Hidden Pictures

12 grudnia 2008 r.- 30 stycznia 2009 r. | Galeria Foto-Medium-Art w Krakowie

W siedzibie galerii Foto-Medium-Art w Krakowie zostanie otwarta indywidualna wystawa najnowszych prac Michała Jakubowicza zatytułowana Hidden Pictures. Artysta zwraca się z prośbą do gości galerii o przyniesienie na otwarcie wystawy fotografii prasowych, które zostaną wykorzystane w czasie akcji i staną się później elementem ekspozycji.

Michał Jakubowicz koncentruje się na problematyce kodu wizualnego, morfologii przekazu, obrazowania językowego i pozajęzykowego, topologii i znaku pustego. Prowadzi badania związane z percepcją figur asemantycznych. Zajmuje się fotografią, performance, pisze poezję oraz teksty krytyczne i teoretyczne.

Kształt 7A

Kształt 7A

Prezentowane na wystawie prace, zawarte w cyklu Ukryte obrazy (2005-2008), wynikają z przetworzenia już istniejących obrazów obecnych w dzisiejszej ikonosferze. Formy kreowane  przez artystę, często nazywane też Formalikonami, powstają w wyniku wyboru dowolnego kształtu na dowolnej fotografii, obrysowania go i wypełnienia czerwonym kolorem. Formalikony są okaleczone, pozbawione swoich pierwotnych właściwości lub rozmnożone. Genezą powstania form redukowanych z fotografii jest analiza znaczeń utraconych i uzyskanych. Rozmaite formy np. ludzi i dowolnych przedmiotów w wyniku prostej transformacji straciły znaczenia narracyjne, a zyskały wartość znakową i poetycką. Artysta interesuje się formami płynnymi – w stanie przepływu z jednej w drugą – ich różne znaczenia uaktywniają się w zależności od kontekstów.

Ukryte obrazy to rozwinięcie idei z wcześniejszej serii prac artysty Każdy ma cień (2003-2005), które były poszukiwaniami kształtów wieloznacznych w obrębie komunikatów prasowych i masowych. Najnowsze prace precyzyjniej podejmują problem szeroko rozumianego braku, a szczególnie braku znaczenia – asemantyki.

Michał Jakubowicz (ur. w 1977 r.) w latach 1998-2003 studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografię (2000-2003) w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w której obecnie przygotowuje pracę doktorską. Artysta prowadzi autorskie pracownie fotografii w katedrach Corporate Identity w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie Wydziale Zamiejscowym we Wrocławiu, Edukacji Artystycznej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Prace artysty były prezentowane podczas kilku wystaw indywidualnych (m.in. Trzebnica 2007, Wrocław 2005, Poznań 2004) i zbiorowych (m.in. 30th Anniversary Show, galeria Foto-Medium-Art, Kraków, 2007, Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej, Radom, 2008). Swoje teksty teoretyczne i krytyczne publikował m.in. w czasopismach Artluk, Exit, Odra, Rita Baum. Jest autorem książki dotyczącej wrocławskiego fotomedializmu Medium na białym tle (2007).

Wystawę Michała Jakubowicza Hidden Pictures będzie można oglądać do 30 stycznia 2009 roku.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12, 31-128 Kraków

Dodaj komentarz