• 2010-09-24

Van Eyck – Memling – Breughel

Od 4 września do 31 grudnia 2010 roku | Muzeum Narodowe w Gdańsku

Od 4 września do 31 grudnia 2010 roku w Muzeum Narodowym w Gdańsku można zwiedzić wystawę Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu (Rumunia).

Pieter Brueghel Młodszy "Pejzaż zimowy z łyżwiarzami i pułapką na ptaki", Narodowe Muzeum Brukenthala w Sibiu

Od września 2009 roku do stycznia 2010 roku wystawa ze zbiorów w Sibiu pokazywana była w Muzeum Jacquemart-André w Paryżu, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji muzealnych we Francji. Do Paryża przywieziono 50 obrazów mistrzów flamandzkich, od van Eycka i Memlinga po Rubensa i Jordaensa. Po raz pierwszy od czasu powstania muzeum zbiory opuściły Rumunię.

Wystawa przygotowywana w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest prezentacją zaledwie części bogatych zbiorów Narodowego Muzeum Brukenthala w Sibiu, które jest właścicielem doskonałej kolekcji malarstwa europejskiego od XV do XX wieku. Muzeum, posiada zbiór malarstwa flamandzkiego, holenderskiego, włoskiego, austriackiego, a poza tym kolekcje zabytków różnego rodzaju: rzeźby rzymskiej romańskiej, monet i medali, instrumentów muzycznych, tkanin wschodnich, grafiki i rysunku.

Wystawa Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu w Muzeum Narodowym w Gdańsku jest efektem zapoczątkowanej w tym roku współpracy między tymi dwiema instytucjami. W jej ramach przestawione są te gatunki malarskie i twórcy, których dzieła rzadko lub w ogóle nie są reprezentowane w zbiorach polskich. Szczególnie atrakcyjna jest możliwość skonfrontowania na jednej wystawie dzieł Hansa Memlinga – dwóch portretów namalowanych przez artystę znajdujących się w rumuńskiej kolekcji oraz Sądu Ostatecznego, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pierwszy raz w historii polskiego muzealnictwa w jednym miejscu można podziwiać trzy dzieła tego uznanego malarza.

Drugim malarzem rzadko pokazywanym w Polsce jest Jan van Eyck, którego niezwykle piękny, niewielki portret męski podziwiać można na wystawie. Prezentowane jest też dzieło Pietera Breughla II. Poza obrazami tych tytułowych artystów eksponowane są dzieła całej plejady malarzy działających w czasach późniejszych: Denisa van Alsloota, Roelandta Savery’ego, Fransa Snydersa, Davida Teniersa II, Jana Fyta, Fransa Ykensa. Prezentacja malarstwa z tej kolekcji jest niewątpliwie okazją do poznania zbiorów Muzeum Narodowego Brukenthala. Wartość wystawy jest tak ogromna, że Muzeum Narodowe w Gdańsku zwróciło się do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego o gwarancje rządowe dla sprowadzanych dzieł.

Gonzales Coques "Zmysł słuchu", Narodowe Muzeum Brukenthala w Sibiu

Wystawie towarzyszy program naukowy, w ramach którego we wrześniu odbędzie sie wykład Prof. Antoniego Ziemby (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Narodowe w Warszawie) poświęcony malarstwu Hansa Memlinga, natomiast w listopadzie 2010 swój wykład poświęcony malarstwu Melchiora Hondecoetera wygłosi Pani Hanna Benesz (Muzeum Narodowe w Warszawie). Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Gdańsku przy okazji wystawy przygotował bogaty i dostosowany dla dzieci i młodzieży w różnym wieku program edukacyjny.

W kontekście prób odtwarzania tradycyjnych więzi kulturowych między różnymi krajami i regionami Europy wystawa malarstwa holenderskiego i flamandzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego Burkenthala, prezentowana w Muzeum Narodowym w Gdańsku, może być postrzegana jako wydarzenie kulturalne odbudowujące dawne relacje między Siedmiogrodem a Polską. Malarstwo holenderskie i flamandzkie, bardzo cenione w Gdańsku od XVI wieku, w Siedmiogrodzie stało się znane znacznie później, głównie dzięki kolekcji obrazów barona von Brukenthala.

Jan Van Eyck "Mężczyzna w niebieskim chaperonie", Narodowe Muzeum Brukenthala w Sibiu

Patronat honorowy nad wystawą wystawy Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu zgodzili się objąć:
Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego
Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego,
Pan Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska
oraz J.E. Gheorghe Predescu Ambasador i Minister pełnomocny Rumunii w Polsce.

Van Eyck – Memling – Breughel. Arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu
4 września – 31 grudnia 2010 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1

Dodaj komentarz