Tomasz Dobiszewski – Against Seeing

Od 5 czerwca do 31 lipca 2009 roku | Galeria Foto-Medium-Art w Krakowie

Against Seeing jest indywidualną wystawą Tomasza Dobiszewskiego, twórcy, który artystyczną wypowiedź formułuje posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji.

Tomasz Dobiszewski, Hidden Trips 2006-2008

Tomasz Dobiszewski, Hidden Trips 2006-2008

Ekspozycja jest złożona z najnowszych prac artysty i skoncentrowana wokół problemu niewidzialności lub niedostępności obrazu fotograficznego i filmowego. Niewidoczne czy też ukryte obrazy w pracach Dobiszewskiego percypowane mogą być jedynie w nietradycyjny sposób, w którym zmysł wzroku odgrywa drugorzędną rolę. Wiedzę na temat artystycznej reprezentacji można czerpać za pośrednictwem słuchu, ruchu lub intuicji.

Badaniom artystycznym Tomasza Dobiszewskiego towarzyszy głęboka znajomość specyfiki klasycznej fotografii, filmu i mediów cyfrowych. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Łączy ze sobą komunikaty czytelnie dla różnych zmysłów człowieka (dźwięk z obrazem), a eksperymentując z fizjonomią widzenia czy słyszenia, z jednej strony dąży do pełniejszego i całościowego przekazu, z drugiej zaś, jakby złośliwie czy może ironicznie, pozbawia widza możliwości poznania istoty dzieła.

Instalacje z cyklu Hidden Trips (2006-2009) są dokumentami podróży, które artysta odbywa w ostatnich latach i mimo, że wykonane przy użyciu najpopularniejszej technologii fotograficznej nie są widoczne ale – słyszalne. Pozostają one pamiątką performatywnej kreacji. Z kolei fotografie zatytułowane Movemental (2009) powstały w oparciu o destrukcję wyobrażenia tradycyjnych współczesnych i dawnych wnętrz. Rozdrobnione kształty i przestrzeń tam widoczne, inne niż pełne formy przedmiotów, pozostają rozpoznawalne dzięki podstawowym przyzwyczajeniom i wiedzy widza w zakresie postrzegania rzeczywistości i przestrzeni. Krótkie prezentacje wideo zatytułowane Timing (2008-2009) są zapisami filmowymi banalnych czynności z przypisaną im charakterystyczną dla komputera funkcją, która bada postęp trywialnego scenariusza zachowań aktorów. Funkcja postępu ujawnia proces głęboko przed widzem ukryty – jest on w rzeczy samej tak oczywisty, że można pomyśleć, że nieistotny.

Tomasz Dobiszewski, Timing 01 2 video, 2008

Tomasz Dobiszewski, Timing 01 2 video, 2008

Tomasz Dobiszewski urodził się w 1977 roku. W 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Krzysztofa J. Baranowskiego i Stefana Wojneckiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Artysta mieszka i pracuje we Wrocławiu. Jego działalności towarzyszy praktyka pedagogiczna. Prace Tomasza Dobiszewskiego były wystawiane w ramach wielu ekspozycji m. in.:

Show me Yours, Mannheim (2009)
Teraz! Artyści galerii Foto-Medium-Art, Radom (2008)
Made in Poland: Contemporary Pinhole Photography, Boston, New Bedford (2007)
Polygonum, Bydgoszcz (2007)

Galeria Foto-Medium-Art rozpoczęła swoją działalność w 1977 roku we Wrocławiu. Punkt ciężkości Galerii skoncentrowany jest na wystawach awangardy krajowej i międzynarodowej od lat siedemdziesiątych do chwili obecnej. Od 2007 roku siedziba Foto-Medium-Art mieści się w centrum Krakowa. Galeria reprezentuje uznanych jak i młodych współczesnych artystów.

Kuratorem wystawy Against Seeing jest Krzysztof Siatka.

Galeria Foto-Medium-Art
Kraków, ul. Karmelicka 28/12

Dodaj komentarz