• 2010-08-30

Zbliżanie…

Od 3 września do 16 października 2010 roku | Galeria Mieszkanie Gepperta we Wrocławiu

Najnowszy projekt Fundacji ART TRANSPARENT od września 2010 zagości w Galerii Mieszkanie Gepperta. Na program półtoramiesięcznego projektu składają się: wystawa, wykłady, projekcje filmowe i warsztaty, dotyczące tematu odmienności i wykluczenia oraz społecznego odbioru innych.

Portret Aldony autorstwa Darka Jakubowskiego

Portret Aldony autorstwa Darka Jakubowskiego

Zbliżanie… to interdyscyplinarny projekt edukacyjny z zakresu sztuki współczesnej i nauk społecznych. Jego tematyka zogniskowana jest wokół problemu inności, odmienności, a co za tym idzie tolerancji, szacunku i wrażliwości na osoby różniące się od większości społeczeństwa.

Zbliżanie… to proces, to przemiana, do której chcemy zaprosić Każdego i Każdą. Poznając Innych, swoje reakcje wobec nich, emocje, opór czy sympatię, poznajemy przecież siebie. To najpiękniejszy ludzki gest zbliżenia się i szacunku, podróż do światów obudowanych murami i na co dzień zapomnianych, a znajdujących się tak blisko nas…

Naszym obowiązkiem jest nagłaśnianie głosów wykluczonych z głównego nurtu. Czy to ze względu na swoją fizyczną i psychiczną niepełnosprawność, ubóstwo, defaworyzowaną płciowość, nie rozpoznawaną za prawowitą seksualność czy każdą inną odmienność, która nie zyskuje akceptacji większości. Wsłuchajmy się w ich opowieści, a w tych narracjach starajmy się odszukiwać siebie. Jeśli szeroko otworzymy oczy i nastawimy uszu na pewno znajdziemy. Owo zbliżanie, jest długim procesem szukania w Innym bliźniego (czyli krewnego), włączania do kultury ludzi wolnych, wolności Innych się nie lękających, uznających, że nie istnieje tylko jeden – nasz, lecz wiele, tak samo słusznych, kodeksów etycznych. Bez oddania Innym tych zawłaszczonych przez dyskurs dominujący wartości, niemożliwe jest zbliżenie i rozpoznanie w Innym siebie i Innego w sobie.

Bartek Lis, fragment wykładu inaugurującego projekt Zbliżanie…

Program projektu Zbliżanie…

3 września / godz. 18.00

Wykład Bartka Lisa Inny, nie obcy, Galeria Mieszkanie Gepperta.

Wykład Bartka Lisa będzie inauguracją działań w zakresie Zbliżania…, zarysuje przestrzeń tematyczną, problemy, które w dalszych działaniach projektowych będą podejmowane.

9 września / godz. 19.00

Wernisaż wystawy Piotra Wysockiego Aldona, Galeria Mieszkanie Gepperta. Wystawa czynna od 9 września do 8 października, od środy do piątku w godzinach 16.00 – 19.00.

Aldona – instalacja wideo: film dokumentalny (16 minut) / portret autorstwa Darka Jakubowicza / kolorowe paski (kuchenna zasłonka PCV).

Kamera wprowadza widza przez drzwi z kolorowych pasków w intymny świat Aldony Wiśniewskiej. Jej kobiecość z medycznego punktu widzenia wynosi 76 procent. Bohaterka czeka na operację zmiany płci, ale aktywnie stwarza siebie każdego dnia. Film pokazuje codzienne przemiany, codzienne rytuały kobiecości, których dokonuje Aldona. Prezentowana praca to zarazem dokument o zwyczajnym życiu wypełnionym miłością i barwny portret tragicznej osobowości w prowincjonalnym otoczeniu zmagającej się z własnym losem.

Piotr Wysocki jest Absolwentem  Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom wrzesień 2008 r.) w pracowni malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego oraz pracowni przestrzeni audiowizualnej prof. Grzegorza Kowalskiego. Tworzy instalacje wideo, filmy dokumentalne, performance.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych. Miał też wystawy indywidualne, m.in.: Aldona w Narodowej Galerii Zachęta (2007); projekt 1976 w IPN w ramach Festiwalu Wola Art 2007; Zbliżenie - Kino Relax 2008.

Zanim zaczął studiować sztuki piękne stworzył z przyjaciółmi stowarzyszenie ekologiczno-wolnościowe Pracownia od podstaw, prowadził też placówkę ekologiczno-edukacyjną w Drawieńskim Parku Narodowym, gdzie spędził kilka lat mieszkając w samym sercu puszczy.

Jego działania artystyczne skoncentrowane są przede wszystkim na pracy z ludźmi i cechują się dużą wrażliwością społeczną. Laureat m.in. Samsung Art Master (2006) i Konkursu im. Eugeniusza Gepperta (2009). Nominowany do Paszportu Polityki w 2008 roku. (źródło: Wikipedia)

Kadr z filmu Piotra Wysockiego "Aldona"

Kadr z filmu Piotra Wysockiego "Aldona"

10 września / godz. 18.00

Wykład dr Anny Wiatr Nie(pełno)sprawność nie istnieje, Galeria Mieszkanie Gepperta

Wykład – wprowadzenie do tematu nie(pełno)sprawności. Dr Anna Wiatr poruszy kwestię nazywania ludzi pełno- i niepełnosprawnymi; omówi rodzaje niepełnosprawności oraz społeczne sposoby ich wytwarzania czy podtrzymywania…

1 października / godz. 18.00

Otwarty pokaz filmu Niebieskoocy i dyskusja po filmie (wstęp i prowadzenie dyskusji: Agata Makowska), Galeria Mieszkanie Gepperta.

Film oferuje widzom szansę obejrzenia zapisu warsztatu prowadzonego przez jedną z najsłynniejszych amerykańskich trenerek warsztatów różnościowych, Jane Elliott.

Filmowy zapis ćwiczenia, które Jane Elliott po raz pierwszy przeprowadziła w 1968 roku, był emitowany już przez wiele stacji telewizyjnych Stanach Zjednoczonych. W Niebieskookich obserwujemy grupę 40 osób. Są wśród nich nauczyciele/lki, policjanci/tki, pracownicy/ce administracji i pomocy społecznej. Osoby o różnym kolorze skóry, pochodzeniu, kobiety i mężczyźni.

Elliott wdraża pseudonaukową teorię, która uzasadnia niższość osób o niebieskich oczach, stosuje wobec nich jawną dyskryminację i przeprowadza testy na inteligencję, które są stronnicze kulturowo. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonaniem najprostszych poleceń…

7 października / godz. 18.00

Spotkanie z Anną Grodzką, prezeską Fundacji na rzecz osób transpłciowych Transfuzja, Galeria Mieszkanie Gepperta.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz