowe zjawiska artystyczne i manifesty. Mimo, że trudno jest mówić o sztuce środkowoeuropejskiej jako o odrębnej, spójnej rzeczywistości, to jednak każde spotkanie z nią rodzi pragnienie nazwania tego niepowtarzalnego zjawiska, głęboko zakorzenionego w realiach regionu.

U podstaw idei MEDIATIONS biennale leży Festiwal Inner Spaces odbywający się od 1993 roku, wystawy realizowane w wielu krajach Azji, Ameryki i Europy, a przede wszystkim zrealizowane w czerwcu 2007 wydarzenie ASIA – EUROPE Mediations w Poznaniu. Idea mediacji zostanie podjęta na biennale przez poszczególnych artystów, a także kuratorów, prezentujących niezależne wypowiedzi w ramach wspólnej koncepcji.

Biennale składać się będzie z dwóch elementów:

PROGRAM GŁÓWNY obejmie trzy wystawy kuratorskie, prezentowane w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Centrum Kultury Zamek oraz Starej Drukarni.

1. LORAND HEGYI – WYSTAWA VOYAGE SENTIMENTAL
Autor wystawy, Węgier Lorand Hegyi – jeden z najważniejszych europejskich kuratorów i historyków sztuki – przez lata przyglądał się sztuce Europy Środkowej z perspektywy Wiednia, gdzie pełnił funkcję dyrektora Ludwig Museum. W 1993 roku był współkuratorem Biennale w Wenecji, w 1995 roku – dyrektorem Triennale Rzeźby w Stuttgarcie, w 2003 roku – kuratorem Biennale w Walencji. W 2006 roku pełnił funkcję dyrektora artystycznego 48. October Salon w Belgradzie. Jego ostatnia wystawa Micro Narratives /Musée d’Art Moderne w Saint-Étienne/ prezentowała prace 80 artystów, głównie z krajów bałkańskich i obszaru Morza Śródziemnego. Dla poznańskiego biennale Lorand Hegyi przygotowuje wystawę Voyage Sentimental, która stanowić będzie rewizję tego, co wiemy o współczesnej Europie. Ekspozycja podejmie próbę poszukiwania tożsamości Europy Środkowej, w której wielkie narracje i ideologie zastępowane są indywidualnymi mikronarracjami twórców.

2. YU YEON KIM – WYSTAWA CORPOREAL-TECHNOREAL
Yu Yeon Kim to niezależna kuratorka mieszkająca w Nowym Jorku i Seulu. Stworzyła DMZ_KOREA i DMZ_Worldwide /Demilitarized Zone/. W 1994 roku współzałożyła PLEXUS Art & Communication – non-profitową organizację sztuki internetowej. Była kuratorem i członkiem komisji wielu uznanych międzynarodowych wystaw sztuki współczesnej, m.in. Liverpool Biennial 2004; 3. Gwangju Biennale 2000; Five Continents and One City, Mexico City 1998; Johannesburg Biennale 1997-98. Jej wystawy prezentowane były m.in. w: Haus der Kulturen der Welt w Berlinie /2001/ oraz Queens Museum of Art w Nowym Jorku /2002/. Prezentowana na poznańskim biennale wystawa pokazuje, w jaki sposób artyści, korzystając z nowych technologii /jako narzędzia obserwacji/, tworzą nowe formy odnoszące się do ciała ludzkiego. Ekspozycja bada napięcia towarzyszące egzystencji człowieka w wysoce stechnicyzowanym społeczeństwie oraz wpływ politycznego i społecznego zgiełku, który w połączeniu z technologicznym postępem przekształca jego tożsamość kulturową.

3. GU ZHENQING – WYSTAWA IDENTITY AND TOLERANCE
Gu Zhenqing mieszka i pracuje w Pekinie i Szanghaju. W latach 2003-2005 pracował jako główny kurator Shanghai Duolun Museum of Modern Art, w latach 2006-2007 – jako główny kurator i dyrektor wykonawczy Zhu Qizhan Art Museum. Od 2007 roku jest redaktorem naczelnym pisma Visual Production. W 2004 roku był dyrektorem, a w 2008 roku członkiem jury Nagród Chińskiej Sztuki Współczesnej.
Wystawa odnosi się krytycznie do współczesnej, cieszącej się sukcesem komercyjnym, sztuki chińskiej. Ekspozycja stawia pytanie o jej kondycję i znaczenie, gdyż doszła do punktu, w którym rozpaczliwie potrzebuje rekonstrukcji. Szuka własnej akceptacji i ekspresji.

MIESIĄC MEDIACJI to program wystaw i innych wydarzeń artystycznych, które przez cały październik odbywać się będą zarówno w galeriach, jak i w przestrzeni publicznej, by współtworzyć platformę dialogu różnych kultur, sztuk i środków wyrazu.

KURATORZY BIENNALE
Lorand HEGYI – dyrektor Musée d’Art Moderne w Saint-Étienne
Gu ZHENQING – niezależny kurator z Pekinu, dyrektor galerii Visual Production i redaktor naczelny pisma o tym samy tytule
Yu Yeon KIM – niezależna kuratorka z Nowego Jorku i Seulu

DYREKTOR BIENNALE
Tomasz WENDLAND – twórca koncepcji biennale, artysta, dyrektor Galerii Inner Spaces, inicjator festiwalu Inner Spaces, kurator wystaw w Chinach, Japonii, Korei Płd., w wielu krajach Europy i w USA /Nowy Jork/

WSPÓŁPRACA
Sławomir SOBCZAK – niezależny kurator, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
Harro SCHMIDT – Kunsthalle Faust – Hanower

ORGANIZACJA
Centrum Kultury Zamek
Stowarzyszenie Kontekst Sztuki

Dodaj komentarz