Jan Tarasin, “Przedmioty policzone” / “Counted Objects”, 1974

Dodaj komentarz