• 2009-09-13

Międzynarodowe Triennale Grafiki 2009

Od maja do grudnia 2009 roku | Kraków

Najważniejsza w grafice od czasów Dürera, Piranesiego, Picassa, Daumiera, Friedlaendera, Brunovsky’ego, Haytera i Anderlego jest ręka artysty i jego dusza. To ostatni zapis człowieczeństwa przelany na papier – uważa Mersad Berber, laureat Grand Prix MTG – Kraków 1997. We wrześniu i październiku przygotowano otwarcie największych wystaw związanych z tegoroczną edycją Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, organizowanego od 1966 roku, początkowo jako Międzynarodowe Biennale, a współcześnie jako Triennale. W tym roku w ramach wystaw towarzyszących MTG zobaczyć będzie można m.in. wystawy historyczne: przedstawiające sylwetki wybitnych artystów krakowskich, wystawy grafiki ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce, wystawę grafiki polskiej i węgierskiej okresu międzywojnia.

Mersad Berber, "Archiwum I", giclee, Grand Prix d'Honneur

Mersad Berber, "Archiwum I", giclee, Grand Prix d'Honneur

W ramach programu Triennale prezentowane są również najnowsze prace z nurtu tzw. motion graphic, grafiki cyfrowe obrazujące język naszej współczesności. Tegoroczna edycja zgodnie z zapewnieniami organizatorów będzie diagnozą jakości współczesnych eksperymentów graficznych. Mowa tu oczywiście o dalszym rozwoju technologii cyfrowych.

W MTG weźmie udział ponad 30 instytucji kultury, które włączą do programu imprezy swoje wystawy. W gronie tych instytucji – partnerów znajdzie się 8 muzeów, 3 Akademie Sztuk Pięknych, Instytuty, centra sztuki oraz galerie. Wielkim sukcesem jest znalezienie się w programie MTG wielu cenionych wystaw cyklicznych – Triennale Grafiki Polskiej, Mini-Digital Płock, Triennale Kolor w Grafice Toruń, Triennale Premio di Citta Chieri i wielkie wystawy stałych partnerów – Triennale PrintArt Katowice 2009, Międzynarodowe Triennale Grafiki Wiedeń 2010, Oldenburg 2010 oraz Cuenca 2010 w Hiszpanii.

Cztery główne wystawy MTG Kraków 2009 zostały włączone do programu imprez Kongresu Kultury Polskiej 2009, który odbędzie się w Krakowie pod koniec września. Są to: Grand Prix MTG – Kraków 2006 Ingrid Ledent: Ciągłość pamięci, Przeszłość do teraźniejszości, gdzie zaprezentują się Laureaci Międzynarodowego Biennale Grafiki w Tajwanie, Grafika Polska – Sztuka i Edukacja oraz główna wystawa konkursowa Międzynarodowego Triennale Grafiki.

Wielokrotnie nagradzana (m.in. Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Pradze w 2001 roku) belgijska artystka do perfekcji opanowała technikę litografii. W połączeniu z drukiem cyfrowym pozwala ona tworzyć Ingrid Ledent oryginalne, pełne niepowtarzalnej ekspresji dzieła. Artystka wykorzystuje w nich odwzorowane fragmenty swojego ciała: fałdów i załamań skóry, oczu, warg, uszu, nosa – w ten sposób powstaje swoisty autoportret artystki. Na MTG Kraków 2006 nagrodzony został cykl grafik Ingrid Ledent Samospełniający się czyn I, II, III.

Ekspozycja przygotowana przez Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych Tajwanu, prezentuje prace nagrodzone w trzynastu edycjach Międzynarodowego Tajwańskiego Biennale Grafiki. W czasie 26 lat działalności wydarzenie to zyskało bardzo duży rozgłos, a udział w tej imprezie ma prestiżowe znaczenie dla artystów grafików z prawie wszystkich kontynentów. Możliwość zobaczenia prac nagrodzonych na trzynastu edycjach Biennale będzie okazją do poznania twórczości graficznej wielu wybitnych artystów z wschodnioazjatyckiego obszaru kulturowego, którzy nie zawsze przysyłają swe prace na Triennale Krakowskie.

Grafika polska – Sztuka i Edukacja to pamiątkowa wystawa polskich profesorów i asystujących im pedagogów na przełomie wieków, w obliczu nieuchronnych wyzwań digitalizacji, przed jakimi przyjdzie im stanąć. W opozycji do popularnych środków przekazu wizualnego, grafikę artystyczną konstytuuje wyrafinowany świat formy i treści. Dzięki wykorzystywaniu technik i technologii wywiedzionych z klasycznego kanonu powielania obrazu, grafika warsztatowa wnosi do dorobku sztuki wiano w postaci druków na papierze lub innych podłożach.

Główna wystawa Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2009 tradycyjnie prezentowana będzie w przestrzeni Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Kurator wystawy Katarzyna Wojtyga zauważa, że będzie można zauważyć odwrót od ekspresyjnych form abstrakcji i nieoczekiwany powrót do tematyki człowieka. Taki powrót do form retro można zauważyć już od jakiegoś czasu w muzyce i literaturze. Druga istotna wiadomość to aktywność młodych polskich artystów. To prawdziwa eksplozja twóczości prezentującej bardzo wysoki poziom młodej grafiki.

Nadeszło 6 tysięcy zgłoszeń z całego świata, m.in. z Nepalu i afrykańskiego Malawi, z których do konkursu zakwalifikowano 346 prac (w tym 119 z Polski). Wśród prac dominowały techniki cyfrowe. Jury selekcyjnie starało się o zachowanie równowagi, pozostając w zgodzie z kryteriami ( wśród których czołowe miejsce przypada wartości artystycznej) i z charakterem konkursu. Dr Richard Noyce, przewodniczący jury skomentował także prace polskich twórców. Uważa, że wiele prac artystów znad Wisły nie ma w sobie tego, co od razu pozwala powiedzieć: to jest z Polski. Choć grafika ta jest wciąż na bardzo wysokim poziomie, często odbiega od tradycji i to może być dla wielu zaskoczenie.

Obok wydarzeń włączonych do programu Kongresu Kultury przygotowano równie ciekawe ekspozycję. Do 15 listopada w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie prezentowany jest przegląd prac Konrada Srzednickiego, jednego z najwybitniejszych twórców polskiej grafiki XX wieku, współinicjatora Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie.

Do 29 września w Galerii Bielskiej BWA można oglądać ekspozycje Teodora Durskiego. Specjalnie dla przestrzeni Galerii Bielskiej BWA Durski stworzył graficzne murale, pokrywające ściany i sufit galerii, zmieniając ją w trójwymiarowe dzieło sztuki. To efekt zainteresowań i dociekań twórcy dotyczących ingerencji grafiki w przestrzeń oraz wejścia w prace graficzne w sensie dosłownym.

Deena des Rioux, "Kradzież tożsamości 2, druk cyfrowy. Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Deena des Rioux, "Kradzież tożsamości 2", druk cyfrowy. Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Do 26 listopada będzie można zobaczyć I wystawę w ramach Ogólnopolskiego Biennale Miniatury Cyfrowej, Płock. Ekspozycja jest rezultatem warsztatów Cyfrowej Obróbki Obrazu i szeregu przemyśleń uczestników z Polski biorących w nich udział już prawie od 10 lat. Jedną z odmian współczesnej miniatury po raz pierwszy prezentowaną w Polsce jest miniatura cyfrowa. Gatunek całkiem nowy, powołany do życia w okresie dość trudnym, bo w erze mody na ogromne wręcz monumentalne prace graficzne liczone w metrach.

Propozycją Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie jest wystawa Hanga – drugi język Japonii. To pokaz prac nadesłanych na tegoroczne Triennale przez 28 artystów japońskich, przedstawicieli kilku pokoleń. Różnorodność stylistyk i technik, różny poziom biegłości warsztatowej, odmienna wrażliwość i percepcja rzeczywistości dają obraz stanu grafiki japońskiej na początku XXI wieku.

Do 10 października Biblioteka Jagiellońska w Krakowie przedstawiać będzie wystawę Lettra – Kraków 2009. Litera i znak. Będzie to ekspozycja grafik i książek artystycznych kilkudziesięciu artystów, dla których inspiracją w pracy twórczej jest litera lub znak. Literze i znakowi podporządkowana jest aranżacja wystawy, dzięki której możliwe stało się ukazanie szerokich możliwości wykorzystania tych motywów w zależności od kręgu kulturowego. Wystawie towarzyszą spotkania z grafikami typografami, poligrafami, bibliofilami oraz dystrybutorami papieru itd.

Do 6 grudnia Muzeum Narodowe w Krakowie gościć będzie wystawę Muzeum Polskie w Ameryce – Chicago. Ekspozycja prezentuje cenną i nieznaną publiczności polskiej kolekcję grafiki sławnych artystów polskich z okresu od końca XIX wieku po lata 90. XX wieku. Zbiór znajduje się w Chicago, w istniejącej od 1935 roku instytucji – Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America) i zawiera grafiki, często w Polsce nieznane, tak wybitnych twórców jak: Władysław Skoczylas, Stefan Mrożewski, Tadeusz Kulisiewicz, Jerzy Panek, Józef Gielniak czy Józef Pakulski.

Konkurs triennallowski wzrastał przez lata wraz z towarzyszącymi mu wystawami. To teraz wielka impreza w europejskim i międzynarodowym życiu kulturalnym. Rozwój wystaw partnerskich w Niemczech, Austrii i Hiszpanii również ma wielką wagę, gdyż stanowi o w pełni europejskim wymiarze grafiki. Krakowskie Triennale zachowało przez dziesięciolecia dwa zasadnicze aspekty grafiki: przywracanie klasycznych wartości w grafice oraz nowatorstwo wprowadzane w erze post-nowoczesności. Jak podkreśla grafik Naoji Ishiyama wiele prac pokazuje zupełnie nową drogę, wskazuje inne możliwości techniczne. Dr Dorota Folga – Januszewska, historyk sztuki zaznacza, że grafika traktowana długo jako wydzielona dziedzina twórczości obecnie staje się kluczem do zrozumienia sztuki w ogóle.

Dodaj komentarz