• 2008-11-03

Identyczny z naturalnym

14 – 28 listopada 2008 r. | Poznań

Identyczny z naturalnym, to druga wystawa z cyklu Zatrute Owoce, która odbędzie się w miejscu SPOT. Tym razem MOA art zaprosiło do współpracy Jarka Jeschke, który zaprezentuje swój najnowszy cykl malarski poświęcony eksplozjom.

Jarek Jeschke

Jarek Jeschke

Chcąc powiedzieć o wystawie w jednym zdaniu, Jarek Jeschke w swoich obrazach przedstawia historię o prawach natury i ludzkiej hipokryzji na świeżym powietrzu.

Tytuł wystawy pochodzi z inspiracji teoriami niemieckiego filozofa Gernota Böhme, dotyczącymi przyrody, sztuki i zaawansowanego rozwoju technicznego, które zebrane są w tomie pt. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego.

Jarek Jeschke zadaje sobie pytanie o naturę współczesnych wybuchów?
Przyroda, którą maluje Jeschke cytując Gernota Böhme jest społecznym i historycznym wytworem człowieka. Niejednorodne wizerunki wybuchów, w swojej warstwie symbolicznej, dotykają faktów historycznych o charakterze katastroficznym, a nieobecny na obrazach człowiek staje się manipulantem przyrody. W jego rękach władza ta staje się nieograniczona, czy też lepiej: bezwarunkowa jak pisze Böhme. Z drugiej strony człowiek, w każdej chwili może stać się w tej relacji ofiarą przyrody, jak i swoich czynów wobec niej.

Podążając za wyborami artysty, dostrzec można w naturze wybuchów szereg różnic i podobieństw. Charakterystyczne prace Jarka Jeschke pokazywane na wystawie Identyczny z naturalnym, nie tylko dotykają filozoficznych spostrzeżeń Böhme. Ostudzona estetyka obrazów, kolorystyczna i kompozycyjna powściągliwość malarskiego warsztatu, pobudza czujność i prowokuje do polemiki, w odniesieniu do przewartościowań i autorytetów we współczesnym malarstwie. Agnieszka Okrzeja

Jarek Jeschke urodził się 10 marca 1977 r. w Kożuchowie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierunek: Malarstwo. Pracę dyplomową zrealizował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Kortyki.

Organizator: MOA art i Fundacja SPOT.
Kuratorka: Agnieszka Okrzeja
Otwarcie: 14.11 (piątek) godz. 20.00
Miejsce: SPOT., ul. Dolna Wilda 87, Poznań

Dodaj komentarz