obraz = informacja

Od 21 kwietnia do 23 maja 2010 roku | Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu

Wystawa obraz = informacja, autorstwa Pawła Liska, skoncentrowana jest na definicji obrazu jako informacji numerycznej, pozwalającej przełożyć malarstwo na kompozycję muzyczną. Na wystawę składają się dwa zestawy prac diametralnie różne w swej w stylistyce, hołdujące tematowi obraz = informacja. Znak równości w tym wypadku nie jest pojęciem matematycznym, ale zaczerpnięty jest z języka programowania i określa, że obraz jest informacją oraz informacja jest obrazem.

Autor: Paweł Lisek, wystawa obraz = informacja w Firleju, Wrocław

W wyniku takich założeń jeden cykl prezentuje prace powstałe z danych numerycznych, pochodzących z nawigacji satelitarnej GPS i przedstawia różnorodność form, jakie możemy uzyskać używając tak nietypowego narzędzia. Głównym motywem jest error of satellite – przypadek, w którym urządzenie będące w jednym punkcie generuje różnorodną siatkę punktów porozrzucanych w obszarze kilku metrów.

Drugi cykl natomiast oparty jest na analizie składowych RGB obrazu i przetworzeniu ich w kompozycję dźwiękową. Jest on próbą przełamania i oderwania się od wyuczonych schematów i zasad. Warunkowe komponowanie obrazu w oparciu o dźwięk, a nie wizualne wrażenie, weryfikuje jej subiektywny odbiór i kompozycję. Zasadniczą wartością jest również procesualny charakter, ważniejszy jest bowiem w tym wypadku proces tworzenia, a nie sam obiekt – obraz.

Podczas wernisażu widzowie będą mogli samodzielnie przetestować działanie narzędzia, słowem – malując obraz farbami, skomponować własną muzykę.

CROSS_VS – to przecięcie obrazu (View) i dźwięku (Sound), spotkanie muzyka eksperymentalnego i malarza, który szeroko rozumie swój fach. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane różnorodne narzędzia do tworzenia muzyki i obrazów. Sprzężone kamery na podczerwień z telewizorami przemysłowymi staną się generatorami dźwięku i obrazu mixowanego na żywo. Wykorzystany sposób pracy z obrazem da interesującą przestrzeń, pozbawioną w swej estetyce zasad, a w warstwie tworzonej z niej muzyki – kontroli, posługiwania się ulubionymi zestawami gam i rytmiki

Autor: Paweł Lisek, wystawa obraz = informacja w Firleju, Wrocław

Paweł Lisek jest malarzem, artystą audiowizualnym. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Zbiera laury podczas wielu konkursów: zdobył m.in: pierwszą nagrodę w kategorii malarstwa w konkursie Dialog, na ASP we Wrocławiu; pierwszą i trzecią nagroda w Międzynarodowym Konkursie Danfoss ArtAward w Danii;  nagrodę organizatora podczas II Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku w Toruniu.

Nagrody:
DIALOG KONKURS – PIERWSZA NAGRODA w kategorii malarstwo, ASP Wrocław;
PIERWSZA I TRZECIA NAGRODA w Międzynarodowym Konkursie Danfoss ArtAward, Dania;
II Ogólnopolska Wystawa Rysunku w Toruniu – NAGRODA ORGANIZATORA.

Gerard Lebik jest muzykiem, artystą radykalnym, kompozytorem, głównym inspektorem dźwięku (RAI), instrumentalistą (saksofon tenorowy, klarnet kontraltowy, elektronika). Ukończył Wydział Jazzu na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Projekty Gerarda Lebika to: FOTON, SUNUS, SLUG DUO, ZOPAN Hipotrochoid, ERASE, EMERGE. Współpracuje z Robertem B. Liskiem, Mikrokolektyw, Damas Quartet, Emerging Improvisers Ensemble.

Impreza towarzyszy Asymmetry Festival 2010

obraz = informacja
– wystawa Pawła Liska
koncert CROS S_VS - Gerard Lebik, Paweł Lisek
21 kwietnia 2010 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 23 maja 2010 roku
Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław

1 komentarz do artykułu “obraz = informacja”

  1. Szukam innych stron o podobnej tematyce. bertussklep4545 :)

Dodaj komentarz