Wykluczone!.?

Warszawa

Dobiegła 4. edycja konkursu Wykluczone!, którego tematem są to opuszczone, zaniedbane, wymarłe, zdewastowane, porzucone miejsca, domy, dworce, obiekty przemysłowe, stare kina, tereny i rzeczy. To wszystko, co straciło swoją społeczną funkcję i – albo zyska nową albo ulega degradacji.

Projekt Agnieszka Banach i Kamil Uroczysko

Projekt Agnieszka Banach i Kamil Uroczysko

Główne kategorie konkursu to fotografia, film i projekty. W tym roku organizatorzy chcą rozszerzyć kategorię inne. Dla podkreślenia tej nowej formuły do tytułu zostały dodane dwa znaki interpunkcyjne – . i ? – kropkę i znak zapytania: Wykluczone!.?

Wykluczone! – wykrzyknik, to niezgoda na bezmyślne pozbywanie się śladów przeszłości, które często mogą wyśmienicie współbrzmieć z nowymi funkcjami. Organizatorzy chcą popularyzować w Polsce modę na adaptowanie wykluczonych obiektów dla potrzeb kultury i sztuki, dzięki czemu zapobiega się procesom dewastacji i dezintegracji środowiska. Projekt Wykluczone!.?, to także sposób na zachowanie w pamięci miejsc i rzeczy, które zgodnie z nawet słusznymi decyzjami i naturalnym procesem rozwoju znikają z krajobrazu.

Wykluczone. – kropka, to zwrócenie uwagi na problem wykluczenia, nazwanie zjawiska, określenie obszarów istnienia wykluczenia, analiza przyczyn społecznych, socjalnych, historycznych, poznawczych, ekonomicznych czy wpływu mody na nasze zachowania, reakcje i działania w kontakcie z innym, starym, niepotrzebnym, niezrozumiałym, zniszczonym itd.

Wykluczone? – znak zapytania, to stawianie pytań, poszukiwanie pomysłów, sposobów, rozwiązań – które pomogą sprawniej działać i żyć mądrzej, lepiej, taniej, zdrowiej itp.

W dniu 21 grudnia 2010 roku zebrało się Jury konkursu WYKLUCZONE!.? w składzie: Zbigniew Belowski, Mariusz Jończy, Klara Kopcińska, Andrzej Mitan, Józef Żuk Piwkowski, Krzysztof Wojciechowski.

Komunikat Jury:

Jak co roku otrzymaliśmy wiele interesujących prac. Najwięcej z nich to fotografie dokumentujące przeróżne obiekty i szerzej – aspekty wykluczenia. Spośród ponad 800 prac nadesłanych przez 163 autorów Jury postanowiło nagrodzić 5:

GRAND PRIX (2000 zł)

Paulina Braun
Foksal 13,14

za (zrealizowany i zdokumentowany filmowo) projekt budzący odpowiedzialność za najbliższe otoczenie i żyjących w nim ludzi, uwrażliwianie społeczne, wykazanie, że przy zerowym nakładzie kosztów i odrobinie dobrej woli możemy wnieść nieco optymizmu w życie ludzi, którym jest trudniej niż nam.

4 nagrody ex aequo (po 1000 zł.)

Janusz Łukowicz
Loft

Za częściowo zrealizowany i możliwy do dalszej realizacji (a wręcz do multiplikacji!) radosny i bezpretensjonalny mikroprojekt adaptacji jednoosobowego bunkra.

Fot. Janusz Łukowicz

Fot. Janusz Łukowicz

Agnieszka Popek-Banach i Kamil Banach
Uroczysko

za realizację akcji artystycznej – efemerycznego pomnika, opowieści o historii w sposób daleki od banału i pompatyczności, wzruszający i w ludzkiej skali.

Wojciech Morawski
wo – 1,2,3,4

za nawiązujące do awangardowej tradycji i zgodne z trendem hand-made oraz ekologiczne opakowania płyt do komponowanej przez siebie muzyki, efektownie zaprezentowane na blogu i stronach społecznościowych.

Paweł Chmielewski
Domki – interior tuż obok (seria zdjęć)

za odkrycie zupełnie nowego wykluczonego tematu: domków na terenie ogródków działkowych – poza czasem i przestrzenią.

Fot. Grażyna Nowacka

Fot. Grażyna Nowacka

Ponadto Jury postanowiło wyróżnić szereg prac (albumy od MCSW Elektrownia i STEP)

Grażyna Grasa Nowacka
Strażnicy podziemnego świata

Za konsekwentną realizację dokumentacji włazów, dekli, kratek kanalizacyjnych itp. – dla niektórych niewidzialnego detalu codziennego życia.

Kasia Śmigielska, Studnie

za spójny, interesujący cykl zdjęć przestawiający podwórka studnie i klatki schodowe.

Wiktor Bednarczuk, bez tytułu

za cykl fotografii z anegdotą i pokazanie znikających z pejzażu starych kapliczek w sposób niesentymentalny.

Natalia Karasińska
Zapomniany Wrocław

za minimalistyczny projekt artystycznej interwencji w opuszczoną wrocławską dzielnicę.

Artur Królewicz
Świetlica podwórkowa na Kamiennej w Łodzi

za skierowany do dzieci i młodzieży, przemyślany projekt rewitalizacji zdewastowanej przestrzeni w tzw. trudnej łódzkiej dzielnicy.

Fot. Wiktor Bednarczuk

Fot. Wiktor Bednarczuk

Wiktor T. Nowotka
Zygmunt Użdalewicz

Nadwiślański szlak rowerowy

za znakomicie zdokumentowany projekt ścieżki rowerowej nad Wisłą w Warszawie.

Monika Drożyńska
Aktywności zimowe i Haft miejski

za połączenie oldskulowości i nowoczesności i kreatywne podejście do wielu materii.

Specjalne wyróżnienie otrzymują najmłodsi uczestnicy Kacper i Jakub Skórka (10 i 8 lat).

Strony: 1 2

Dodaj komentarz