• 2009-05-10

VI Biennale Fotografii w Poznaniu

Od 8 maja do 7 czerwca 2009 roku | Poznań

Biennale Fotografii w Poznaniu, to jedno z największych wydarzeń fotograficznych w Polsce. Może się także poszczycić długą, jak na festiwale fotograficzne, bo przeszło dziesięcioletnią metryką. Biennale Fotografii w Poznaniu wyróżnia konsekwentne ogniskowanie uwagi na polskiej fotografii, namysł nad jej aktualnymi problemami. Temat tegorocznego Biennale Fotografia, Ideologia, Polityka prowadzi do złożonej refleksji nad współczesną twórczością fotograficzną w kontekście społeczno-politycznym. Umożliwia to zadanie ważnych pytań: o udział fotografii w złożonych procesach społecznych, wykorzystania jej jako narzędzia społecznej kontroli, dyskryminacji płciowej oraz manipulacji historyczno-politycznych czy wreszcie o jej ekonomiczne i instytucjonalne zależności.

Wzgórze Stanisława,fot. Jarosław Stanisławski

Wzgórze Stanisława, fot. Jarosław Stanisławski

Izabela Kowalczyk przygotowała projekt Uroki władzy, który prezentowany będzie w Galerii Miejskiej Arsenał. Eksploruje on uniwersum polityczności w zupełnie inny sposób, niż popularne dziś narracje o bezpośredniej skuteczności sztuki w domenie polityki. Ukazuje przesunięcia w ramach samej obrazowości, pyta, co może być prezentowane, a co znajduje się na marginesach reprezentacji. Chodzi więc zarówno o sproblematyzowanie znaczeń władzy, jak również o ukazanie jej ukrytych struktur, geometrii, a także jej uwodzącego i zniewalającego charakteru.

Projekt Marka Krajewskiego Kłopotliwe obrazy prezentuje siłę i władzę obrazów fotograficznych oraz ją dokumentuje. Pokazuje on zarówno kłopotliwe obrazy, ale też drzemiące w nich potencje, ich zdolność do zarządzania reakcjami, poruszania ciał odbiorców oraz aktywowania procesów społecznych. Najlepszym miejscem tej demonstracji jest otwarta przestrzeń miejska oraz konteksty i media, których ona dostarcza. Zaś wystawa Kłopotliwe obrazy, którą będzie można oglądać w SPOT prezentuje dokumentację reakcji mieszkańców Poznania na obrazy, które na przełomie kwietnia i maja będę prezentowane w przestrzeni miejskiej. Wystawa pokaże także w jaki sposób przygotowywane są przedsięwzięcia artystyczne, jak wiele działań należy podjąć, by uzyskać zgodę na prezentowanie dzieł w przestrzeni miejskiej. Stanowi to integralny aspekt kłopotliwych obrazów, a zazwyczaj ukryte jest za kulisami artystycznych projektów i ekspozycji. Polityczność obrazów to także problemy związane z próbami ich zaprezentowania publiczności, wprowadzenia ich w pole widzialności.

W Starym Browarze eksponowana będzie wystawa Krzysztofa Jureckiego Od problemu symulacji do nowego symbolizowania. Artysta konfrontuje ze sobą artystów z różnych pokoleń i regionów obok Polaków pokazuje prace twórców m.in. z Węgier, Japonii i Czech. Ich realizacje, odnoszące się do problemów przemocy, terroryzmu, relacji międzykulturowych, prowokują pytania o miejsca graniczne władzy oraz oporu, autonomii medium i intermedialności, dokumentu i metafory.

Wystawy główne uzupełnia autorski projekt Marty Gendery Weltpanorama nagrodzony w konkursie dla młodych kuratorów. Narracja wystawy zostaje oparta na motywie fotoplastykonu, konstrukcji kształtującej spojrzenie turysty – symbolu współczesnego człowieka. Specjalnie dla potrzeb wystawy w przestrzeni ekspozycji zmontowany zostanie autentyczny fotoplastykon poznańskich jeden z trzech zachowanych w Polsce.

W Centrum Kultury Zamek będzie można zobaczyć wystawę przygotowaną przez Macieja Szymanowicza. Budowniczowie Świata Fotografii. Polska fotografia drugiej połowy lat 40. Dotyczy ona krótkiego epizodu zamykającego się w okresie od zakończenia działań wojennych na terytorium Polski do otwarcia wystawy pt. Pokój zwycięża w Muzeum Narodowym w Warszawie w grudniu 1949 roku. Obrane ramy chronologiczne wyznaczają wczesny okres fotografii powojennej przed ostatecznym sformułowaniem doktryny socrealistycznej. Wystawa koncentruje się wokół kilku ważkich problemów, takich jak: odradzający się nurt piktorialny, program fotografii ojczystej czy twórczość odwołująca się do osiągnięć awangardy oraz fotografia o nowej tematyce, zaangażowana w ideologię państwową.

Program Biennale:
Uroki władzy
kurator: Izabela Kowalczyk
wernisaż: 8 maja 2009, godz. 16.00
Galeria Miejska Arsenał,
Stary Rynek 3, Poznań

Budowniczowie Świata Fotografii. Polska fotografia drugiej połowy lat 40.
wernisaż: 8 maja 2009, godz. 17.00
Galeria pf Centrum Kultury Zamek,
ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Słodownia, poziom +1
Weltpanorama
kurator: Marta Gendera
Słodownia, poziom +2
Od symulacji do nowego symbolizowania. Aspekty fotografii z początku XXI wieku
kurator: Krzysztof Jurecki
wernisaż: 8 maja 2009, godz. 19.00
Stary Browar,
ul. Półwiejska 42

Kłopotliwe obrazy, kurator: Marek Krajewski
8 maja 2009 godzina 2009
SPOT
ul. Dolna Wilda 87, Poznań

Wydarzenia towarzyszące:
Dyskusja Panelowa Fotografia-Ideologia-Polityka
9 maja 2009 10.00-15.00
Galeria Stary Browar Arsenał

Dodaj komentarz

Cytaty


Magazyn

Polecamy

U have turned off the Artwork.

On the other hand U have become integrated with an interactive art experience.

Yes, U can go back but U can't change the fact that U've been integrated...

In case U want 2 turn the Artwork back on just click one of the other buttons.

CODEMANIPULATOR