• 2009-03-24

Jerzy Olek – Lost Space

Od 27 marca do 23 maja 2009 roku | Galeria Foto-Medium-Art w Krakowie

Wystawa jest kontynuacją interdyscyplinarnych badań teoretycznych, artystycznych i wystawienniczych opatrzonych wspólnym tytułem Bezwymiar iluzji. W czasie wernisażu obok artysty zabiorą głos Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda i Witold Szymański. Wystawa dedykowana jest Michałowi Hellerowi.

Jerzy Olek, Zgubiona przestrzeń IV (pozytyw) / Lost Space IV (positive), 2009

Jerzy Olek, Zgubiona przestrzeń IV (pozytyw) / Lost Space IV (positive), 2009

Od niemal dwóch dekad Jerzy Olek koncentruje się wokół problematyki związanej z zagadnieniami przestrzenności obrazu. Namysł artysty dotyczy także widzialności rzeczy, możliwości i granic poznania. Artystyczna metoda Jerzego Olka stawia prymat pytania nad odpowiedzią. Rozważając interesujące go zagadnienia, posiłkuje się wiedzą z zakresu matematyki, geometrii nieeuklidesowej, psychofizjologii i kosmologii.

W prezentowanych pracach artysta posłużył się medium fotografii, której potyczki z problematyką przestrzeni sięgają samych jej początków. Problem istotny był w okresie neoawangardy i fotomedialnego konceptualizmu, którego Olek był animatorem i wybitnym przedstawicielem. Lata badań doprowadziły do konkluzji, że fotografia nie pokazuje całej rzeczywistości. Poza sensualną realnością jest bowiem jeszcze ta niesiatkówkowa, a sztuka, zamiast odzwierciedlać, może ją eksplorować. Wyobraźnia Jerzego Olka opisała ten problem na setki sposobów. Tworzona przez artystę iluzyjnie przestrzeń jest skomplikowana, trudna do interpretacji i niemożliwa do zobaczenia w pełni. Olek udowadnia jednak jej istnienie – nadał jej kształt i opisał.

Cykl prac Zgubiona przestrzeń (2008) to tryptyki złożone z fotografii i foto-obiektów wykorzystujących formę piramidy. Stanowią refleksję nad wizualną zmiennością formy pod wpływem projektowanej na nią wiązki światła. Proces zmiany charakteru bryły i struktury utrwalony przy użyciu technik fotograficznych ujawnił jeszcze inną prawdę. Artysta również niedawno powołał do istnienia bryłę o 180 szpicach (Kolczatka, 2008), a następnie fotografował jej fragmenty i uzyskane zdjęcia przylepiał do ostrych kolców. Proces powtarzał wielokrotnie, uzyskując w efekcie konstrukcję kumulatywną.

Kolczatka, która zajęła artyście niemal rok intensywnych badań, była punktem wyjścia do serii prac o nazwie Zagięta przestrzeń (2008) – fotografii i foto-reliefów. Olek fotografował fragmenty kolczastego obiektu, odbitki układał w różnorodne kompozycje – tworzył piramidy i zamykał w eleganckie ramy. Porządkował chaos – snując fragmentaryczne refleksje o całości.

Język sztuki Jerzego Olka jest hermetyczny. Jest również powszechny, bo łączy dokonania sztuki i nauki. Zdarzało się wielokrotnie, że artyści inspirowali się naukami ścisłymi. Pojawia się zatem pytanie, czy matematyka i fizyka mogą czerpać z doświadczeń sztuki – dziedziny wiedzy, która ma swobodę poruszania się po irracjonalnym marginesie. Wystawa Jerzego Olka w galerii Foto-Medium-Art jest głosem na rzecz pokonywania barier między sztuką a nauką.

Jerzy Olek, Zgubiona przestrzeń III (pozytyw) / Lost Space III (positive), 2009

Jerzy Olek, Zgubiona przestrzeń III (pozytyw) / Lost Space III (positive), 2009

Jerzy Olek (ur. 1943) artysta i teoretyk sztuki. Animator ruchu fotografii ekspansywnej i medialnej (lata 70.) oraz fotografii elementarnej (lata 80.). Pomysłodawca i kurator wielu wystaw w Polsce i za granicą. Twórca galerii Foto-Medium-Art (1977), obecnie działającej w Krakowie. Aktualny lub były członek zespołów redakcyjnych Fotografii, European Photography, Projektu, Art Life, Arteonu i Artluku. Kurator Fotokonferencji Wschód-Zachód Europejska Wymiana (1989-1999). Od 1999 dyrektor artystyczny festiwalu sztuki lAbiRynT w Kłodzku. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W domowej galerii ef, znajdującej się w wiejskim domu w Kotlinie Kłodzkiej, prezentuje międzynarodową kolekcję miniatur fotograficznych. Od 1991 r. realizuje autorską ideę Bezwymiaru iluzji poprzez multimedialne wystawy i publikacje. W ramach tego projektu zorganizował 100 wystaw indywidualnych i dialogów artystycznych.

Galeria Foto-Medium-Art rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku we Wrocławiu. Punkt ciężkości Galerii skoncentrowany jest na wystawach awangardy krajowej i międzynarodowej od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej. Od 2007 roku siedziba Foto-Medium-Art mieści się w centrum Krakowa. Galeria reprezentuje uznanych jak i młodych współczesnych artystów.

Galeria Foto-Medium-Art
ul. Karmelicka 28/12, 31-128 Kraków

Godziny otwarcia galerii:
wtorek – piątek od 14 do 19
sobota od 14 do 18

Dodaj komentarz