• 2009-12-02

2. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BOSKA KOMEDIA

Od 7 do 14 grudnia 2009 roku | Kraków

2. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BOSKA KOMEDIA to podróż po wszystkich kręgach współczesnego teatru polskiego. Na najlepsze spektakle ubiegłego sezonu (INFERNO), przegląd twórczości najciekawszych młodych reżyserów (PARADISO), oraz spotkania z wybitnymi twórcami i festiwalowymi gośćmi (PURGATORIO) – zaprasza dyrektor artystyczny, Bartosz Szydłowski oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

"Apollonia", fot. Stefan Okołowicz

"Apollonia", fot. Stefan Okołowicz

W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji Festiwalu, GRAND PRIX Festiwalu otrzymał spektakl Factory 2 w reżyserii Krystiana Lupy – nagrodę przyznano jako wyraz uznania dla połączenia niezwykłej wizji reżyserskiej, wybitnych innowacji scenograficznych oraz umiejętności aktorskich w uchwyceniu i zgłębienia znaczenia, istoty oraz metod sztuki. Najlepszym reżyserem uznany został Jan Klata, reżyser Sprawy Dantona, uhonorowany za odważną i świeżą interpretację znanej opowieści, nowatorskiej pod względem filozoficznym i artystycznym. O przyznaniu statuetki Boskiego Komedianta 2008 zadecydowali m.in.: Stefanie Carp (dyrektor Wienerwochen, Niemcy), Marc Russell (dyrektor festiwalu Under the Radar, USA) i Iphigenia Taxopoulou (artystyczny doradca festiwalu Ingmara Bergmana w Sztokholmie oraz Athens Festival, Grecja). Także w tym roku swoją obecność na festiwalu potwierdzili krytycy, artyści i animatorzy z całego niemal świata.

INFERNO - zestaw spektakli konkursowych 2. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia, swój kształt zawdzięcza selekcji, dokonanej przez dwunastu najlepszych polskich krytyków teatralnych. W tym gronie znaleźli się:

 • Jacek Cieślak – recenzent teatralny Rzeczpospolitej.
 • Joanna Derkaczew – krytyk teatralny Gazety Wyborczej. Publikowała w Dialogu, Didaskaliach, Opcjach, Przeglądzie Filozoficzno-Literackim i czeskim magazynie Svet a Divadlo.
 • Łukasz Drewniak – krytyk teatralny, publikował m.in. w Tygodniku Powszechnym, Dialogu, Teatrze. Obecnie współpracuje z Przekrojem i TVP Kultura.
 • Jacek Kopciński – od 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Adiunkt IBL PAN, autor m.in: Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego, Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne, Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta.
 • Tadeusz Kornaś – redaktor naczelny Gazety Teatralnej Didaskalia, pracownik Katedry Teatru UJ. Opublikował Polskie alternatywne środowiska teatralne 1980-1989, antologię Dziady. Od Wyspiańskiego do Grzegorzewskiego (wraz z Grzegorzem Niziołkiem) oraz monografię Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice.
 • Marcin Kościelniak – doktorant UJ, redaktor Gazety Teatralnej Didaskalia, recenzent Tygodnika Powszechnego.
 • Aneta Kyzioł – recenzentka teatralna tygodnika Polityka.
 • Wojciech Majcherek – krytyk teatralny, w latach 1996-2009 redaktor naczelny Teatru.
 • Grzegorz Niziołek – pracownik Katedry Teatru UJ, w latach 2004-2007 kierownik literacki w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Ostatnio opublikował Warlikowski. Extra ecclesiam (2008).
 • Tadeusz Nyczek – krytyk teatralny, literacki i plastyczny. Absolwent polonistyki UJ oraz reżyserii na PWST w Warszawie. Pisał na łamach Studenta, Życia Literackiego, Echa Krakowa, Miesięcznika Literackiego, DialoguPrzeglądu Powszechnego, Pisma, a od 1989 współpracuje z Gazetą Wyborczą.
 • Agnieszka Rataj – pracuje w TVP Kultura, recenzentka teatralna Życia Warszawy, publikowała m.in. w Teatrze.
 • Jacek Sieradzki – redaktor naczelny miesięcznika Dialog, krytyk teatralny.

Podobnie jak w roku ubiegłym, każdy oddany głos na spektakl oznaczał jeden punkt, zaś ilość zebranych punktów stanowiła sumę głosów oddanych na przedstawienie. W konkursie Boskiej Komedii 2009 będzie można zobaczyć następujące spektakle:

 • Brygada szlifierza Karhana, reż. R. Brzyk, Teatr Nowy Łódź
 • Król umiera czyli ceremonie, reż. P. Cieplak, Narodowy Stary Teatr
 • Między nami dobrze jest, reż. G. Jarzyna, TR Warszawa
 • T.E.O.R.E.M.A.T., reż. G. Jarzyna, TR Warszawa
 • Rozmowy poufne, reż. I. Kempa, Teatr J. Słowackiego Kraków
 • Trylogia, reż. J. Klata, Narodowy Stary Teatr
 • Persona.Marilyn, reż. K. Lupa, Teatr Dramatyczny Warszawa
 • I będzie wesele…j, reż. P. Waligórski, Teatr Bagatela Kraków
 • (A)pollonia, reż. K. Warlikowski, Nowy Teatr Warszawa

Zakwalifikowany do konkursu spektakl Marat Sade (reż M. Kleczewska, Teatr Narodowy) z przyczyn organizacyjnych nie zostanie pokazany w trakcie festiwalu. Dodatkowo, podobnie jak w ubiegłym roku – decyzją dyrektora artystycznego – do konkursu weszły dwa spektakle scen krakowskich:

 • Rozmowy poufne, reż. I. Kempa, Teatr J. Słowackiego Kraków
 • I będzie wesele…j, reż. P. Waligórski, Teatr Bagatela Kraków

O wynikach konkursu na najlepszy spektakl i przyznaniu statuetki BOSKIEGO KOMEDIANTA zadecyduje MIĘDZYNARODOWE JURY, złożone z wybitnych animatorów teatralnych z całego świata:

Frie Leysen – ciesząca się ogromnym uznaniem wieloletnia dyrektorka Kunstenfestival des Arts w Brukseli, była także założycielem i dyrektorem artystycznym de singel: Centrum Sztuki Współczesnej w Antwerpii (Belgia). Z sukcesem pomagała też wielu innym festiwalom sztuki. Obecnie pełni funkcję kuratora Theater der Welt 2010.

Norman Armour – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych PuSH (International Performing Arts Festival), odbywającego się w Vancouver w Kanadzie. Misją Festiwalu jest zaprezentowanie najlepszych współczesnych prac z zakresu sztuk performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac wizjonerskich, łamiących utarte granice sztuk, multidyscyplinarnych i oryginalnych. Armour sam wyszukuje spektakle, które otrzymują zaproszenie na PuSH Festival, niejednokrotnie znajdując interesujących go twórców w odległych częściach globu.

Marina Davydova – krytyk teatralny i producent, wykładowca akademicki z zakresu historii teatru zachodnioeuropejskiego i krytyki teatralnej. Autorka monografii Koniec epoki teatru, analizującej ostatnie dziesięciolecie na scenach rosyjskich. Obecnie jest krytykiem teatralnym publikującym recenzje na łamach gazety Izvestia, redaktorem działu teatralnego portalu openspace.ru oraz dyrektorem artystycznym festiwalu NET (New European Theatre) w Moskwie.

Anja Dirks – urodzona w 1970 roku we Frankfurcie, dorastała w Niemczech i we Francji. Po studiach reżyserii teatralnej w Hochschule Ernst Busch w Berlinie pracowała jako kierownik produkcji i dyrektor kilku niezależnych teatrów i festiwali. Obecnie dyrektor Festiwalu Theaterformen, odbywającego się w Hannoverze.

Alan Lockwood - amerykański krytyk teatralny, znawca teatru i dramatu współczesnego oraz teatru i filmu polskiego, piszący z perspektywy Nowego Jorku. Recenzował m.in. filmy Wajdy i spektakle Grzegorza Jarzyny prezentowane w Nowym Jorku. Publikował m.in. w New York Theater Review, Theater, A Journal of Performance and Art.

Ana Marta Pizarro – nowa dyrektor odbywającego się co dwa lata Iberoamerykańskiego Festiwalu Teatralnego w Bogocie: jednego z największych i najważniejszych przeglądów teatralnych w Ameryce Łacińskiej. Pizarro, z wykształcenia antropolożka, była dyrektorem teatru Jorge Eliécer Gaitán, gdzie rozpoczęła współpracę z Teatrem Narodowym i Iberoamerykańskim Festiwalem teatralnym w Bogocie.

PARADISO – to festiwalowy przegląd twórczości młodych polskich reżyserów, szansa na to, by na własne oczy przekonać się, jakim językiem teatr polski posługiwać będzie się już wkrótce. W tym roku w „niebiańskim” cyklu festiwalu zobaczymy:

 • Werter, reż. Michał Borczuch, Narodowy Stary Teatr
 • Wesele u drobnomieszczan, reż. Giovanny Castellanos, Teatr Bagatela
 • Opętani, reż. Krzysztof Garbaczewski, Narodowy Stary Teatr
 • Samotność pól bawełnianych, reż. Radosław Rychcik, Teatr Bagatela
 • Supernova. Rekonstrukcja, reż. Marcin Wierzchowski, Teatr Łaźnia Nowa
 • Ostatni taki ojciec, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Teatr Łaźnia Nowa
 • Pijacy, reż. Barbara Wysocka, Narodowy Stary Teatr

PURGATORIO – jest idealnym punktem wyjścia do dyskusji o tym, co dzieje się w festiwalowym Piekle oraz Niebie. Obok przeglądu scen krakowskich organizatorzy zapraszają także na codzienne spotkania z twórcami festiwalowymi – Sceny dantejskie czyli Życiopisanie – ofiarowanie, codziennie o godzinie 12 w Pawilonie Wyspiańskiego prowadzić będą Maryla Zielińska i Rafał Węgrzyniak. Na scenie będzie można zobaczyć:

 • Rękodzieło Artystyczne, reż. Filip Budwell, Teatr Figur Kraków
 • Dr K. Hommage a Franz Kafka, reż. Wiesław Hołdys, Stowarzyszenie Teatr Mumerus
 • Moja Molinezja, reż. P. Kamza, Teatr Łaźnia Nowa
 • Skrzyneczka bez pudła, reż. A. Sadowski, Teatr Ludowy
 • Lęki poranne, wg Grochowiaka, reż. P. Sieklucki, Teatr Nowy

Podobnie jak w ubiegłym roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ufundował pięć nagród, w wysokości 10 tysięcy złotych każda: Krakowska Nagroda Teatralna Boskiego Komedianta zostanie przyznana najlepszemu reżyserowi, za najlepszą rolę żeńską, najlepszą rolę męską, scenografię oraz muzykę do spektaklu. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski najlepszy spektakl festiwalu uhonoruje nagrodą specjalną w wysokości 100 tysięcy złotych, która trafi do teatru, wystawiającego spektakl, z przeznaczeniem na kolejną realizację.

"Persona. Marilyn", fot. Katarzyna Pałetko

"Persona. Marilyn", fot. Katarzyna Pałetko

PROGRAM FESTIWALU BOSKA KOMEDIA 2009:

INFERNO

7 grudnia / poniedziałek
19:00 – T.E.O.R.E.M.A.T. na podstawie twórczości P. P. Pasoliniego / reż. G. Jarzyna TR Warszawa / 130′ / Teatr Łaźnia Nowa, Główna Scena, os. Szkolne 25

8 grudnia / wtorek
16:00 – E. Ionesco Król umiera, czyli ceremonie / reż. P. Cieplak, Narodowy Stary Teatr w Krakowie / 135′ / Narodowy Stary Teatr, Duża Scena, ul. Jagiellońska 5 / pokaz konkursowy
21:15 – T.E.O.R.E.M.A.T. na podstawie twórczości P. P. Pasoliniego / reż. G. Jarzyna TR Warszawa / 130′ / Teatr Łaźnia Nowa, Główna Scena, os. Szkolne 25 / pokaz konkursowy

9 grudnia / środa
19:00 – V. Kania Brygada szlifierza Karhana / reż. R. Brzyk, Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi / 80′ / Teatr Ludowy, os. Teatralne 34 / pokaz konkursowy

10 grudnia / czwartek
17:00 – P. Waligórski I będzie wesele…j / reż. P. Waligórski, Teatr Bagatela Kraków / 70′ / Teatr Bagatela, Scena na Sarego, ul. Sarego 7 / pokaz konkursowy
19:00 – V. Kania Brygada szlifierza Karhana / reż. R. Brzyk, Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi / 80′ / Teatr Ludowy, os. Teatralne 34

11 grudnia / piątek
17:00 – P. Waligórski I będzie wesele…j / reż. P. Waligórski, Teatr Bagatela Kraków / 70′ / Teatr Bagatela, Scena na Sarego, ul. Sarego 7
19:00 – D. Masłowska Między nami dobrze jest / reż. G. Jarzyna, TR Warszawa / 100′ / Narodowy Stary Teatr, Duża Scena, ul. Jagiellońska 5 / pokaz konkursowy

12 grudnia / sobota
16:00 – I. Bergman Rozmowy poufne / reż. I. Kempa, Teatr J. Słowackiego Kraków / 105′ / Teatr J. Słowackiego, Scena Miniatura, Plac Świętego Ducha 1 / pokaz konkursowy
19:00 – Persona. Marilyn / scen. i reż. K. Lupa, Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy / 180′ / TVP Studio Łęg, ul. Nowohucka 44 / pokaz konkursowy
19:00 – D. Masłowska Między nami dobrze jest / reż. G. Jarzyna, TR Warszawa / 100′ / Narodowy Stary Teatr, Duża Scena, ul. Jagiellońska 5

13 grudnia / niedziela
17:00 – (A)pollonia / reż. K. Warlikowski, Nowy Teatr Warszawa / 270′ / Teatr Łaźnia Nowa, Główna Scena, os. Szkolne 25
19:00 – Trylogia wg H. Sienkiewicza / reż. J. Klata, Narodowy Stary Teatr / 240′ / Narodowy Stary Teatr, Duża Scena, ul. Jagiellońska 5 / pokaz konkursowy
19:00 – Persona. Marilyn / scen. i reż. K. Lupa, Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy / 180′ / TVP Studio Łęg, ul. Nowohucka 44

14 grudnia / poniedziałek
17:00 – (A)pollonia / reż. K. Warlikowski, Nowy Teatr Warszawa / 270′ / Teatr Łaźnia Nowa, Główna Scena, os. Szkolne 25 / pokaz konkursowy

"Samotność", fot. Maciek Żurawiecki

"Samotność", fot. Maciek Żurawiecki

PARADISO

7 grudnia / poniedziałek
19:00 – W. Gombrowicz Opętani / reż. K. Garbaczewski, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu / 170′ / Narodowy Stary Teatr, Scena Kameralna, ul. Starowiślna 21

8 grudnia / wtorek
16:00 – A. Pałyga Ostatni taki ojciec / reż. Ł. Witt-Michałowski, Scena Prapremier InVitro Lublin / 120′ / Teatr Łaźnia Nowa, Mała Scena, os. Szkolne 25
19:00 – F. Bohomolec Pijacy / reż. B. Wysocka, Narodowy Stary Teatr w Krakowie / 100′ / Narodowy Stary Teatr, Scena Kameralna, ul. Starowiślna 21
19:00 – B.-M. Koltès Samotność pól bawełnianych / reż. R. Rychcik, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach / 120′ / Teatr Bagatela, Scena na Sarego, ul Sarego 7

9 grudnia / środa
15:00 – Supernova. Rekonstrukcja / reż. M. Wierzchowski, Teatr Łaźnia Nowa / 210′ / Teatr Łaźnia Nowa, Mała Scena, os. Szkolne 25
19:00 – F. Bohomolec Pijacy / reż. B. Wysocka, Narodowy Stary Teatr w Krakowie/ 100′ / Narodowy Stary Teatr, Scena Kameralna, ul. Starowiślna 21
21:00 – B.-M. Koltès Samotność pól bawełnianych / reż. R. Rychcik, Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach / 120′ / Teatr Bagatela, Scena na Sarego, ul Sarego 7

10 grudnia / czwartek
19:00 – Werter na podstawie Cierpień młodego Wertera J. W. Goethego / reż. M. Borczuch, Narodowy Stary Teatr w Krakowie / 135′ / Narodowy Stary Teatr, Scena Kameralna, ul. Starowiślna 21

11 grudnia / piątek
19:00 – Werter na podstawie Cierpień młodego Wertera J. W. Goethego / reż. M. Borczuch, Narodowy Stary Teatr w Krakowie / 135′ / Narodowy Stary Teatr, Scena Kameralna, ul. Starowiślna 21

14 grudnia / poniedziałek
15:00 – B. Brecht Wesele u drobnomieszczan / reż. G. Castellanos, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie / 75′ / Teatr Bagatela, ul. Karmelicka 6

"Trylogia", fot. Bartłomiej Sowa

"Trylogia", fot. Bartłomiej Sowa

PURGATORIO

7 grudnia / poniedziałek
16:00 – Primum mobile / Otwarcie Festiwalu / Centrum Festiwalowe, Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2

9 grudnia / środa
21:00 – Moja Molinezja spektakl inspirowany Nowohucką telenowelą R. Radłowskiej / scen. i reż. P. Kamza, Teatr Łaźnia Nowa, Teatr Łaźnia Nowa, Główna Scena, os. Szkolne 25

10 grudnia / czwartek
21:00 – Dr K. Hommage a Franz Kafka, reż. Wiesław Hołdys – Stowarzyszenie Teatr Mumerus, Teatr Zależny, ul. Kanonicza 1

11 grudnia / piątek
16:00 – Rękodzieło Artystyczne, reż Filip Budweil, Teatr Figur Kraków, Kinoteatr Wrzos, ul. Zamojskiego 50
19.00 – Skrzyneczka bez pudła, reż Andrzej Sadowski, Teatr Ludowy, Scena pod Ratuszem

12 grudnia / sobota
19.15 – Lęki poranne, Piotr Sieklucki, Teatr Nowy, ul. Gazowa 21

Codziennie między 7 a 12 grudnia:
12:00 - Sceny dantejskie: Życiopisanie – ofiarowanie / spotkania z twórcami spektakli konkursowych / prowadzenie: Rafał Węgrzyniak, Maryla Zielińska / Centrum Festiwalowe, Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2

7 grudnia / poniedziałek, godz. 17:00 / Debata dramaturgów spektakli konkursowych: biografia jako tekst.
Sebastian Majewski, Marcin Zawada, Tomasz Śpiewak

8 grudnia / wtorek, Grzegorz Jarzyna – godz. 12:00 / T.E.O.R.E.M.A.T. / Między nami dobrze jest
Czy dla ofiar historii, kapitalizmu (tu i teraz) perspektywa transcendencji jest normalną koleją rzeczy czy cudem?
gość: Dorota Masłowska

9 grudnia / środa, Piotr Cieplak, godz. 12:00 / Król umiera, czyli ceremonie
Czy wszystko co stare musi bezpowrotnie umrzeć, aby narodziło się nowe?
gość: Jerzy Trela

10 grudnia / czwartek, Remigiusz Brzyk, godz. 12:00 / Brygada szlifierza Karhana
Socrealizm – kapitalizm, poszukiwanie tożsamości miejsca, w który robi się teatr.
goście: Zbigniew Brzoza, Tomasz Śpiewak

13 grudnia / niedziela – Krystian Lupa, godz. 12:00 / Persona. Marilyn
Monroe – ofiara społeczeństwa czy samej siebie?
gość: Sandra Korzeniak

13 grudnia / niedziela – Krzysztof Warlikowski, godz. 14:00 / (A)pollonia
Co znaczy (i czy warto) oddawać życie za innych ludzi?

14 grudnia / poniedziałek – Iwona Kempa, godz. 12:00 / Rozmowy poufne
Czy miłość jest źródłem destrukcji, nadzieją na odkupienie, ofiarą z życia (własnego i innych)
gość: Stanisław Obirek

12 grudnia, sobota / Nowe Paradiso – spotkania z młodymi reżyserami / prowadzenie: Łukasz Drewniak
12:00 Łukasz Witt-Michałowski, Marcin Wierzchowski , Michał Borczuch i Giovanny Castellanos
12:50 Krzysztof Garbaczewski, Barbara Wysocka, Radosław Rychcik

1 komentarz do artykułu “2. Międzynarodowy Festiwal Teatralny BOSKA KOMEDIA”

 1. astor

  Czy ktoś był może na spektaklu Werter? Jestem nim zainteresowana a niestety do Krakowa mam kilkadziesiąt kilometrów.

Dodaj komentarz