• 2009-05-15

Private Space

Od 9 maja do 2 czerwca 2009 roku | Galeria Piekary, Poznań

W ramach 6. Biennale Fotografii odbywającego się w tym roku w Poznaniu pod hasłem Fotografia/Ideologia/Polityka Galeria Piekary prezentuje wystawę Private Space. Oglądać można na niej zdjęcia z lat 70., pochodzące z prywatnego archiwum Andrzeja Lachowicza, jak i prace samego artysty. Eksponowane są fotografie z cyklów Cień, JaTyOn, Fotografia konkretna. Przedstawieni są na nich głównie ludzie, artyści znani, jak i ci nieco już zapomniani, są tam także osoby zupełnie nieznane.

A. Lachowicz, Fotografia konkretna NYC, 1977, vintage, 49x49

A. Lachowicz, Fotografia konkretna NYC, 1977, vintage, 49x49

Zapisy spotkań, wernisaży, artystycznej codzienności przemienianej błyskiem flesza w wizualny pamiętnik, tworzą państwo poza polityką, enklawę normalności w nienormalnej rzeczywistości. O realności przypominają detale tła – modne wówczas meble czy z trudem zdobywane stroje, współtworzące poetykę tych zdjęć. Na zdjęciach pojawiają się zarówno Joseph Kossuth i Carolee Schneemann, Natalia LL i Andrzej Lachowicz, jak również artyści wrocławskiego środowiska, goście z krajów Europy Środkowej, a także ludzie sztuką tą zainteresowani, znani i nieznani. Twórcy ci byli politycznymi outsiderami, artystami niszowymi, jak to by ich dziś określono, czy wyklętymi, jeśliby przywołać dziewiętnastowieczną metaforę. Spotykali się podczas konferencji, wystaw czy biennale. Rozmawiali, prowadzili spory w swym niepoprawnym języku, przez co stawiali się poza światem marszandów, kolekcjonerów, a także poza rynkiem. Niejednokrotnie dopiero dziś odkrywani, doceniani są dzięki współczesnej recepcji wówczas niechcianych dzieł. A gdzieś przecież ten świat istniał, jednym z jego zapisów są zdjęcia z archiwum Andrzeja Lachowicza.

Tytułowa prywatna przestrzeń to świat ludzi uwikłanych w sztukę. To także próba zatrzymania czasu, z jednej strony więc działanie racjonalne, z drugiej – chaotyczne, niemożliwe do zrealizowania. Ekspozycja jest próbą spojrzenia na nurt konceptualny z dzisiejszej historycznej perspektywy, na powstającą w tym czasie sztukę sytuująca się zdecydowanie poza. Setki tych zdjęć, porozrzucane, ułożone bez żadnego klucza, bez podpisów są zapisem prywatnego obszaru sztuki. Obszaru, na jakim nie obowiązywały żadne prawa, nakazy i ograniczenia. Miejsca, w którym fotografowano poza ideologią, gdzie zapominano, w tych nasyconych historią czasach, o polityce.

Andrzej Lachowicz urodził się w Wilnie w 1939 roku. W latach 1957-1960 studiował na AGH w Krakowie, a od 1960 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, którą ukończył w 1965 roku. Od 1968 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, fotografią, filmem, wideo oraz teorią sztuki. Był współzałożycielem i komisarzem powstałej w 1970 roku neoawangardowej grupy i galerii PERMAFO we Wrocławiu. Wspólnie z Natalią LL – swoją życiową partnerką – i Zbigniewem Dłubakiem tworzył tam podstawy polskiego fotomedializmu. Działalność PERMAFO była jednocześnie jednym z przejawów konceptualizmu.

A. Lachowicz, Cień, 1973, 50 x 50

A. Lachowicz, Cień, 1973, 50 x 50

W latach 70., wychodząc z refleksji konceptualnej, artysta zajął się badaniem języka wizualnego – wykonywał instalacje fotograficzne, których celem była analiza formy i znaku oddziałującego na percepcję. W ważnym dla polskiej sztuki tekście teoretycznym Poziomy energetyczne sztuki (1978) Andrzej Lachowicz twierdził, iż sztuka posiada energię w podobny sposób, jak człowiek ciało oraz jest próbą uczestniczenia w absolucie. Jego kolejne wystawy (Permart w 1971 roku oraz Perswazja wizualna i mentalna) realizowały program sztuki permanentnej. W latach 80. tworzył fotografie i filmy wideo.

Wybrane wystawy Andrzeja Lachowicza:

1978: Międzynarodowy Kongres Ekslibrisu, Lugano (Włochy)
1970: Foto-grafika permanentna, galeria ESKRA, Toruń
1971: Permart, wraz z Natalią LL, galeria PERMAFO, Wrocław
1975: Problemy, wraz z Natalią LL, galeria ARKADY, Kraków
1978: Galeria Studio, wraz z Natalią LL, Warszawa
1983: Energia Upadku, Galeria BWA, Lublin
1988: Polska fotografia intermedialna lat 80-tych, Galeria BWA, Poznań
1988: Energia Luzu, Galeria na Ostrowie, Wrocław
1989: Ukos na Luzie, Mała Galeria ZPZF, Warszawa
1989: Lochy Manhattanu, Łódź
1992: Malarstwo i Topologie, Muzeum Okręgowe, Wałbrzych
1993: Transgresje II, Muzeum Narodowe, Wrocław
2000: Astma & Coxarthrosa, Galeria Photos, Tel Awiw (Izrael)
2008: Obserwacje i Notacje, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
2009: Reanimacja, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała,
2009: Vegetation, Foto Medium Art, Kraków

Andrzej Lachowicz był również pomysłodawcą i komisarzem Międzynarodowego Triennale Rysunku we Wrocławiu, organizowanego w latach 1978-1995. Był wielokrotnym stypendystą prestiżowych fundacji w Nowym Jorku, Wiedniu i w Szwajcarii. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Galeria Piekary
Poznań, ul. Piekary 5

Dodaj komentarz