• 2008-09-12

Trzecia odsłona

29 kwietnia - 8 czerwca 2008 | Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Wystawa Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Muzeum Architektury pt: „Trzecia odsłona”

Trzecia odsłona jest kolejną prezentacją dzieł sztuki zakupionych przez Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich nie opiera się ona na próbie wyodrębnienia z kolekcji – poprzez staranną selekcję dokonaną przez kuratorów poprzednich wystaw – takich dzieł, które łączy wspólna idea zawarta w tytułach pokazów (SYGNAŁ, kurator Piotr Krajewski, 2005/2006; TOŻSAMOŚĆ, kurator Sylwia Świsłocka-Karwot, 2007).

Trzecia odsłona - plakat

Trzecia odsłona - plakat

Artyści: Tomasz Bajer / Bożena Biskupska / Ewa Ciepielewska, Jerzy Kosałka, Paweł Jarodzki (LUXUS) / Jan Chwałczyk / Andrzej Dłużniewski / Tomasz Domański / Eugeniusz Get – Stankiewicz / Kazimierz Głaz / Wanda Gołkowska / Izabela Gustowska / Marcin Harlender / Michał Jędrzejewski / Piotr Jędrzejewski / Zdzisław Jurkiewicz / Małgorzata Kazimierczak / Mirosław Koch / Dariusz Korol / Jarosław Kozłowski / Igor Krenz / Anna Kutera / Roman Kutera / Maria Michałowska / Tomasz Opania / Grzegorz Przyborek / Mariola Przyjemska / Zygmunt Rytka / Wojciech Stefanik / Jacek Szleszyński / Andrzej Wasilewski

 

Można śmiało stwierdzić, że jest wręcz przeciwnie. Tym razem chodzi o ukazanie widocznej już na pierwszy rzut oka cechy charakteryzującej wrocławską kolekcję, wynikającej z odmiennych upodobań artystycznych członków zespołu decydującego o zakupach – czyli jej różnorodność. To jest powodem, że dzięki uczestnikom wystawy o bardzo różnych postawach artystycznych będzie można zapoznać się z wieloma istotnymi nurtami obecnymi w sztuce przełomu XX i XXI wieku.

“Trzecia odsłona” to pokaz dzieł zakupionych w ostatnim czasie, ale i tych wcześniej pozyskanych dla kolekcji, które nie znalazły się w poprzednich prezentacjach.
Wojciech Stefanik (kurator wystawy)

Dodaj komentarz