• 2009-11-06

EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje

Od 19 do 20 listopada 2009 roku | Kraków

Hasłem przewodnim drugiej edycji Konferencji EKON – Kultura. Społeczności. Innowacje będzie  Creative Economy w praktyce. Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych. Uwaga uczestników zostanie skupiona na perspektywach rozwoju klastrów i przemysłów kreatywnych w Polsce, zagadnieniu profesjonalizacji zarządzania sektorem kultury w Polsce i roli menedżerów projektów, wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu, porównaniu ze standardami obowiązującymi w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych oraz na określeniu warunków implementacji rozwiązań zagranicznych w Polsce. Odniesie się także do raportów prezentowanych podczas Kongresu Kultury Polskiej oraz dyskusji prowadzonych na forum e-Kongresu.

EKON 2008 - plakat

Materiały promocyjne organizatora

Konferencja ma pomóc w realizacji dwóch ambitnych celów:

Po pierwsze, w zdefiniowaniu barier mających negatywny wpływ na funkcjonowanie sektora kultury na poziomie menedżerskim, z odniesieniem do diagnozy zawartej w raportach prof. Hausnera oraz w dostarczeniu wiedzy na temat dobrych praktyk w kraju i za granicą, w celu nabycia umiejętności stosowania efektywnych rozwiązań dla rozwoju działalności lub kariery. Po drugie, wnioski będące rezultatem Konferencji posłużą jako materiał do opracowania dokumentu nazywanego roboczo Foresight dla przemysłów kreatywnych 2020.

Dokument ten jest jedną z inicjatyw podejmowanych przez Klaster, wynikającą ze zdiagnozowania potrzeby posiadania długofalowej strategii rozwoju przemysłów kreatywnych, tworzoną w formule branża dla branży. Tegoroczna, międzynarodowa edycja EKON będzie trwała dwa dni. Pierwszy, panelowy dzień zaprezentuje sposoby realizacji creative economy dzięki narodowym i regionalnym strategiom kulturalnym w Europie i na świecie, przykłady klastrów przemysłów kreatywnych oraz możliwości pokonywania barier, z perspektywy praktyków, teoretyków i gości zagranicznych.

Zaproszeni goście to m.in.:

Stanisław Trzciński – Dyrektor Zarządzający STX Jamboree (Warszawa), Tomik Grewiński – Dyrektor Generalny Kayax (Warszawa), Mariusz Adamiak – Prezes Adamiak Jazz Sp. z o.o. (Warszawa), Krzysztof Gałkowski – Instytut Adama Mickiewicza (Warszawa), Ewa Gołębiewska – Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

Program dnia pierwszego:

Pierwszy dzień ma charakter dyskusji panelowej. Miejscem spotkania jest krakowskie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Naczelne tematy poruszane przez prelegentów to m.in.: rola creative economy w polityce regionalnej miast i regionów; mechanizmy wspierania przemysłów kreatywnych z perspektywy instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i realizację polityk lokalnych i regionalnych; funkcjonowanie klastrów, dzielnic i miast kreatywnych, przykłady dobrych praktyk w regionach i miastach Europy Zachodniej.

Dodatkowo w ramach obrad zostanie przedstawiony projekt Nova Park, zakładający rewitalizację części terenów zakładu Mittal Steel w Nowej Hucie, z przeznaczeniem na działalność czystego biznesu, udostępniający przestrzeń do działań rekreacyjnych i kulturalnych, dając artystom szansę na komercjalizację ich idei.

11.00 – 13.00 – Creative economy & creative industries

Zagadnienia: kreatywna gospodarka / polityka kulturalna w kreatywnej gospodarce – priorytety / klasa kreatywna / foresight / wikinomia

13.20 – 15.20 – Creative clusters, hubs, quarters & cities

Zagadnienia: światowe centra kreatywności / dzielnice kreatywne / Miasta Kreatywne / inkubatory kreatywności i przedsiębiorczości

16.00 – 18.00 – Profesjonalizacja sektora kultury i przemysłów kreatywnych

Kim jest menedżer kultury? Co decyduje o jego skuteczności? Profesjonalizacja sektora zarządzania kulturą – definicja zawodu, wykształcenie, praktyka i ścieżki kariery menedżerów projektów kulturalnych w Europie Zachodniej i w Polsce.

20.00 – 22.00 – imprezy towarzyszące

Program dnia drugiego:

Drugi dzień EKON 2009 poświęcony będzie równolegle odbywającym się warsztatom, odrębnym dla przemysłu filmowego i muzycznego. Każdy z warsztatów będzie prowadzony przez zespoły eksperckie składające się z artystów z Polski i artystów zza granicy oraz menedżerów z Polski i menedżerów zza granicy. Uczestnikami warsztatów będą osoby pełniące kierownicze funkcje w firmach lub organizacjach prowadzących działalność w obszarze przemysłów kultury (na przykład wydawnictwa, agencje interaktywne, agencje koncertowe, galerie sztuki, studia projektowe). Formuła warsztatów zakłada porównanie przykładów owych praktyk. Celem spotkań jest zainspirowanie menedżerów do podjęcia działań zwiększających skuteczność ich przedsięwzięć biznesowych.

Podczas Konferencji znaczący akcent będzie położony na networking (nieformalne spotkania branżowe). Wydarzenie będzie okazją do nawiązania cennych kontaktów oraz zainicjowania projektów realizowanych w wymiarze krajowym lub międzynarodowym.

Organizatorem konferencji jest Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET

Dodaj komentarz