• 2011-06-14

Flagi

Od 17 czerwca do 30 lipca 2011 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu

Ideą wystawy jest przedstawienie problematyki tożsamości, zarówno wspólnoty, jak i jednostki, widocznej w dziełach z rodzimego obszaru sztuk wizualnych, na których kształt oddziałał w różnym stopniu, szeroki kontekst przemian politycznych, społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, jakie zaszły i zachodzą nadal w Polsce, Europie i świecie w ostatnich trzech dekadach. Wspólnym motywem, obecnym w kompozycji eksponowanych prac, jest przedstawienie flagi lub barw flagowych.

Wystawa "Flagi" - plakat (z materiałów organizatora)

Wystawa "Flagi" - plakat (z materiałów organizatora)

Flaga jest powszechnie rozpoznawalnym, skodyfikowanym znakiem (a także symbolem) określonej wspólnoty, ważnym elementem budowy tożsamości, zarówno grupowej, jak i poszczególnych jej członków, znakiem przywiązania lub wyboru określonej tradycji i ethosu, ale także insygnium władzy, tej politycznej i tej symbolicznej.

Naczelnym problemem w tej perspektywie jest oczywiście problem tożsamości (państwa, narodu, społeczeństwa, grupy, jednostki). Wystawa Flagi pokazuje, że jest to pojęcie, które ewoluuje i stale jest przez każde pokolenie redefiniowane, w znacznej mierze przez odniesienia do tradycji, pamięci historycznej i kontekstu politycznego, w wymiarach publicznym i również prywatnym.

Zamierzeniem wystawy jest krytyczne ukazanie historyczności politycznych dyskursów, opresyjnego i represyjnego charakteru nowych politycznych utopii. Zaprezentowane będą dzieła, w których autorzy dokonali różnorodnych zabiegów na polu symbolicznym, ukazując tym samym stosunek do takich pojęć, jak: państwo, naród, społeczeństwo, patriotyzm, wolność, niepodległość, itp. Dzieła te kreślą także obraz polskich, historycznych i nowych, wewnętrznych stosunków i napięć, oraz ukazują relacje Polski z sąsiadami i wizję miejsca naszego kraju w Europie i świecie, w dobie postępującej globalizacji. Ujawniają nasze traumy, kompleksy, fobie i uprzedzenia, ale także nasze utopie i iluzje, aspiracje i ambicje.

Jak zauważa organizator wystawa, z powodu niewielkiej powierzchni ekspozycyjnej tymczasowej siedziby Elektrowni, ma raczej szkicowy charakter, wiele ciekawych dzieł nie mogło zostać przez to wyeksponowanych.

Kuratorzy wystawy:

Romuald K. Bochyński, Andrzej Mitan

Artyści:

 • Marcin Berdyszak
 • Codemanipulator
 • Wincenty Dunikowski-Duniko
 • Jerzy Kalina
 • Grzegorz Klaman
 • Robert Maciejuk
 • Andrzej Mitan
 • Aleksander Olszewski
 • Włodzimierz Pawlak
 • Tomasz Sikorski
 • Paweł Susid
 • Anastazy B. Wiśniewski
 • Krzysztof Wojciechowski
 • Jerzy Ryszard Zieliński (Jurry)

O.pl Polski Portal Kultury objął patronat medialny nad wydarzeniem.

17 czerwca – 30 lipca 2011 r.
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Domagalskiego 5
Radom

Dodaj komentarz