• 2011-09-22

7. Biennale fotografii Marginesy?

Od 23 września do 30 października 2011 roku | Poznań

Kolejna edycja Biennale Fotografii w tym roku zaistnieje pod hasłem Marginesy?. Ma to zachęcić uczestników i odbiorców do dyskusji na temat tego, co współcześnie stanowi centrum, a co jest jedynie (albo aż) marginesem życia społecznego i artystycznego oraz co stanowi punkt zainteresowania dzisiejszej fotografii.

Fot. Jaroslav Kocian, Lidmila (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Jaroslav Kocian, "Lidmila" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Od drugiej połowy XX wieku przyglądamy się stopniowemu odchodzeniu od pojęcia centrum i promocji marginesu. Towarzyszy ono zmianom w filozofii (dekonstrukcja, poststrukturalizm), studiach kulturowych (w koncepcjach feministycznych i postkolonialnych), sztuce (jako szukanie innych, nowych estetyk) i myśli socjologicznej (refleksje o alternatywnych przyrodach).

Czy jednak powyższa zmiana nie doprowadziła jedynie do nieoczekiwanej zamiany miejsc, w wyniku której to, co kiedyś stanowiło dyskurs mniejszościowy nie stało się dyskursem dominującym?

Takie same zmiany obserwujemy w polskiej fotografii: znajdujący się jeszcze w latach 80. na poboczu sztuki dyskurs dokumentalny stanowi dzisiaj niemal główny nurt, zmienia się także recepcja przeszłości – wysunięta w latach 50. ideologicznie na pierwszy plan fotografia socrealistyczna, odrzucana w ramach oporu w latach 70 i 80., obecnie powraca jako interesujący obszar twórczości.

Podobna zmiana dotyczy zainteresowania twórczością kobiet-fotografów. Czy i w jakich obszarach były marginalizowane kiedyś? Jaka jest ich pozycja dzisiaj? Chcemy zatem sprawdzić, na ile granica między marginesem i centrum się przesuwa.

Anna Sielska, "Łotwa" - wystawa "Marginalia" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Anna Sielska, "Łotwa" - wystawa "Marginalia" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Proponując jako temat Biennale hasło Marginesy stawiamy przy nim znak zapytania, by zachęcić uczestników i odbiorców do dyskusji na temat tego, co współcześnie stanowi centrum, a co jest jedynie (albo aż) marginesem życia społecznego i artystycznego oraz co stanowi punkt zainteresowania dzisiejszej fotografii. Interesujący nas temat podzielony został na trzy obszary.

Zadajemy pytania, licząc na to, iż prace zaprezentowane na Biennale sprowokują do szukania na nie odpowiedzi:
marginesy historii

Jaka jest dzisiaj pozycja przeszłości? Jak myślimy o statusie odrzucanych, niechcianych dyskursach fotografii oficjalnej? Jakim obszarem wolności operowali artyści, by znaleźć własne pole ekspresji artystycznej?
marginesy sztuki

Jaka jest relacja pomiędzy awangardową fotografią jako sztuką a dzisiejszymi podejściami? Czy modernizm jest jeszcze dla nas ważny? Jaka sztuka dzisiaj jest marginalizowana?
marginesy zmysłów

Jak doświadczamy dzisiaj fotografii? Czy jest ona dla nas procesem czy obrazem? Czym różni się spojrzenie kobiece od męskiego? Czy w naszym kontakcie z rzeczywistością potrafimy wyjść poza zmysł wzroku?

Magda Huecke, "Strefa niczyja" - wystawa "Marginesy historii" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Magda Huecke, "Strefa niczyja" - wystawa "Marginesy historii" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Biennale składa się z 4 prezentacji głównych, 2 prezentacji wyłonionych w konkursie kuratorskim, wystawy Photo Diploma Award oraz z kilku prezentacji towarzyszących.

Artyścim.in.: Stefan Arczyński, Norbert Banaszyk, Szabolcs Barakonyi, Hicham Benouhoud, Wojciech Beszterda, Maciej Bogunia, Vanja Bucan, Michał Bugalski, Mateusz Choróbski, Tamas Dezso, Sławoj Dubiel, Weronika Elertowska, David Farrell, Andrzej P. Florkowski, Mariusz Forecki, Ewelina Gmerek, Nathalie Grenzhäuser, Helena i Edmund Hartwig, Magda Hueckel, Marcin Imański, Waldemar Jama, Katarzyna Jankowiak, Grzegorz Jarmocewicz, Anna Jochymek, Urszula Kluz-Knopek, Bogdan Konopka, Marian Kornicki, Paweł Kosicki, Wojtek Koykos, Andrzej Kramarz, Maciej Kuszela, Natalia Lewandowska, Stefan Leszczyński, Anna Lorenc, Franciszek Maćkowiak, Zenon Maksymowicz,

Jarosław Kozakiewicz, "Niesporczaki" - wystawa "Marginalność pejzażu" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Jarosław Kozakiewicz, "Niesporczaki" - wystawa "Marginalność pejzażu" (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Cecylia Malik, Tomasz Mażewski, Tomasz Michałowski, Rafał Milach, Katerina Mistal, Piotr Muschalik, Maksymilian Myszkowski, Fortunata i Zygmunt Obrąpalscy, Anna Orlikowska, Laura Pawela, Łukasz Płatkiewicz, Konrad Pustoła, Władysław Rut, Bronisław Schlabs, Ryszard Wiktor Schramm, Anna Sielska, Agnieszka Sobczak, Basia Sokołowska, Jarosław Stanisławski, Bronisław Stapiński, Jerzy Strumiński, Marta Strzoda, Marcin Sudziński, Waldemar Śliwczyński, Newsha Tavakolian, Andrzej Tobis, Filip Wendland, Wojciech Wilczyk, Melanie Wiora, Agata Witkowska, Stefan Wojnecki, Piotr Wołyński, Grażyna Wyszomirska, Krzysztof Zieliński, Piotr Żyliński i inni.

7. Biennale Fotografii Marginesy?
23 września – 30 października 2011 r.
Galeria Miejska Arsenał
Poznań

Dodaj komentarz