• 2009-06-15

Przemysły Kreatywne – Kultura, Biznes, Innowacje

Od 18 do 19 czerwca 2009 roku | Łódź Art Center w Łodzi

Organizowana przez Łódź Art Center konferencja będzie poświęcona przemysłom kreatywnym, przedsiębiorczości w kulturze oraz mechanizmom rozwijającym kreatywność. Głównym obszarem, na którym oparta będzie wymiana doświadczeń będzie innowacyjność w budowaniu progresywnego wizerunku sektora kultury jako znaczącego obszaru w gospodarce polskiej i europejskiej. Przemysł kreatywny (creative industries) postrzega się jako prekursor nowych form gospodarczych: dynamiczne i mobilne przedsiębiorstwa organizują się w sieci, aby przy wsparciu rozwiązań high-tech wytwarzać produkty, których centralnym punktem jest kreatywność. W procesie przemiany społeczeństwa przemysłowego w społeczeństwo wiedzy, kreatywność staje się bardzo istotnym czynnikiem konkurencyjności. Przemysłowi kreatywnemu przypisywany jest zatem w aspekcie polityczno – gospodarczym ogromny potencjał wzrostu.

konferencja-rozdzielczosc-internetowa

Komisja Europejska ogłosiła rok 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności. Ponieważ Unia Europejska dąży do osiągnięcia pozycji najbardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, należy rozwinąć umiejętności w dziedzinach, które zmierzają do budowy społeczeństwa zorientowanego na wiedzę. Obszary te, to min. nauka, ekonomia, matematyka, biznes, media, przemysły kreatywne, badania, a także społeczny i regionalny rozwój Unii Europejskiej.

Jedną z kluczowych umiejętności społeczeństwa wiedzy jest właśnie kreatywność i innowacyjność, którą można zdefiniować jako:
- wykazywanie się pomysłowością i oryginalnymi pomysłami w pracy,
- rozwijanie i wprowadzanie nowych pomysłów w życie i dzielenie się nimi z innymi,
- bycie otwartym i tolerancyjnym na inne sposoby myślenia,
- zaangażowanie w innowacyjne działania, które mogą przynieść trwały i wymierny efekt.

Konferencja Przemysły Kreatywne – Kultura, Biznes, Innowacje będzie elementem promującym działania Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacyjności. Działalność kulturalna jako proces jest jednym z obszarów, w którym innowacyjność i kreatywność są istotnymi czynnikami sukcesu, decydują często o przewadze konkurencyjnej organizacji, przedsiębiorstw. Bez niej trudno mówić o produktach, imprezach czy usługach, które wychodzą na przeciw rosnącym oczekiwaniom odbiorców, konsumentów dóbr kultury. Innowacyjności i kreatywności jako umiejętności trudno się nauczyć, ale bez wątpienia można ją wspierać. Najlepszą egzemplifikacją tej tezy są inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, nastawione na pomoc i doradztwo w kluczowych momentach tworzenia i rozwijania przedsiębiorstwa, organizacji.

Zakres programowy konferencji będzie się skupiał w obrębie trzech pól tematycznych:
1. Prezentacja dobrych praktyk nowoczesnego zarządzania kulturą w ramach międzysektorowej współpracy administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, (Polska, zagranica).
2. Zdefiniowanie pojęcia przemysłów kultury i ich roli w budowaniu wizerunku sektora kultury jak znaczącego obszaru w gospodarce.
3. Inkubatory, parki technologiczne jako miejsca kreacji procesów biznesowych i rozwoju działań kulturalnych, promocyjnych miast i regionów.

Pierwszy dzień konferencji – 18 czerwca
10.00 – 16.30 Łódź Art Center/Fabryka Sztuki – panel dyskusyjny i prezentacje prelegentów
Paneliści:
Jan Runge – KEA European Affairs,
Sylvain Pasqua – Komisja Europejska,
Agnieszka Wrycza – British Council,
Colin Mercer – Niezależny doradca ds. polityki kulturalnej,
Pike Suyling – Young Designers & Industry,
Maciej Mazerant – magazyn Purpose – przedsiębiorczość w kulturze,
Ewa Gołębiowska – Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie,
Maciej Trzebeński – Fabryka Sztuki w Łodzi,
Sandy Fitzgerald – Trans Europe Halles.

Prowadzenie panelu dyskusyjnego: Agata Etmanowicz – Instytut Adama Mickiewicza.
17.00 – 18.00 EC1 – prezentacja projektu EC1
18.00 EC1 – koncert z cyklu mistrzowskich recitali fortepianowych Piotr Anderszewski i Przyjaciele, organizowanych w dniach od 17 do 22 czerwca 2009 r. przez Filharmonię Łódzką im. A. Rubinsteina.
Wykonawca: Claudio Martínez-Mehner fortepian

Drugi dzień konferencji – 19 czerwca
Część warsztatowa – 10.00 – 15.00 – andel’s Hotel Łódź
Temat warsztatu: Proces Powstawania Miasta Kreatywnego

Miasto Kreatywne to o wiele więcej, niż miejsce, gdzie tworzy się klastry oraz inwestuje w przemysły kreatywne. Jego najsilniejszym fundamentem są ludzie, klasa kreatywna, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy świadomie lub nieświadomie, rozwijają w sobie indywidualną kreatywność, co powoduje, że kreatywność staje się przewodnią filozofią życia. Podczas warsztatu Proces Powstawania Miasta Kreatywnego uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się jak rozpocząć i zmierzyć proces tworzenia Miasta Kreatywnego, czym jest klasa kreatywna, wymienić doświadczeniami i przemyśleniami, a także zastanowić nad własnym wkładem w Miasto Kreatywne. Warsztaty będą prowadzone przez Monikę Dzięgielewską-Geitz oraz Agnieszkę Wlazeł.

Monika Dzięgielewska Geitz jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, IIT – Międzynatorowego Intensywnego Treningu Nonviolent Communication z dr Marshallem Rosenbergiem, stypendystką Trinity College w Dublinie. Jest inicjatorką i organizatorką imprez, w tym cyklu konferencji Wizja Łódź 2023, warsztatów, koncertów, wystaw. Pełni funkcję konsultanta w dziedzinie zintegrowanej rewitalizacji, kreatywności, przemysłów kreatywnych, społecznej strategii rewitalizacji, eko-designu. Jest laureatką nagrody Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów Space To Take Place.

Agnieszka Wlazeł  jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (Animacja Kultury) i European Diploma for Cultural Project Management – dyplomu Fundacji M. Hictera z Brukseli realizowanego we współpracy z europejskimi instytucjami kultury (w 2005 praca dyplomowa – Sezon kulturalny nad Wisłą).

Informacje o panelistach:

Sylvain Pasqua jest starszym administratorem w Komisji Europejskiej. Przez ostatnie siedem lat pracował w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (jednostka ds. polityki kulturalnej) na stanowisku Policy Officer. Sylvain Pasqua pracuje obecnie nad badaniem, które ma na celu dokładniejsze zbadanie związków pomiędzy kulturą i kreatywnością. Co więcej, bierze udział w przygotowaniu Zielonej Księgi, dotyczącej przemysłu kreatywnego i kultury (badania zostaną opublikowane w roku 2010). Ma to na celu wprowadzenie bardziej strategicznego podejścia do uwolnienia potencjału europejskiego przemysłu kreatywnego i kultury oraz do wsparcia rozwoju strategii, mających na celu promocję lepszych połączeń pomiędzy przemysłem kreatywnym i kulturą oraz z innymi sektorami ekonomii.

Sandy Fitzgerald (Irlandia) ma ponad 30 lat doświadczenia w pracy jako menadżer, artysta oraz aktywista w sektorze kultury. Działa głównie w obszarze sztuki partycypacyjnej oraz społecznej. Pracował lokalnie (założyciel CityArts w Dublinie, 1973; dyrektor Dublin Street Carnival w latach 1979-1982; działał także w zespole ds. rozwoju Dublina), w skali kraju (działał w irlandzkiej komisji rządowej do spraw sprawie statusu osób z upośledzeniami).

Jan Runge jest kierownikiem ds. projektów międzynarodowych. Wcześniej pracował dla Olsberg|SPI (Londyn) oraz jako kierownik ds. rozwoju w agencji wsparcia publicznego dla branży informatycznej i mediów w Niemczech (MFG Baden-Wuerttemberg). Jan analizował oraz tworzył strategie dla sektorów kreatywnych i kultury dla klientów regionalnych oraz krajowych w UE, a także poza jej obszarem.

Maciej Trzebeński jest współautorem trwającego od 5 lat projektu Poza Horyzont będącego prezentacją dokonań artystów multimedialnych, eksperymentatorów, wykonawców muzyki współczesnej. Obecnie Dyrektor Naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi – instytucji kultury stworzonej na początku 2007 przez Łódź Art Center, Stowarzyszenie Teatralne “Chorea” i Urząd Miasta Łodzi. Realizator innowacyjnego projektu Art Inkubatora, którego celem jest przygotowanie i prowadzenie pierwszego w Polsce inkubatora przeznaczonego dla mikro -, małych firm, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na polu kulturalno-społecznym.

Maciej Mazerant wydawca magazynu Purpose – przedsiębiorczość w kulturze (oraz Purpose for Europe), jedynego w Polsce projektu medialnego o takiej tematyce. Menadżer kultury i projektów kreatywnych w obszarze edukacji i nauki. Ekspert w zakresie zarządzania projektami oraz pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej.

Peik Suyling (ur. 1954) to artysta, projektant i nauczyciel. Zarządza fundacją Young Designers & Industry, która wykorzystuje kreatywne działania w celu badania problemów współczesnego społeczeństwa i reagowania na nie. Atelier Mody Pal West (Pal West Fashion Atelier), które rozpoczęło swą działalność w amsterdamskiej dzielnicy Nieuw West dzięki współpracy fundacji YD+I i korporacji mieszkaniowej Ymere, jest świetnym przykładem takiego podejścia.

Colin Mercer jest niezależnym badaczem, analitykiem i doradcą politycznym. W latach 1999-2003 był pierwszym brytyjskim profesorem polityki kulturalnej i jednocześnie Dyrektorem Wydziału Polityki Kulturalnej i Planowania Badań na Uniwersytecie Nottingham Trent. Obecnie jest specjalistą w dziedzinie niezależnych badań strategicznych i rozwoju sektora kultury, obejmującego przemysł kreatywny, mapowanie kultury, planowanie kultury, wskaźniki kulturalne oraz tworzenie baz wiedzy polityki kulturalnej.

1 komentarz do artykułu “Przemysły Kreatywne – Kultura, Biznes, Innowacje”

  1. http://coaching.focus.pl/2010/04/07/piec-cwiczen-na-kreatywnosc/ – polecam 5 ćwiczeń na kreatywność :) „Nie używając tak nieskończenie wspaniałego skarbu jak kreatywność – czy to z powodu nieświadomości istnienia, czy też ze względu na jej celowe unicestwienie – człowiek nie tylko ponosi stratę. Dokonuje także zdrady samego siebie.” – Masatoshi Yoshimura

Dodaj komentarz