Bajit Chadasz

Od 20 września do 30 listopada 2009 roku | Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

Bajit Chadasz organizowany jest od 15 lat i na stale wrósł w kalendarz zdarzeń Centrum Kultury Żydowskiej. Rozpoczyna się zawsze od Rosh-Hashana – Żydowskiego Nowego Roku i trwa do końca listopada. Bajit Chadasz znaczy po hebrajsku Nowy Dom. To także tytuł słynnego dzieła krakowskiego rabina Joela Sirkesa (1561-1640).

Fot. Mirosław Sadecki

Fot. Mirosław Sadecki

Projekt Centrum Kultury Żydowskiej związany jest zarówno z tradycją, pamięcią o niej, jest też zorientowany na przyszłość – poprzez promowanie wartości otwartego społeczeństwa obywatelskiego. To coroczne jesienne spotkanie z żydowską historią i kulturą, a także z polsko-żydowskim dziedzictwem duchowym ma miejsce we wrześniu, październiku i listopadzie – w okresie żydowskich Wysokich Świąt: Rosz Haszana (Nowy Rok), Jom Kipur (Sądny Dzień), Sukkot, Simchat Tora. Na program składają się wystawy, koncerty, pokazy filmowe, promocje książek, dyskusje panelowe, wykłady i spotkania z wybitnymi postaciami.

Bajit Chadasz jest to forum dla dialogu obywatelskiego, a także dialogu międzyreligijnego. Adresowany jest do wszystkich, którym bliskie jest dziedzictwo Żydów polskich i sąsiedztwo polsko-żydowskie – przede wszystkim zaś do mieszkańców Krakowa.

Szczegółowy program Bajit Chadasz:

20 września, godz. 18.00 * / Koncert Noworoczny – ROSZ HASZANA 5770. Koncert Noworoczny w wykonaniu Cracow Duo: Jan Kalinowski (wiolonczela) i Marek Szlezer (fortepian). W programie m.in.: utwory F. Chopin, A. Tansmana, A. Piazzolli.

21 września, godz. 18.00 / Gdzie jest mój dom? – spotkanie z ks. dr. Jakubem Romualdem Wekslerem-Waszkinelem.

22 września, godz. 18.00 / Wojenne straty dziedzictwa kultury w Polsce oraz problem restytucji – wykład prof. Wojciecha Kowalskiego.

23 września, godz. 18.00* / Koncert kameralny w wykonaniu Reiner Trio: Roman Reiner (skrzypce), Barbara Łypik-Sobaniec (wiolonczela), Sławomir Cierpik (fortepian). W programie m.in. utwory F. Schuberta i M. Brucha oraz uroczystość wręczenia Nagrody im. Jana Karskiego Profesorowi Aleksandrowi Skotnickiemu.

24 września, godz. 18.00 / Nasze tablice pamięci – wernisaż wystawy fotografii Mirosława Sadeckiego (Monachium).

29 września, godz. 18.00 / Życie codzienne w Europie podczas II wojny światowej - wykład prof. Tomasza Szaroty.

30 września, godz. 18.00 / Rozmowy wokół Wesela Wyspiańskiego – spotkanie z Marią Rydlową w Rydlówce w Bronowicach. Wyjazd autokarem z Placu Wolnica na Kazimierzu o godzinie 16.30.

1 października, godz. 18.00 / Rosenstraße – pokaz filmu fabularnego w reżyserii Margarethe von Trotta (Niemcy, 2003, 136 min.). Jest to historia protestu kobiet niemieckich w Berlinie przeciw uwięzieniu i deportacji ich żydowskich mężów.

5 października, godz. 18.00 / II wojna światowa w kinie europejskim – wykład prof. Tadeusza Lubelskiego oraz projekcja filmu Do zobaczenia chłopcy w reżyserii Louisa Malle’a. (Francja, 1987r., 104 min.)

6 października, godz. 18.00 / The Hebrew Republic – wykład dr. Bernarda Avishai (Izrael), w języku angielskim.

7 października, godz. 18.00 / Program Literacki Karaluchy, Kangury i Łosoś: metamorfozy i eskapizm w literaturze nowoczesnej. Od Kafki do Kuryluk - rozmowa prof. Sidry DeKoven Ezrahi (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie) z Ewą Kuryluk (Paryż) oraz promocja nowej książki E. Kuryluk pt. Kangur z kamerą: 1959-2009. Autofotografia, wydanej przez Galerię Artemis, ART+on i WL, 2009.

8 października, godz. 18.00 ** / Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu zespołu Nazzar w składzie: Aleksander Tyrała (skrzypce), Konrad Ligas (akordeon) Mateusz Grzybek (kontrabas).

10 października, godz. 11.00 / Aukcja książek zorganizowana przez Antykwariat Rara Avis.

12 października, godz. 18.00 / Program Literacki Pamiętnik Ludki Laskier z getta w Będzinie – promocja książki i spotkanie z Adamem Szydłowskim i Stanisławą Sapińską z Będzina oraz projekcja filmu dokumentalnego pt.: The Secret Diary of the Holocaust (BBC, 2009, 40 min.)

13 października, godz. 18.00 / Yippee. A Journey to Jewish Joy – projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Paula Mazursky’ego o chasydzkich obchodach Rosz Haszana na Ukrainie (USA, 2006, 74 min., wersja angielska), we współpracy z The National Center for Jewish Film w Waltham, USA.

14 października, godz. 18.00 / Program Literacki Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich – promocja książki wydanej przez Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009 oraz spotkanie z jej autorami: prof. Moniką Adamczyk-Garbowską i Adamem Kopciowskim.

Galatea Quartet

Galatea Quartet

15 października, godz. 18.00 / Ratowani – Ratujący; rozważania o pamięci – wykład red. Mariana Turskiego (Polityka)

16 października, godz. 18.00 * / Koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Chóru Ringelchor z Moskwy.

16 października, godz. 19.00 / Kukułka – pokaz filmu w reżyserii Aleksandra Rogożkina (dramat wojenny, Rosja, 2002, 99 min.)

18 października, godz. 18.00* / Koncert kameralny poświęcony twórczości Ernesta Blocha i Rachel Knobler w wykonaniu Bogusławy Hubisz-Sielskiej (altówka) i Mariusza Sielskiego (fortepian).

19 października, godz. 18.00 / Prof. Jan Błoński in memoriam – spotkanie z udziałem Jego Przyjaciół i Uczniów.

20 października, godz. 18.00 / Program Literacki Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki – wykład red. Adama Krzemińskiego (Polityka) oraz promocja atlasu pod tym samym tytułem, wydanego przez Wydawnictwo DEMART, 2008.

21 października, godz. 18.00 / Dwa powstania (1943 i 1944), dwie pamięci – wykład dr. Andrzeja Kunerta.

22 października, godz. 18.00 / Program Literacki Nie mów, że to ostatnia droga – promocja książki z relacjami ocalałych Żydów, zamieszkałych po wojnie w Chile, wydanej w Wiedniu w 2009 oraz spotkanie ze współautorką Heidi Behn z Chile (tłumaczenie symultaniczne).

23 października, godz. 18.00 / Po-lin. Okruchy pamięci – pokaz filmu dokumentalnego, pokazującego żydowskie życie w sztetlach w przedwojennej Polsce, w reżyserii Jolanty Dylewskiej (Polska, 2008r., 87 min.) i spotkanie z Autorką.

24 października, godz. 12.00 / Spotkanie z Aharonem Shabtaiem, pisarzem z Izraela, prowadzi Michał Sobelman, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury

26 października, godz. 18.00 / Program Literacki Synagogi Warszawy – spotkanie z dr. Eleonorą Bergman oraz promocja jej książki pt. Nie masz bóżnicy powszechnej, wydanej przez Wydawnictwo DiG, 2007

28 października, godz. 18.00 / Program Literacki Pociąg Kasztnera – prawdziwa historia nieznanego bohatera Holocaustu – promocja książki Anny Porter, wydanej przez Wydawnictwo Cyklady (2009), z udziałem Reginy Gromadzkiej i Michała Sobelmana.

29 października, godz. 18.00 / Wojna i pamięć. Dlaczego tak trudno się porozumieć? - wykład dr. Sławomira Kapralskiego.

2 listopada, godz. 18.00 / Sklep przy głównej ulicy – pokaz filmu fabularnego w reżyserii Jana Kadara i Elmara Klosa (Czechosłowacja, 1965, 128 min.)

3 listopada, godz. 18.00 / Prof. Maria Orwid in memoriam – spotkanie z udziałem jej przyjaciół i uczniów.

4 listopada; godz. 18.00 / Borysław i jego przemysł naftowy w fotografii – wernisaż wystawy zorganizowanej wspólnie ze Spółką Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie.

5 listopada, godz. 18.00 / Casus Iwana Groźnego (Iwana Demianiuka) – spotkanie z dr. Jackiem Wilczurem.

6 listopada, godz. 18.00 / Uczeń Schulza – pokaz filmu w reżyserii Marcina Giżyckiego, 2009, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury.

8 listopada, godz. 18.00* / Visions of Ernest Bloch – koncert poświęcony twórczości Ernesta Blocha w wykonaniu Barbary Łypik-Sobaniec (wiolonczela) i Sławomira Cierpika (fortepian).

9 listopada, godz. 18.00 / Program Literacki Obywatel Jidyszlandu – Rzecz o żydowskich komunistach w Polsce – wykład dr. Joanny Nalewajko-Kulikov oraz promocja książki pod tym samym tytułem, wydanej przez Wydawnictwo Neriton, 2009.

12 listopada, godz. 18.00 / Kultura pamięci w Rosji – wykład dr. Igora Władimirowicza Gorkowija, Dyrektora Centrum Naukowo-Edukacyjnego Butowo w Moskwie.

13 listopada, godz. 18.00 / Europa, Europa – pokaz filmu w reżyserii Agnieszki Holland (Francja, Niemcy, 1990, 107 min.)

15 listopada, godz. 18.00 * / Koncert kameralny w wykonaniu Daniela Pióro (skrzypce, Wielka Brytania) i Carsona Becke (fortepian, Kanada). W programie utwory m. in. L.van Beethovena i R.Straussa.

16 listopada, godz. 18.00 / Program Literacki Marcel Reich-Ranicki – polskie lata – promocja książki Gerharda Gnaucka, wydanej przez wydawnictwo W.A.B. i spotkanie z Autorem.

17 listopada, godz. 18.00 / Między Berlinem a Moskwą 1939-1941 – wykład dr. Sławomira Dębskiego (PISM).

18 listopada, godz. 18.00 / Program Literacki Kresowe Trójmiasto – Truskawiec, Drohobycz, Borysław – promocja książki Prof. Stanisława Nicieji, wydanej przez Wydawnictwo MS, 2009 i spotkanie z Autorem.

19 listopada, godz. 18.00 / Wokół tekstu Prof. Leszka Kołakowskiego pt. Antysemici – 5 tez nienowych i przestroga z 1957 roku – spotkanie z udziałem Prof. Jana Woleńskiego i Zbigniewa Mentzla.

23 listopada, godz. 18.00 / Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa – wykład Prof. Adama Daniela Rotfelda.

24 listopada, godz. 18.00 / Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture… Wybuch II wojny światowej w mojej pamięci i refleksje historyczne – wykład prof. Feliksa Tycha, któremu tego wieczoru wręczona zostanie STATUETKA FELKA 2009.

25 listopada, godz. 18.00 / Ostatni parteitag w Norymberdze – film dokumentalny w reżyserii Antoniego Bohdziewicza (1946r., 19 min.) Epilog Norymberski – film w reżyserii Jerzego Antczaka (1970r., 120 min.)

26 listopada, godz. 18.00 / Pamięć Ukraińców o II wojnie światowej - wykład prof. Jarosława Hrycaka (Uniwersytet Lwowski)

27 listopada, godz. 18.00 / Pożegnanie z Marią – pokaz filmu fabularnego według opowiadania Tadeusza Borowskiego w reżyserii Filipa Zylbera (1993, 87 min.)

29 listopada, godz. 18.00* / Recital fortepianowy w wykonaniu Dawida Syme (USA)

30 listopada, godz. 18.00 / 1 września 1939 w mojej pamięci – spotkanie z prof. Władysławem Bartoszewskim.

* obowiazują zaproszenia lub bilety
** obowiązują osobne zaproszenia

Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17 w Krakowie

Dodaj komentarz