• 2008-09-01

Przełóż to: Kolekcja Niemożliwa

1 sierpnia - 4 września 2008 | Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku

Zagęszczanie to słowo, najlepiej oddające to, w jaki sposób projekt lokuje się wobec pojęcia zbioru i jego prezentacji. Rolę odgrywają tu nie tyle skrupulatność, systematyczność, archiwalność, przewidywalność czy zdefiniowany sposób patrzenia, co subiektywność, otwartość, potencjalność, heterogeniczność i wieloznaczność. Jest to druga odsłona tego projektu, który jesienią ubiegłego roku przybrał formę warsztatow kuratorskich, pokazu „Mobilnego Archiwum” z Digital Art Lab w Holon oraz performansu Elżbiety Jabłońskiej „Kuchnia”.

Arch. Fot. Michał Andrysiak

Arch. Fot. Michał Andrysiak

„Kolekcja Niemożliwa“ jest pokazem kolekcji Fundacji Wyspa Progress przełożonym, przeniesionym, doprowadzonym do niemożliwości. Kolekcja zazwyczaj stanowi jedną z pułapek formatu instytucjonalnego. Jej pokaz często buduje definicje, generuje jednoznaczności, systematyzuje dopuszczalne sensy. „Kolekcja niemożliwa” jest wyrazem oporu, wołaniem o zmienność i modalność sposobu pokazu i widzenia oraz apelem o aktywnego widza, który jej nada nowe życie.

Ela Jabłońska Praca ze zbiorów galerii Arsenał w Białymstoku

Ela Jabłońska Praca ze zbiorów galerii Arsenał w Białymstoku

„Kolekcja niemożliwa” to szereg form akumulacji, zbiory prac z kolekcji, archiwaliów i książek. To także szereg interwencji i ulotnych zdarzeń zaplanowanych przez kuratorów Wyspy oraz zaproszonych gości. Nie jest to pokaz z gatunku „najlepsze w kolekcji”, ale próba sprowokowania nowych odczytań samego zjawiska kolekcjonowania i budowanie minimalnych, ulotnych, indywidualnych sensów pomiędzy pracami i zbiorami.
Przywołuje też ona wcześniej zrealizowane projekty Instytutu Sztuki Wyspa i ich wpływ na zagęszczanie się materialnych i ideowych przekazów instytucji.

Kolekcja niemożliwa - plakat

Kolekcja niemożliwa - plakat

„Przełóż to” otwiera przestrzenie nieadekwatności i braku znaczenia, nawarstwia sensy i możliwości. Narracje artystow, narracja instytucji, narracje kuratorskie i nałożone na nie opowieści zaproszonych gości splatają się w skomplikowany palimpsest, w którym przestrzeń galerii zamienia się rolami z przestrzenią magazynu, biura, pracowni.

Fundacja Wyspa Progress zbiera prace artystów od 1995 roku, jej pierwsza spektakularna prezentacja „Kolekcja Sztuki Współczesnej na 1000-lecie Gdańska” odbyła sie w 1997 roku. Od tej pory kolekcja rozwija się dzięki darom artystów, bez publicznego wsparcia i poza systemem regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. To także kolejny wymiar jej „niemożliwości”.

Kolekcja niemożliwa

Kolekcja niemożliwa

Artyści w kolekcji: Fanny Adler, AZORRO, Jarosław Bartołowicz, Bogna Burska, Centreal, Maureen Connor, Stanisław Drożdż, Roman Dziadkiewicz, Adam Garnek, Izabela Gustowska, Elżbieta Jabłońska, Piotr Jaros, Hiwa K., Robert Kaja, Kijewski & Kocur, Grzegorz Klaman, Tomasz Kopcewicz, Jarosław Kozakiewicz, Dominika Krechowicz, Kamil Kuskowski, Leszek Lewandowski, Zbigniew Libera, Rene Lück, Jarosław Modzelewski, Dorota Nieznalska, Ewa Partum, Joanna Rajkowska, Roland Schefferski, Allan Sekula, Janek Simon, Dominika Skutnik, Marek Sobczyk, Andrzej Syska, Michał Szlaga, Grzegorz Sztwiertnia, Tworzywo, Ania Witkowska, Adam Witkowski, Krzysztof Wróblewski, Artur Żmijewski i inni.

Instytut Sztuki Wyspa
ul. Doki 1/145 B
80-958 Gdańsk

Dodaj komentarz