• 2011-09-06

Art Moves

Od 16 września do 16 października 2011 roku | Toruń

Festiwal Art Moves to wielkie święto sztuki, święto zarówno artystów, jak i publiczności, która ma możliwość kontemplowania dzieł wybitnych artystów z całego świata w egalitarnej przestrzeni miasta. Program festiwalu wypełniają zarówno prace artystów uznanych na świecie, jak i młodych twórców, którzy nadesłali swoje parce na kon­kurs sztuki bilbordowej.

Fot. Marcos Ramirez

Fot. Marcos Ramirez

Art Moves jest jedynym na świecie festiwalem sztuki bilbordowej. W ramach festiwalu w prze­strzeni miasta prezentowane są prace w dwóch blokach – głównym i konkursowym.

Do bloku konkursowego wybierane są najciekawsze prace, nadesłane przez młodych artystów z całego świata. Prace te są twórczą wypowiedzią artystyczną na temat konkursowego hasła. Tematy corocznych edycji konkursu wybierane są w taki sposób, by korespondowały z pro­cesami i zjawiskami społecznymi kształtującymi współczesny, globalny świat. Wyrastają one z głębokiej refleksji o podłożu socjologicznym, psychologicznym, filozoficznym i są wyrazem troski o kształt rzeczywistości w jakiej żyjemy.

W bloku głównym pokazywane są natomiast prace uznanych i cenionych artystów z całego świata. Organizatorzy starają się pokazywać prace pełne refleksji, namysłu i głębokiego spojrzenia na czło­wieka oraz otaczającą go rzeczywistość.

W ramach trzech poprzednich edycji festiwalu pokazane zostały prace ponad 50 artystów z 35 krajów świata m.in. Douga Aitken /USA (zdobywcy głównej nagrody na Biennale w Wenecji w 1999), Marka Titchnera/UK (artysty nominowanego w 2006 do nagrody Turner Prize), Abrie Fourie (utytułowanego artysty z RPA).

W tym roku pokazane zostaną m. in. dzieła Kena Luma (wielokrotnie nagradzanego artysty z Kanady), Marcosa Ramireza ERRE (jedego z najważniejszych współczesnych artystów meksykańskich), grupy Galeria Rusz (uznanych artystów prowadzących najdłużej działającą na świecie galerię bilbordową). Festiwalowi towarzyszy również konkurs dedykowany młodym artystom i studentom z całego świata.

Art Moves (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Art Moves (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: Rzeczywistość czy fikcja? Udajmy, że tego nie ma. Hasło to można traktować jako pewnego rodzaju metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Jest to pytanie o to, czy to z czym mamy zwykle do czynienia jest realne czy fikcyjne i jak można odróżnić jedno od drugiego? Pytanie to równocześnie zachęca do namysłu nad tym, co my jako pojedyncze jednostki ludzkie, jak i całe zbiorowości staramy się ukryć. Czy są takie zjawiska, procesy, wydarzenia, których staramy się nie dostrzegać i udajemy, że tego nie ma?

To pytanie nie tylko o procesy negatywne jak rozpad więzi międzyludzkich, ale również o problem kreowania wizji rzeczywistości przez media, które chętniej podają informacje negatywne, uznając, że zjawiska pozytywne są zbyt mało ekscytujące dla współczesnego widza. Czy Internet jako najnowocześniejsze medium komunikacji pomaga nam w dotarciu do tego, co jest prawdą, czy raczej wciąga nas w świat wykreowanej fikcji? Czy nowoczesne formy komunikacji pomagają nam, czy utrudniają kontakt z realnością? Takich tropów interpretacyjnych jest bardzo wiele i wiele jest odpowiedzi. Uważamy, że pytanie o to, co jest realne, a co fikcyjne ma głęboki sens. Bo jeśli przestaniemy pytać o to, co jest prawdziwe, a co nie, co dostrzegamy, a co ukrywamy, to czy w ogóle będziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie kim jesteśmy i jaki jest świat, w którym żyjemy?

Materiały udostępnione przez organizatora

Materiały udostępnione przez organizatora

W tym roku organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Na Bilbordach po raz drugi przyznają Nagrodę Specjalną – Art Moves Special Award.

Nagroda ta jest przyznawana artyście za rzadką we współczesnym świecie konsekwentną postawę artystyczną, otwartą na otaczającą nas rzeczywistość. Postawa ta przejawia się w tworzeniu wybitnych dzieł sztuki, które poruszają i stwarzają nowe tropy interpretacyjne, dzięki którym możemy na nowo przyjrzeć się zarówno samym sobie, jak i światu, w którym żyjemy. Nagroda ta jest wyrazem szacunku jaki wyrażają  artyści – organizatorzy festiwalu innemu artyście. Jest wyrazem zafascynowania i radości płynącej z obcowania ze sztuką innego artysty. Jest też pewnym drogowskazem dla widzów, zachętą do tego, by przyjrzeć się dokładnie twórczości danego artysty. W tym roku zostaną nagrodzeni wybitni artyści Marcos Ramirez ERRE i Ken Lum.

Marcos Ramirez ERRE ur. w 1961 w Tijuana w Meksyku, mieszka i pracuje w Tijuana, Meksyk i San Diego, USA.
Ramirez brał udział w wielkich międzynarodowych wystawach takich jak VI i VII Biennale w Hawanie, Whitney Biennale w 2000 roku, Biennale w Sao Paulo/Walencji w 2007 roku, Biennale Kalifornijskie 08 i drugie Biennale w Moskwie.

Jean Philip Pepaumier (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Jean Philip Pepaumier (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

ERRE nie posiada formalnego wykształcenia artystycznego. Ukończył prawo, od zawsze zaś interesował się tematyką społeczno-polityczną. Będąc politycznym aktywistą, artysta zaczął używać sztuki do wyrażania pewnych idei i wskazywania na ważne problemy polityczne i społeczne.

Urodzony w Meksyku, spędził jednak znaczną część swojego życia w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu dogłębnie zna problemy obu tych krajów, zachowując jednocześnie właściwe outsiderom świeże spojrzenie. To spojrzenie jest też obecne w jego pracach. Znaczna część jego sztuki przybliża opinii publicznej problem meksykańsko-amerykańskiego pogranicza – ekonomicznych peryferii, rozdartych konfliktami i przemocą.

Strony: 1 2

Dodaj komentarz