• 2009-02-23

Wina i Kara

Od 14 lutego do 19 kwietnia 2009 roku | Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

W Galerii MCK oglądać można nową wystawę, zorganizowaną przez Międzynarodowe Centrum Kultury we współpracy z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie. 120 grafik i 10 starodruków autorstwa ponad stu artystów – w tym takich mistrzów, jak Albrecht Dürer, Peter Brueghel st., Wenzel Hollar, Peter Paul Rubens, Jaques Callot, William Hogarth czy Francesco Bartolozzi – zaprezentuje zmieniającą się wizję pojęcia sprawiedliwości na przestrzeni czterech wieków.

Anthony Walker

Anthony Walker

Wokół winy i kary przez wieki narosła bogata symbolika. Pojęcia wywodzące się z tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej na równi z mitologią grecką i rzymską uformowały dzisiejszy kod rozumienia sprawiedliwości, zatem również – dobra i zła. W swej różnorodności występek i zło tak dla artysty, jak i dla odbiorcy dzieła sztuki w oczywisty sposób były atrakcyjniejsze i bardziej interesujące niż alegorie Sprawiedliwości, Prawdy, Pokoju, a nawet – Dobrych Rządów. Te przedstawienia, podobnie jak wizerunki ludzi sprawiedliwych i bogobojnych, znamienitych prawodawców czy władców idealnych, w mniejszym stopniu przemawiają do widza niż przedstawienia zbrodni lub czynów, które w danym czasie i miejscu za zbrodnię były uznawane. Pociągały one za sobą konieczność kary: to wygnanie z raju, zniszczenie Sodomy i Gomory, potop – ale też przykucie Prometeusza do skały, ukaranie Tantala czy skazanie Syzyfa na wieczną, a beznadziejną pracę. (Karolina Grodziska, Jacek Purchla)

Okazuje się, że symbolem sprawiedliwości jest nie tylko postać kobieca z zawiązanymi oczami dzierżąca miecz i wagę, którą zwykło się spotykać w budynkach sądowych. To także niewiasta, której towarzyszy… struś, trzymająca w prawej dłoni wiązkę rózeg z przywiązanym do nich toporem, a w lewej ogień. Oprócz samych przedstawień Sprawiedliwości i pojęć z nią związanych na wystawie w układzie tematycznym przedstawione zostaną: postacie legendarnych i nowożytnych prawodawców, sprawowanie sądów, postacie teoretyków i urzędników; zbrodnie i wizerunki przestępców oraz przedstawienia kar i sceny miłosierdzia; przedstawienia Sądu Ostatecznego – czas nagrody dla jednych, a potępienia dla innych. Ekspozycja wzbogacona została o kilka eksponatów wypożyczonych ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa m.in. miecz katowski i kajdany.

To już siódma prezentacja z cyklu wystaw graficznych organizowanych przez MCK we współpracy z Biblioteką Naukową PAU i PAN w Krakowie. Dużym powodzeniem cieszyły się zwłaszcza: Rembrandt, Rubens i Inni (1999), Hogarth i jego wiek (2001), Siedem grzechów głównych (2004) oraz Rembrandt i Konkurenci (2006). Te ekspozycje to rzadka okazja zobaczenia arcydzieł, które na co dzień ukryte są w magazynach.

Jan van de Velde

Jan van de Velde

Zbiory Gabinetu Rycin PAU były gromadzone od XIX wieku, ze względu na swoją wartość zwane są polską Albertiną. Składają się na nie prace pochodzące z Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz z kolekcji arystokratycznej rodziny Moszyńskich. W skład kolekcji paryskiej wchodziły m.in. dzieła sztuki przekazane przez generała Karola Ottona Kniaziewicza, senatora Macieja Wodzińskiego oraz wielkiego przyjaciela Polaków, pisarza i parlamentarzysty Karola de Montalemberta.

Kurator wystawy: Magdalena Adamska; Scenariusz wystawy: Stanisław Grodziski, Magdalena Adamska; Aranżacja plastyczna: Maciej Leśniak

Dodaj komentarz