Zwiadowca – projekt Poza Postmodernizm

Od 27 lutego do 5 kwietnia 2009 | CSW Łaźnia w Gdańsku

Celem wystawy jest wypracowanie nowej, możliwie szerokiej perspektywy postrzegania postmodernizmu. Stawia ona pytania o potencjalne kierunki rozwoju sztuki współczesnej. Marek Rogulski, autor projektu i kurator wystawy, zaprosił do udziału w niej artystów, w których działaniach i realizacjach pojawiają się zainteresowania metafizycznym wymiarem życia. Ich prace mają ułatwić odpowiedź na pytanie o mechanizmy i uwarunkowania właściwe dla ludzkiej percepcji.

Andrzej Dudek Dürer, Autoportret zmultiplikowany, metafizyczno-telepatyczny, 2009

Andrzej Dudek Dürer, Autoportret zmultiplikowany, metafizyczno-telepatyczny, 2009

Projekt „Poza postmodernizm, realizowany od 2000 r. przez Fundację TNS i Ośrodek Badań Przestrzeni Wewnętrznej, dąży do rozpoznania tych obszarów ludzkiej aktywności, których rozwój niesie w sobie potencjał odnalezienia szerszej perspektywy postrzegania rzeczywistości, pozwalającej na przewartościowanie zastanego światopoglądu. Prowadzone poszukiwania uwzględniają wszystkie aspekty ludzkiego działania, realizowane w sferze intencjonalnej, behawioralnej, kulturowej jak i społecznej.

Wystawa zaprezentuje aktualne dokonania zaproszonych artystów- instalacje przestrzenne, video art, performance, obiekty artystyczne, fotografię oraz prace i działania uwzględniające kontekst instytucji w jakiej będą prezentowane.

Udział biorą: Andrzej Dudek Dürer, Michał Brzeziński, Carmen Feliu, Agata Michowska, Leszek Golec i Tatiana Czekalska, Marek Rogulski, Paweł Anaszkiewicz, Marek Zygmunt, Andrzej Miastkowski i Wspólnota Leeeżeć.

Andrzej Dudek Dürer (Wrocław) zrealizuje wielkoformatową pracę pt. „Autoportret zmultiplikowany, metafizyczno-telepatyczny”. Na wystawie znajdą się także fotografie z serii „Sztuka butów” tego autora. Prace te odwołują się do procesu poszerzania świadomości poprzez medytację i wewnętrznej ‘podróży przez czas’.

Michał Brzeziński (Łódź) zaprezentuje filmy „AV”, „Mnemosyne” oraz „Pasja”. Ten ostatni film, będący swego rodzaju ‘wywiadem z internetowym cyber-podmiotem’ stanowi studium współczesnej postmodernistycznej świadomości i tym samym niejako ‘otwiera’ wystawę.

Praca fotograficzna autorstwa Carmen Feliu (Barcelona, Hiszpania) nosi tytuł „La dispersation” (Rozpraszanie) i prezentowana będzie w formie niedużego lightboxu.

Agata Michowska (Poznań) zaprezentuje projekcję wideo „Suicide in Museum”. Prace obu tych artystek w różny sposób ukazują problem integracji wielu aspektów ludzkiej psychiki i kultury.

Na wystawie znajdzie się instalacja duetu artystycznego Leszek Golec/Tatiana Czekalska (Łódź), zatytułowana „Św. Franciszek – 100% rzeźby”. Ujawnia ona związki pomiędzy myśleniem ekologicznym a postawą wykraczania poza filozofię antropocentryczną.

Paweł Anaszkiewicz (Meksyk, Meksyk) zaprezentuje makietę instalacji pt. „Aclaración” (Wyjaśnianie) w formie filmu wideo. Kolejna praca tego artysty to instalacja wideo, składająca się z trzech monitorów i zatytułowana „Kayak”. Realizacje tego autora są refleksją nad wielowymiarowością rzeczywistości oraz nad jednostkowym przemijaniem.

Marek Rogulski (Gdańsk) zrealizuje na otwarciu wystawy performance pt. „Totalizator – ujeżdżanie rzeźby”, instalację pt. Ćwiczenia poranne” oraz przedstawi dokument performance pt. „Ruchy ciała energetycznego”. Działania tego autora koncentrują się na ukazaniu procesu rozwoju samoświadomości w odniesieniu do procesów ewolucji , historii i ‘oddziaływań energetycznych’.

Marek Zygmunt (Gdynia) zrealizuje interaktywną instalację pt. „Labirynt A”, poprzez którą postuluje konieczność przełamywania rutynowych wzorców postrzegania i percepcji.

Andrzej Miastkowski i Wspólnota Leeeżeć (Łódź) przygotują rozbudowany environment, który będzie próbą wprowadzenia widza w energetyzującą przestrzeń ‘wzmożonej świadomości’.

Podczas wernisażu wystawy odbędzie się koncert muzyki improwizowanej w wykonaniu Zdzisława Piernika, Michała Górczyńskiego (Warszawa), formacji Rogulus X Szwelas und Gos (Gdańsk). W Nowej Improwizacji najważniejsze jest poruszenie problemu percepcji muzycznej, percepcji dźwięku oraz poszukiwanie jakości brzmieniowych, z których następnie wynika sposób wykorzystania instrumentów w procesie tworzenia. Wykonawcy stosują m.in. preparację instrumentów i oryginalne techniki artykulacji dla osiągnięcia niezwykłych walorów brzmieniowych i sonorystycznych. Celem tych działań jest m.in. tworzenie nowego języka muzycznego i przekraczanie wzorców kulturowych.

Wernisaż: 27.02. 2009, godz. 18:00

 

CSW Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

Dodaj komentarz