• 2010-10-21

Architektura Roku Województwa Śląskiego roku 2010

Galeria Architektury SARP w Katowicach

Konkurs Architektura Roku to największy przegląd współczesnej architektury Województwa Śląskiego. Organizowany jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice od 16 lat. Obecna edycja jest pierwszą po wprowadzeniu zmian w regulaminie, które m.in. zwiększyły liczbę kategorii.

Domy sąsiedzkie w Rybniku |Obiekt Roku + Grand Prix| jojko+nawrocki architekci

Domy sąsiedzkie w Rybniku |Obiekt Roku + Grand Prix| jojko+nawrocki architekci

Do jury konkursu zaproszono, oprócz laureatów poprzedniej edycji, sędziów spoza regionu: czeskiego architekta Jaroslava Wertiga, arch. Iwonę Wilczek oraz arch. Dariusza Hermana.

Celem konkursu jest wybór najlepszego dzieła architektonicznego (w kategoriach: Obiekt i Wnętrze oraz Mała Forma) zrealizowanego na terenie Województwa Śląskiego do momentu zgłoszenia do Konkursu oraz nagrodzenie jednego spośród nominowanych do powyższych kategorii obiektu nagrodą Grand Prix.

Dodatkowo celem konkursu jest wskazanie wyróżniających się młodych architektów oraz uhonorowanie ich nagrodą Młodego Twórcy Śląskiej Architektury. Konkurs ma również za zadanie promocję Województwo Śląskiego poprzez architekturę, kształtowanie świadomości estetycznej w zakresie tworzenia architektury a także, last but not least, rozwijanie rozumienia cech tożsamości i zrównoważonego rozwoju.

W tym roku na konkurs wpłynęły 33 zgłoszenia obiektów oraz 1 zgłoszenie do kategorii Młody Twórca Architektury. Spośród nich Jury Konkursu nominowało do kolejnego etapu 12 obiektów.

Po wizji lokalnej i dyskusji Jury przyznało jednogłośnie następujące nagrody:

W kategorii Obiekt Roku Województwa Śląskiego
Domy sąsiedzkie w Rybniku autorstwa jojko+nawrocki architekci

za wyważony i elegancki sposób myślenia budynku mieszkalnym. Doskonale rozwiązana funkcja oraz zaskakujące walory przestrzenne wyróżniające ten zespół w przestrzeni podmiejskiej. Sposób myślenia zarówno o funkcji jak również o formie, a także rozwiązania materiałowe ukazują kierunek, który w obecnym sposobie myślenia o architekturze domu jednorodzinnego jest nowoczesny i atrakcyjny

Dodatkowo przyznano wyróżnienia dla obiektów autorstwa medusagroup:

Zespół budynków wielorodzinnych w Katowicach

za wykreowanie przestrzeni, która jest przyjazna dla mieszkańców, łatwa w identyfikacji i porządkująca dzielnicę. Rozwiązania przestrzenne i materiałowe są wyrafinowane w swej prostocie.(…) Zespół stanowi modelowy przykład skutecznych rozwiązań budynków wielorodzinnych dla przyszłych inwestorów.

Zespół budynków wielorodzinnych w Katowicach |wyróżnienie Obiekt Roku| medusagroup

Zespół budynków wielorodzinnych w Katowicach |wyróżnienie Obiekt Roku| medusagroup

Budynek usługowy-biurowy w Gliwicach

za konsekwentne i wyrafinowane podejście do projektu i realizacji począwszy od atrakcyjnej koncepcji na autorskich detalach kończąc. Powstał obiekt ważny w skali miasta, dopełniający i zamykający widokowo rewitalizowany kwartał. Rozwiązania wnętrzarskie budują klimat odmienny od stereotypowego biura.

W kategorii Wnętrze Roku
Klub Jazzowy Tratata Cafe w Chorzowie autorstwa Medusaindustry

Wykreowana przestrzeń wnętrza swoją rzeźbiarską formą, jak również odważnym użyciem – w zasadzie jednego materiału – wymyka się stereotypom wnętrz klubowych, redefiniując je na nowo. Pomysł na wnętrze jest uniwersalny, autonomiczny i niezależny od konkretnej lokalizacji.

Dodatkowo przyznano wyróżnienie
Pracowni medusagroup w Bytomiu autorstwa medusagroup

Prostota w formie i oszczędność w użyciu koloru wyraźnie podkreślają industrialny charakter wnętrza. Autorzy z szacunkiem odnoszą się do adaptowanej tkanki, czerpiąc pomysły z twórczego użycia zastałych fragmentów budynku.

Wnętrza zarządu grupy POWEN |nagroda Mała Forma| group_a architects

Wnętrza zarządu grupy POWEN |nagroda Mała Forma| group_a architects

W kategorii Mała Forma
wnętrza biura zarządu grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu autorstwa Group_a architects

za twórcze rozwinięcie estetyki industrialnej, za wykorzystanie detali i form zaczerpniętych z sąsiednich hal i okolicznych zakładów przemysłowych.

Jury Konkursu postanowiło nie przyznawać w obecnym roku nagrody Młody Twórca Śląskiej Architektury.

Wystawę prac nagrodzonych w obu konkursach można oglądać w dniach:
15-29 października 2010 roku w Galerii Architektury SARP w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 9.

Dodaj komentarz