11. Międzynarodowe Triennale Architektury

Od 8 do 22 kwietnia 2009 roku | Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie

8 kwietnia o godzinie 18.00, w dzień Wielkiej Środy, odbędzie się otwarcie Triennale Architektury, które jednocześnie będzie zwieńczeniem wcześniej przeprowadzonych warsztatów i wykonanych prac. Otwarcie będzie uroczystością kameralną, przeznaczoną dla zwiedzających, którzy w spokoju i ciszy muzealnych sal będą mogli obcować z Wystawami. Wielka uroczystość Triennale Architektury odbędzie się w piątek 17 kwietnia. Będzie to okazja do wręczenia nagród, rozpoczęcia konferencji, szeregu imprez towarzyszących. Podczas tygodnia pomiędzy dwiema uroczystościami odbędą się wernisaże i warsztaty towarzyszące.

mta (11), wystawa zagranica

mta (11), wystawa zagranica

Międzynarodowe Triennale Architektury poza licznymi wystawami, to konkursy dla architektów. Tematem tegorocznego konkursu jest Trzeci wymiar architektury, czyli 50 wieżowców dla historycznego miasta Krakowa. Intencją organizatorów było, aby lokalne działania były oceniane przez niezależnych architektów. Do międzynarodowego jury zaproszono następujące osoby:

Hans Kollhoff (Berlin), juror konkursu głównego
Jo Coenen (Amsterdam), juror konkursu głównego
Piotr Barbarewicz (Venezia), juror konkursu młodych architektów
Giovanni Multari (Neapol), juror konkursu młodych architektów
Kazu Blumfeld Hanada (Tokyo/Berlin), juror konkursu młodych architektów
Armando Dal Fabbro (Venezia), juror konkursu studenckiego
Herbert Bühler (Münster), juror konkursu studenckiego
Raimund Fein (Cottbus), juror konkursu studenckiego
Štefan Šlachta (Bratislava), juror konkursu studenckiego
Peter Cook (Londyn), juror konkursu głównego
Dennis Crompton (Londyn), grupa Archigram
Stefan Kuryłowicz (Warszawa), juror konkursu głównego
Przemo Łukasik, juror konkursu młodych architektów
Stanisław Deńko (Kraków), juror konkursu młodych architektów
Wojciech Buliński (Kraków), juror konkursu studenckiego

Przedmiotem konkursu studenckiego jest stworzenie optymalnego rozwiązania przystanku, projektowanej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Krakowie, przy jednoczesnym śmiałym i oryginalnym potraktowaniu zadania. Założeniem jest zaproponowanie wysokiej jakości architektury i rozwiązań urbanistycznych, a także uzupełnienie tkanki miejskiej o strefę przyjaznych, optymalnych rozwiązań użytkowych.

Tematem trzeciego konkursu (konkurs młodych architektów) jest koncepcja wieży na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Celem konkursu jest stworzenie budynku, który stałby się czytelnym znakiem w przestrzeni miasta jednocześnie nadając budowli inżynierskiej Ronda Mogilskiego kształt wnętrza urbanistycznego w ludzkiej skali. Należy po analizie urbanistycznej podjąć próbę wyznaczenia dominanty dla zamknięcia osi kompozycyjnych w zadanym miejscu. Założona otwartość programu oraz ogólnie sformułowane wytyczne programowe i przestrzenne mają zachęcić uczestników konkursu do podjęcia próby możliwie śmiałego i oryginalnego potraktowania zadania projektowego.

Kraków jest stolicą kultury, ale jest też kolebką dla wielu architektów, którzy z różnych powodów opuścili to miasto i ten kraj. Organizatorzy zwrócili się więc do architektów mieszkających za granicą o opinię na temat architektury i jej przestrzenności. Opinię taką architekci wyrażają zwykle obrazem, obrazy te złożą się na wystawę będącą zbiorową ilustracją problemu. Z wybranych projektów i realizacji, którzy studiowali na Wydziale Architektury PK powstaje wystawa: architektura krakowska za granicą. Wystawę będzie można oglądać w dniach od 14 do 20 kwietnia w Galerii Kotłownia na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

Umiędzynarodowienie wystawy powinno być zakotwiczone w specyficznym rejonie świata, jakim jest Europa Środkowa po transformacji. Rezygnując z osadzenia wszystkich wystaw w Małopolsce należy porównać procesy z podobnymi zjawiskami w sąsiednich krajach. Tej konfrontacji powinna służyć wystawa: architektura krajów Grupy Wyszehradzkiej. Wystawa pokaże jak architektura w krajach Grupy wkracza w XXI wiek. Zostaną przedstawione wybrane budowle, które zrealizowano po roku 2000 w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Wystawa organizowana jest przy wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego, a będzie można oglądać ją w dniach od 16 kwietnia do 3 maja w Galerii SARP przy pl. Szczepańskim 6 w Krakowie.

Celem wystawy prezentowanej w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie będzie prezentacja wciąż żywej idei Bauhaus, która została wypracowana w najsłynniejszej szkole projektowania, i z którą związani byli najwybitniejsi architekci i designerzy XX wieku. Przykłady architektury Bauhausu zestawione zostaną ze współczesnymi realizacjami. Wystawę będzie można oglądać w dniach od 7 maja do 5 lipca w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym 25 w Krakowie.

W ramach Triennale Architektury będzie można zobaczyć również wystawę poświęconą współczesnej architekturze norweskiej 2000-2005. Od Centrum Uniwersyteckiego na Spitzbergenie i Biblioteki Aleksandryjskiej po rozbudowę domu letniego w Lindesnes i nowy most nad Svinesund. Wystawa jest szóstą z cyklu prezentacji współczesnej architektury norweskiej. Pokazano 50 realizacji, wytypowanych przez profesjonalne jury i podzielonych na grupy tematyczne: transformacja, forma i funkcja, symbol i tożsamość, materiał i konstrukcja, kontrast i podobieństwo. Wystawom architektonicznym towarzyszyć będzie także wystawa fotograficzna: underconstructed.pl. Stanowić ona będzie esej fotograficzny, w którym narrację prowadzą zdjęcia współczesnych domów jednorodzinnych w polskim krajobrazie.

Dodaj komentarz