Jarosław Kozakiewicz, “Niesporczaki” – wystawa “Marginalność pejzażu” (zdjęcie udostępnione przez organizatora)

Dodaj komentarz