Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art

7 listopada – 21 grudnia 2008 | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu

7 listopada 2008 roku w salach wystawowych Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu zostanie otwarta wystawa Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art.

Artyści biorący udział w wystawie:

Jan Berdyszak, Codemanipulator, Zbigniew Dłubak, Tomasz Dobiszewski, Kinga Dunikowska, Wincenty Dunikowski-Duniko, Fantastic Nobodies, Michał Jakubowicz, Anna Kutera, Romuald Kutera, Natalia LL, Andrzej Lachowicz, Tadeusz Mysłowski, Jerzy Olek, Clement Page, Ewa Partum, Józef Robakowski, Tadeusz Sawa-Borysławski, Steve Schepens, Zdzisław Sosnowski, Teresa Tyszkiewicz, Jan Stanisław Wojciechowski

Codemanipulator, Dekalog (PL), 2007, fot. Zofia Waligóra

Codemanipulator, Dekalog (PL), 2007, fot. Zofia Waligóra

Tytuł wystawy należy rozumieć szeroko i nie dotyczy jedynie sztuki aktualnej, ale również tej, z której wynika najnowsza, i która zachowała swoją świeżość i aktualność mimo upływu lat.

Ważnym wyróżnikiem wybitnych realizacji artystycznych jest zawarta w nich refleksja twórców, odzwierciedlająca stan świadomości społecznej oraz etap szeroko rozumianego rozwoju człowieka, kultury, nauki, charakterystyczne dla okresu powstawania tych dzieł. Artyści dążą do bycia świadkami swojego czasu, w myśl modernistycznego hasła: każdemu czasowi jego sztuka. Wyrażanie problematyki współczesności może być wielorakie. Może być socjologiczną wizją współczesności lub jej apologią, może również angażować nowe metody kreacji artystycznej. W kontekście dzisiejszego upadku artystycznych utopii, podważenia wszelkich prawideł sztuki, pluralizmu formalnego, braku idei absolutnych i dominujących nurtów, paradoksalnie językiem sztuki można lepiej lub inaczej sugerować współczesne zjawiska niż przy użyciu tradycyjnych naukowych metod opisu i analizy rzeczywistości.

Wystawa zorganizowana z inicjatywy Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu  prezentuje zbiór dzieł artystów różnych pokoleń: starszych, uznanych, których refleksja wywodzi się z burzliwego okresu neoawangardy; oraz młodych osobowości sztuki. Wystawa uwypukla zjawiska, które zaiskrzyły na przełomie sztuki pojęciowej i postkonceptualizmu, i które wpłynęły na dzisiejsze praktyki artystyczne. Prezentowane prace podkreślają ideę dzieła przy zachowaniu jego silnej i atrakcyjnej materialności, która osadzona jest w problematyce intermedialnej i zagadnieniach związków sztuki z nowymi technologiami. Realizacje podkreślają kontekst i doznanie współczesności w ramach socjologicznych prób podważania przyjętego status quo oraz odwołań do strategii masmediów i metod manipulacji zbiorowością. Penetracja tkanki życia i dziejów sztuki w tych realizacjach prowadzi ostatecznie do interaktywności i przekazania mocy współtwórczej innym podmiotom.

Galeria Foto-Medium-Art, od swojego powstania w 1977 roku, promuje radykalne i nowe koncepcje artystyczne. W latach upowszechniania się eksperymentów fotografii, filmu artystycznego i innych nietradycyjnych sposobów kreacji, była istotnym miejscem wymiany myśli artystów poszukujących. Obok wystaw koncentrujących się na nowych mediach, galeria organizowała sympozja, dyskusje, spotkania intelektualistów. Czas pokazał, że metoda interdyscyplinarnego rozwoju myśli wykraczająca poza teren sztuki okazała się właściwa. Kiedy sztuka i życie przeniknęły się dzisiaj do tego stopnia, że nie sposób wyróżnić ich autonomicznych terytoriów, kiedy granice między przymiotami kultury niskiej i wysokiej, elitarnej i egalitarnej zatarły się, praktyka intermedialna stała się powszechna.

Wystawie towarzyszy obszerny katalog, do którego teksty napisali Grzegorz Dziamski, Marcin Giżycki, Jerzy Olek, Krzysztof Siatka i Jan Stanisław Wojciechowski.

Kurator wystawy: Krzysztof Siatka

Koordynator wystawy ze strony MCSW „Elektrownia”: Romuald K. Bochyński

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, ul. Kopernika 1
Wernisaż: 7 listopada 2008, godz. 18.00, wystawa czynna: 7.11. – 21.12.2008.

Materiały prasowe można pobrać pod adresami:

http://foto-medium-art.com/prasa/teraz-artysci-galerii-foto-medium-art/download/

Komentarze (3) do artykułu “Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art”

 1. Najlepsza wystawa w elektrowni radom, bardzo ważne nazwiska:W.Dunko-Dunikowski,Teresa Tyszkiewicz, Natalia LL,Jan Stanisław Wojciechowski. Bardzo odważne prace, zabrakło “oddechu Duniko”.
  Fantastyczny katalog! Powtórzcie to, nie traćcie przestrzeni dla pseudo utalentowanych, de-konstruujących czy rekonstruujących złudzenia, szkoda odbiorcy.

 2. jedenzbraci Józefa

  ZDJĘCIE PRACY CODEMANIPULATOR KRYZYS DUŻYCH NARRACJI, W TYM RELIGII I ZASAD M.IN DZIESIĘCIORGA PRZYKAZAŃ BOŻYCH.JEDNOSTKA W OBLICZU UPADKU META-NARRACJI JEST ZDOLNA ŻYĆ W ZGODZIE Z USTANOWIONYMI PRZEZ SIEBIE WARTOŚCIAMI, MOŻE SAMO= STEROWAĆ WŁASNYM LOSEM????? PODDA SIĘ PRĘDZEJ NIŻ USAMODZIELNI
  KAPITALNA WYSTAWA, BYŁEM WTEDY STUDENTEM.
  PRACA CODE…NIE TYLKO META-WARTOŚCI, ALE I SZTUKA SIĘ SKONFORMIZOWAŁA, MIAŁA BYĆ APOLITYCZNA ( BANAŁ, NIE BYŁA I NIE BĘDZIE)

 3. Przykazanie “Nie pożądaj żony..męża. Przytoczę dialogiczną koncepcję rozumienia Erosa u Bubera.Kochający dialogicznie wykracza poza siebie i przenosi się w słowach ku Innemu, spotkanie to ma charakter intelektualno /mistyczny( nie nadużywając tego drugiego), jest pewną formą boskiego doświadczenia. Natomiast miłość człowieka zmysłowego, odnosi się do Narcyza skoncentrowanego tylko na swojej namiętności.
  Tej pierwszej nie można się bać !

Dodaj komentarz