Projekt So sind wir – Tacy jesteśmy

Od 4 września do 10 października 2010 roku | Galeria Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Wystawa So sind wir – Tacy jesteśmy, przygotowywana w ramach współpracy miast partnerskich Gdańska i Bremy, prezentująca fotografie – autoportrety powstałe podczas warsztatów Kraina Kreatywności oraz fotografie wykonane w ramach projektu społeczno-edukacyjnego prowadzonego przez Michaela Weissera z Bremy pt. So sind wir– Tacy jesteśmy.

Praca z wystawy So sind wir - Tacy jesteśmy, Maria

Artysta prowadził z młodzieżą niemiecką zajęcia mające formę castingu, podczas których zespół profesjonalnych charakteryzatorów, stylistów i fryzjerów pracował wraz z młodymi ludźmi nad ich wyglądem zewnętrznym, pomagając im uzyskać efekt wizualny, najlepiej ich zdaniem wyrażający własny charakter i przekonania. Jest to więc ekspresja siebie poprzez wygląd, uzyskana za pomocą profesjonalnych środków temu służących. W następstwie takich sesji powstały portrety fotograficzne młodzieży, drukowane na płótnie i naciągnięte na blejtram. Do portretów dołączone są wypowiedzi portretowanych na temat życia, wyznawanych wartości, postrzegania świata.

Projekt jest ściśle związany z programem rewitalizacji dzielnicy Dolne Miasto. Kraina Kreatywności jest realizowana w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia od roku 2004. Obecny projekt jest kontynuacją poprzednich działań, z rozszerzeniem o elementy edukacyjno-badawcze projektu. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia usytuowane jest na Dolnym Mieście, w dzielnicy zaniedbanej, nie wolnej od biedy i patologii. Łaźnia od lat angażuje się w działania związane z rewitalizacją tejże dzielnicy, poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej, jak również poprzez organizowanie różnego rodzaju warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta.

Młodzi mieszkańcy tej dzielnicy, jakże często przyzwyczajeni do bezproduktywnego spędzania czasu, często też przepełnieni frustracją i agresją wobec otoczenia, z powodu poczucia inności i wykluczenia, mogą odnaleźć w warsztatach organizowanych przez CSW nowe spojrzenie na rzeczywistość. Zajęcia Kraina Kreatywności pobudzają do samodzielnego, kreatywnego myślenia, uczą jak zdrowo uzewnętrznić złe emocje i zamienić je na produktywne działanie. Warsztat opiera się na pracy twórczej i stanowi alternatywę dla codziennej rutyny młodych mieszkańców Dolnego Miasta. Do tej grupy będzie skierowana część warsztatów Kraina Kreatywności – projekt badawczy.

Wystawa So sind wir - Tacy jesteśmy, Galeria Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Oba projekty – Kraina Kreatywności oraz Tacy jesteśmy – So sind wir znakomicie się uzupełniają, prezentując dwa nieco odmienne podejścia do kreowania siebie, własnego wizerunku przez młodych ludzi. Partnerem przy organizacji wystawy jest bremeńskie biuro projektu BREMER KUNST FÜR PARTNERSTÄDTE. Patronem projektu jest Prezydent Parlamentu Miasta Bremy – Christian Weber. Wystawa powstała dzięki uprzejmemu wsparciu Senatora Miasta Bremy oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Projekt Kraina Kreatywności – projekt badawczy dofinansowany został w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Gdańska w 2010 roku.

Wystawa So sind wir – Tacy jesteśmy
4 września 2010 – 10 październik 2010 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku
Kurator ze strony niemieckiej: Detlef Stein
Kurator ze strony CSW Łaźnia: Agnieszka Wołodźko

1 komentarz do artykułu “Projekt So sind wir – Tacy jesteśmy”

  1. Damn

    Słabe rozmycie Gaussa na pierwszym zdjęciu…

Dodaj komentarz