• 2010-05-14

Wymiary Wolności

Od 9 do 30 maja 2010 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Wystawa Wymiary Wolności jest kolejną odsłoną międzynarodowego projektu artystycznego pod tym samym tytułem, którego pierwsza realizacja miała miejsce w ubiegłym roku w Łęczycy. Wzięło w nim udział ponad trzydziestu artystów z Polski, Danii, Finlandii, Ekwadoru, Kanady i Czech, którzy w murach dawnego klasztoru oo. Domikanów, pełniącego później funkcję więzienia, podjęli próbę zmierzenia się z problemem wolności.

Zbigniew Bajek, Żywioły, 2010 (fragment cyklu), 31 fotografii

Tematem szczególnym, bo niezmiennie aktualnym w obrębie wszystkich dziedzin sztuki, niezależnie od tego czy odnosi się do niepodległości, suwerenności państwa, jak to miało miejsce choćby w polskiej sztuce lat 80., czy też dotyczy kwestii granic korzystania z nieograniczonej niemal wolności, problemu wyboru i odpowiedzialności, jakie w polskim doświadczeniu pojawiły się dwadzieścia lat później.

Prezentowane w Elektrowni prace czternastu uczestników pierwszej edycji projektu, wywodzących się spośród studentów, doktorantów i pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie cechuje niezwykła różnorodność formalna. Znalazły się tu: malarstwo, rysunek, fotografia, tkanina artystyczna, wideo, instalacja. Nieprzypadkowo. Pomysł całego projektu zrodził się w Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa tejże uczelni prowadzonej przez Prof. Zbigniewa Bajka, która od kilku lat swego istnienia skupia tych, którzy zainteresowani są łączeniem w obszarze sztuki, mediów tradycyjnych ze współczesnymi.

Na wystawie w Elektrowni znalazły się zarówno zdjęcia dokumentalne jak i prace powstałe już po powrocie artystów z Łęczycy, pod wpływem przywiezionych stamtąd doświadczeń. Cześć z nich powstała jednak na miejscu, w ciągu dwóch dni pobytu artystów w Radomiu, bezpośrednio w pomieszczeniach Centrum.

Złowrogi urok wpisany w opustoszałe cele więzienia w Łęczycy stał się pretekstem do zmierzenia się z tematem wolności we wszystkich jej aspektach, stąd nazwa projektu. Inicjatorką a zarazem kuratorem i jedną z uczestniczek wystawy była radomska artystka, Zuzanna Gajos. W wystawie ponadto wzięli udział: prof. Zbigniew Bajek, Agnieszka Bartak-Lisikieicz, Joanna Banek-Chudy, Mateusz Bednarz, Carlos Echeverria-Kossak, Monika Korpak, Julita Malinowska, Łukasz Murzyn, Tomasz Prymon, Renata Sułczyńska, Małgorzata Wielek-Mandrela, Robert Zieliński, Olga Ząbroń.

Zuzanna Gajos, Pomiędzy, 2009, technika własna

Otwarciu wystawy towarzyszyło podpisanie umowy o stałej współpracy pomiędzy krakowską Akademią Sztuk Pięknych.

Wystwa Wymiary Wolności
od 9 do 30 maja 2010 roku

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Kopernika 1
26-600 Radom

Dodaj komentarz