• 2011-03-22

Post-Gauguin

Od 25 marca do 8 maja 2011 roku | Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Projekt wystawy Post-Gauguin jest próbą namysłu nad kondycją i potencjałem współczesnego malarstwa. Jednocześnie u jego założenia znalazła się próba nakreślenia granic tego medium lub konstatacja o jego umowności. Do projektu zostały zaproszone wybitne indywidualności młodego i średniego pokolenia artystów polskich i zagranicznych, dla których malarstwo jest punktem wyjścia do konceptualnych rozważań nad ideą obrazu i obrazowania.

Nicole Ahland, Exspectare

Nicole Ahland, Exspectare

Mottem przyświecającym biennale jest tytuł historycznego już obrazu Paula Gauguina – Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?. Zawarte w tej pracy pytanie ma stanowić dla artystów pretekst do wyartykułowania własnych refleksji nad sensem sztuki i odwieczną potrzebą obrazowania. Organizatorzy oraz kurator zakładają, że część realizacji zostanie przygotowana i zaprezentowana specjalnie na katowickim biennale.

Kiedy w 1898 r. Paul Gauguin ukończył malowanie obrazu pod znamiennym tytułem Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, przeżywał osobisty kryzys, zaś praca ta miała stanowić podsumowanie przemyśleń oraz poglądów artysty na życie, sztukę i otaczającą go rzeczywistość. Od tamtej pory minęło ponad sto lat i – choć w międzyczasie człowiek wywołał kilka wojen światowych, dokonał przełomowych odkryć w fizyce i znalazł się nawet na Srebrnym Globie – pytania Gauguina pozostają w mocy. Ciągle też jak bumerang powraca konstatacja impasu, który dotyczy kultury w ogólności, jak i jej estetycznych oraz etycznych obwarowań.

Kryzys reprezentacji i rozmiękczenie opisującego naszą rzeczywistość świata pojęciowego stały się synonimem rozterek, jakie odczuwa współczesny człowiek wobec zmian. Z drugiej strony – odczucie to nie jest niczym nowym. Warto pamiętać, że chociaż Heraklitejskie panta rhei obwieszczone zostało przed zgoła dwoma i pół tysiącem lat i jest ono – paradoksalnie – nadal jedyną pewną i niezmienną cechą towarzyszącej nam w życiu niepewności. Jakkolwiek od epoki wielkich Greków rozwinęły się nowoczesne technologie, służące obecnie zarówno przynoszeniu śmierci jak i przedłużaniu naszego życia, w ludziach ciągle pozostaje nieprzeparta potrzeba i przymus obrazowania zarówno siebie, jak i otaczającego świata. Być może człowiek nie potrafi żyć bez obrazu i bez odbicia, być może wynika to z wiary, że zatrzymanie w jednym kadrze lub zdaniu rozpędzonego życia może stanowić remedium i odpowiedź na przemijanie. Wystawa ma stanowić próbę zaprezentowania współczesnych postaw i sposobów reflektowania kondycji ludzkiej i artystycznej.

Autor i kurator projektu: Roman Lewandowski

Wojciech Gilewicz, 2008, olej na płótnie, 30x24cm

Wojciech Gilewicz, 2008, olej na płótnie, 30x24cm

Artyści biorący udział w projekcie: Wojciech Ćwiertniewicz, Nicole Ahland, Wojciech Gilewicz, Ireneusz Kulik, Kamil Kuskowski, Young-Jae Lee, Wojciech Łazarczyk, Jadwiga Sawicka, Grzegorz Sztwiertnia, Guy Vandenbranden.

O.pl Polski portal Kultury objął patronat medialny nad wystawą Post-Gauguin

Partnerzy projektu: Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach, Kunst-Station Jesuitenkirche Sankt Peter Köln, Atelier 340 Muzeum w Brukseli

Dodaj komentarz