Epidemia

Od 23 stycznia do 28 lutego 2009 roku | Fabryka Sztuki w Łodzi

Kiedy gruźlica powraca w jak najbardziej romantycznym blasku swej lekooporności, kiedy ledwo co wygasły kolejne epidemie bądź to choroby szalonych krów, bądź to ptasiej grypy, kiedy rak mimo sukcesów medycyny wciąż zbiera obfite żniwo, kiedy pandemia AIDS nie przestaje być stałym elementem społecznego pejzażu, warto chyba przyjrzeć się obrazom, jakie wywołuje choroba.

405f8d90_foto_m

W dwóch klasycznych esejach Choroba jako metafora oraz AIDS i jego metafory Susan Sontag ukazuje, w jaki sposób kulturowo tworzone obrazy chorób – fantazje na ich temat, stereotypy, mity – nie tylko zniekształcają ich medyczny obraz, nie mając w istocie z nim za wiele wspólnego, ale co więcej określają sytuację chorych.

Chory pada ofiarą bardziej kulturowego obrazu jaki otacza chorobę, niż biologicznego czynnika, który ją wywołuje. Rozpoznanie kulturowego obrazu wydaje się zatem równie istotna jak rozpoznanie obrazu. Zwłaszcza, że samo słowo epidemia stało się jedną z najogólniejszych metafor współczesnej kultury.45c78adf_foto_m

Na wystawie w łódzkiej Fabryce Sztuki zostały zaprezentowane prace takich artystów, jak: Tomasz Bajer, Wojciech Bąkowski, Bogna Burska, Tatiana Czekalska & Leszek Golec, Dorota Chilińska & Andrzej Wasilewski, Wojciech Duda, Artur Malewski, Ania Orlikowska, Karol Radziszewski, Jadwiga Sawicka, Aleksandra Ska.

ZONA jest przestrzenią eksperymentalno-innowacyjną, w której prowadzone i rozwijane są odkrywcze działania w zakresie kultury wizualnej i produkcji symbolicznej. Jeśli sztuka współczesna jest spotkaniem z tym, co inne, nieznane i niespodziewane, to ZONA stwarza możliwość takiego spotkania. Te główne cele są realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie zbiorowych wystaw problemowych, podejmujących najistotniejsze i najbardziej palące kwestie współczesnej sztuki i kultury oraz produkcję indywidualnych projektów realizowanych we współpracy z najważniejszymi artystami z Polski oraz wschodzącymi artystami ze sceny międzynarodowej.

ZONA umożliwia także rozwijanie twórczości młodych artystów związanych z Łodzią, przede wszystkim przez zapewnienie im kompetentnej opieki kuratorskiej oraz promocję ich twórczości dzięki współpracy z profesjonalną krytyką artystyczną oraz stworzenie platformy wymiany artystycznej z istotnymi ośrodkami sztuki. Zapewniając wysoki poziom artystyczny oraz podejmując intensywne działania promocyjne, ma ambicję stać się istotnym miejsce na artystycznej scenie, zarówno lokalnej jak i ponadlokalnej, aktywnie uczestnicząc w zwiększaniu dorobku kulturowego miasta i kraju.

Wystawa będzie czynna do 28 lutego 2009 roku.

Fabryka Sztuki,
ul. Tymienieckiego 3, Łódź

Dodaj komentarz