Grupa Bloomsbury. Brytyjska Bohema kręgu Virginii Woolf

Od 15 września 2010 do 9 stycznia 2011 roku | Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie

Wystawa Grupy Bloomsbury. Brytyjska Bohema kręgu Virginii Woolf w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury jest pierwszą w Polsce tak szeroką prezentacją twórczości brytyjskich artystów początku XX w. Nigdy wcześniej polska publiczność nie miała okazji poznać kontrowersyjnej historii Bloomsbury, ani sylwetek twórców i ich znakomitych dzieł.

Grupy Bloomsbury. Brytyjska Bohema kręgu Virginii Woolf, fot. Paweł Mazur

Grupy Bloomsbury. Brytyjska Bohema kręgu Virginii Woolf, fot. Paweł Mazur

Twórczość skandalizującej, awangardowej grupy Bloomsbury, skupionej wokół pisarki Virginii Woolf i malarki Vanessy Bell, działającej od 1905 roku aż do II wojny światowej uważana jest dzisiaj za najważniejsze, najbardziej znane i cenione zjawisko w kulturze brytyjskiej XX wieku. Tworzący Grupę pisarze, malarze, dziennikarze, ekonomiści i krytycy sztuki swoją działalnością wywarli ogromny wpływ na współczesną angielska i światową sztukę oraz literaturę.

Galeria Międzynarodowego Centrum Kultury prezentuje najwybitniejsze obrazy, drzeworyty i litografie tak znanych artystów jak: Vanessa Bell (siostra Virginii Woolf), Duncan Grant, Roger Fry i Dora Carrington. Wystawa została również wzbogacona o przedmioty z życia codziennego (meble, ceramika), a także kilkadziesiąt książek zilustrowanych przez artystów Bloomsbury. Na bogaty program towarzyszący wystawie składają się wykłady, dni otwarte, projekcje filmowe, czytanie literatury brytyjskiej, lekcje galeryjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, cykl spotkań Dojrzali do Sztuki i inne.

Tony Bradshaw,  brytyjski kurator wystawy, na temat Grupy Bloomsbury:

Kiedy w 1904 roku zmarł wiktoriański literat sir Leslie Stephen, jego córki Virginia i Vanessa postanowiły zerwać z restrykcyjnym modelem dziewczęcia z klasy średniej i wraz ze swymi braćmi Thobym i Adrianem urządziły dom przy Gordon Square pod numerem 46, w podrzędnej wówczas dzielnicy Bloomsbury. Thoby zapraszał do domu swych kolegów z Cambridge – Leonarda Woolfa, Clive’a Bella, Lyttona Stracheya i Saxona Sydney-Turnera – na wieczorki towarzyskie ze swymi siostrami.

Od razu jawi się obrazek poważnych młodzieńców, siedzących wokół w pokoju, sączących kakao i whisky i żarliwie dyskutujących o takich sprawach jak znaczenie prawdy. Większość owych młodych ludzi została wybrana do grona Apostołów, tajemnego, intelektualnie szlachetnego towarzystwa absolwentów Trinity College i King’s College. Poprzez związki z Apostołami Grupa Bloomsbury poszerzyła się o E.M. Forstera, Rogera Frya, Desmonda MacCarthy’ego i Johna Maynarda Keynesa, który opuścił Cambridge wcześniej. Do grupy należał też Duncan Grant, kuzyn Lyttona Stracheya.

Oprócz Saxona Sydney-Turnera, pozostającego w cieniu jako skarbnik, wszyscy z Grupy Bloomsbury wnieśli niepośledni wkład w intelektualne i artystyczne życie Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie XX wieku. Dwie największe postacie ugrupowania, osoby o międzynarodowej sławie, to Virginia Woolf, swą techniką strumienia świadomości otwierająca nowe literackie horyzonty, oraz ekonomista Maynard Keynes, którego rewolucyjne teorie ekonomiczne i praca na rzecz stworzenia nowego ładu gospodarczego po traumie dwóch wojen pozostają nieprzemijającą wartością.

Polskim kuratorem wystawy jest Monika Rydiger.

Grupy Bloomsbury. Brytyjska Bohema kręgu Virginii Woolf
15 września 2010 – 9 stycznia 2011
Międzynarodowe Centrum Kultury
Kraków, Rynek Główny 25
Galeria MCK czynna: wt-nd 10.00-18.00

Dodaj komentarz