• 2010-09-23

Podążaj za białym królikiem!

Od 10 września 2010 r. do 24 października 2010 r. | Bunkier Sztuki w Krakowie

Wystawa Podążaj za białym królikiem powstała w odpowiedzi na ogromną potrzebę uczenia dzieci aktywnego uczestnictwa w kulturze. Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Krakowie. Wystawa została zainicjowana warsztatami dla artystów. Ich uczestnicy poznali specyfikę dziecięcego odbierania świata. Świat dzieci i ich sposób myślenia rządzi się bowiem własnymi prawami, które nie pozostają bez wpływu na to jak najmłodsi widzą i interpretują sztukę. Artyści mają dodatkowo możliwość współpracy z konsultantką naukową.

Logo wystawy "Podążaj za białym królikiem"

Logo wystawy "Podążaj za białym królikiem"

Inspiracją dla wystawy stał się także fakt, że dostrzegamy niezwykłą zbieżność między sposobami wyrażania się sztuki współczesnej a środowiskiem, w jakim żyją dzieci i młodzież. Powszechna obecność mediów elektronicznych i – z drugiej strony – interaktywny charakter sztuki, jej zdolność wchodzenia w obszary zwykłego życia, sprawiają, że młody odbiorca znajduje się blisko form najnowszej twórczości. Wpływa to na atrakcyjność sztuki, jej możliwości bycia zrozumianą przez najmłodszych, wreszcie – na jej siłę oddziaływania.

Na wystawie zobaczyć można wyłącznie nowe prace powstałe z myślą o dzieciach. Często wynikają z osobistej podróży artysty do czasów własnego dzieciństwa. Wszystkie zachęcać będą do aktywnego uczestnictwa w wystawie. Stworzą atmosferę bliską zabawie prowokując jednocześnie do krytycznego myślenia, obserwacji i interpretacji własnych zachowań przez dzieci.

Uszyty z miękkich materiałów Wypadek Justyny Koeke nawiązuje do dziecięcej fascynacji katastrofami, które są wyrazem intuicyjnej potrzeby mierzenia się z lękiem i tematami ostatecznymi. Kuszenie Angeliki Markul odwołuje się do osobistego wspomnienia z dzieciństwa artystki, która zgubiła się w polu kukurydzy. Pokój szczelnie wypełniony zieloną mgłą, w którym traci się poczucie czasu i przestrzeni wywołuje sprzeczne emocje – od fascynacji po zagubienie. Wyłaniające się zza chmur Nie…bo to instalacja Agnieszki Kurant i Aleksandry Wasilkowski, przedstawiająca rzeczywistość do góry nogami.

Artystki zainspirował przewrotny obraz świata widzianego oczami dziecka. Podróż Zorki Wollny to metafora procesu dojrzewania, ujęta w formie labiryntu. Odbiorcy natrafi na szereg wyzwań, odpowiadających tym, z którymi człowiek styka się w procesie dojrzewania. Dwoje artystów przygotowało prace w formę klocków: Hubert Czerepok drewniany model bomby atomowej do składania a Aleksandra Polisiewicz układankę odnoszącą się do zjawiska wielokulturowości. Iluzyjna instalacja Olafa Brzeskiego zainspirowana zabawką artysty z czasów dzieciństwa odnosi się fenomenu wspomnień, które podlegają deformacji i są przefiltrowane przez pryzmat czasu.

"Kuszenie Angeliki” Angelika Markul, fot. Rafał Sosin

"Kuszenie Angeliki” Angelika Markul, fot. Rafał Sosin

Tytułowy cytat, zaczerpnięty z  Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla, jest zaproszeniem do podróży w głąb króliczej nory. Tym samym zapraszamy do podróży w inną rzeczywistość – w głąb sztuki, która miałaby pobudzić wrażliwość dzieci. Sztuka otwierać będzie przed najmłodszymi świat nieskrępowanej wyobraźni, rządzący się własnymi prawami i własną logiką. Traktować ją można jako Krainę Czarów, równoległy wymiar rzeczywistości, do którego może wejść każdy, pod warunkiem, że tak jak Alicja, przejdzie na drugą stronę lustra i uwierzy w to, co niemożliwe.

Wystawa została wzbogacona o dodatkowe przestrzenie edukacyjno-rekreacyjne, jak kino i świetlica. Towarzyszy jej  program edukacyjny skierowany do dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów.

Artyści:

Olaf Brzeski,
Hubert Czerepok,
Justyna Koeke,
Wojciech Kosma,
Agnieszka Kurant i Aleksandra Wasilkowska,
Angelika Markul,
Aleksandra Polisiewicz,
Zorka Wollny

"Królestwo Zjednoczonych Kolorów” Aleksandra Polisiewicz, fot. Rafał Sosin

"Królestwo Zjednoczonych Kolorów” Aleksandra Polisiewicz, fot. Rafał Sosin

Podążaj za białym królikiem!
10. września 2010 r. – 24. października 2010 r.
Kurator wystawy: Anna Bargiel, Anna Smolak, Magdalena Ujma
Konsultacja merytoryczna: dr Monika Nęcka
Autorzy aranżacji: Jacek Paździor, Bartosz Mucha
Bunkier Sztuki w Krakowie

Dodaj komentarz