Konkurs na plakat promujący współpracę nauki i biznesu

Od 27 kwietnia do 15 września 2009 roku | Kraków

Od 27 kwietnia do połowy września tego roku można zgłaszać swoje prace graficzne w ramach wydarzenia Nauka – Biznes – konkurs na plakat promujący znaczenie badań naukowych dla gospodarki, organizowany przez działające na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) przy współpracy Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej.

Bartek Bojęś – „Geometria” -  2. Nagroda, Konkurs Foto/Graficzny Innowacje

Bartek Bojęś – „Geometria” - 2. Nagroda, Konkurs Foto/Graficzny Innowacje

Działalność obu instytucji to nie tylko komercjalizacja, badania zlecone, projekty naukowo-biznesowe. Organizatorzy wydarzenia chcą także propagować myślenie twórcze oraz świadomość możliwych korzyści wynikających ze współpracy środowiska nauki oraz biznesu.

Główną ideą konkursu jest zachęcenie grafików profesjonalistów i amatorów do różnorodnego spojrzenia na możliwe relacje między nauką a gospodarką i biznesem. Od autorów organizatorzy oczekują prac, które będą odwoływały się zarówno do przykładów (współczesnych lub historycznych) takiego współdziałania, pokazywały będą nowe możliwości, ujmą temat realistycznie lub całkowicie metaforycznie.

Przydatne wyrażenia kluczowe przybliżające tematykę konkursu:

wynalazki na rynku gospodarczym
badania dla przemysłu
wykorzystanie odkryć naukowych przez biznes
potrzeby biznesu zaspakajane przez naukę
społeczne efekty partnerstwa nauki i biznesu
innowacyjność
naukowiec-biznesmenem
i inne, zależne od inwencji autora.

Główną nagrodą w konkursie jest 5000 zł. Organizatorzy planują również przyznać dwa wyróżnienia po 1000 zł oraz trzy nagrody specjalne: Profesjonalne szkolenia dla użytkowników pakietu Adobe InDesign zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe Comarch. Wybrane prace będą wystawione jesienią tego roku w prestiżowych budynkach Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politechniki Lubelskiej.

Płytę CD z pracami (jedna osoba może zgłosić do 5 prac) oraz formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres CITTRU (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) z dopiskiem Konkurs Nauka i Biznes. Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin można znaleźć na stronie www.cittru.uj.edu.pl.

Mariusz Ślemp – „Miasto 1” - 1 nagroda, Konkurs Foto/Graficzny Innowacje

Mariusz Ślemp – „Miasto 1” - 1 nagroda, Konkurs Foto/Graficzny Innowacje

Informacje dotyczące formatu prac:

nieskompresowany TIFF lub PDF
rozdzielczość: 300 dpi
rozmiar: 50 x 70 cm (włącznie z przynajmniej 5 mm odstępem na tzw. spady)
plik zapisany w przestrzeni kolorów CMYK, tekst zamieniony na krzywe

W kwietniu 2007 roku CITTRU był organizatorem wydarzenia Konkurs Foto/Graficzny Innowacje. Głównym zadaniem było podkreślenie w pracach foto/graficznych innowacyjności. Nie chodziło tylko o nowe technologie, maszyny i kosmiczne podzespoły, istotne było pokazanie czegoś znanego – niekonwencjonalnie, przedstawienie nowych zastosowań rzeczy powszednich oraz własnej, oryginalnej interpretacji codziennych zachowań. Głowną nagrodę otrzymał Mariusz Ślemp za projekt Miasto. Druga nagroda została przyznana Bartkowi Bojęś za projekt Geometria. Jury postanowiło również przyznać dwa wyróżnienia dla Pawła Wewiórskiego i Anny Bodnar.

Dodaj komentarz