• 2011-09-07

Dialogue Design/ Дызайн Дыялогу

Od 9 września do 9 października 2011 roku | Mińsk

Aktualne trendy w polskiej i białoruskiej grafice projektowej.
Dialog kulturalny i artystyczny – pomiędzy formami i gatunkami sztuki.
Wystawy, instalacje, koncerty, warsztaty, prelekcje.
Dialogue Design/ Дызайн Дыялогу.

Uns, Kraków (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

Uns, Kraków (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu przenosi swoje działania na teren sąsiadującej Białorusi. W ramach interdyscyplinarnego Festiwalu Grafiki Projektowej Dialogue Design / Dizajn Dialogu nastąpi spotkanie dwóch różnych środowisk artystycznych, z ich odmiennymi, historycznymi tradycjami i obowiązującymi aktualnie trendami. Koncepcja dialogu będzie widoczna między innymi na dwóch wystawach: wystawie plakatu i wystawie znaków graficznych – logo. Plakat bardzo często stosuje uproszczoną formę graficzną, która stanowi pewien skrót myślowy, łamigłówkę. Z drugiej strony najbardziej skrajną formą tej koncepcji graficznej jest logo, w którym ideą nadrzędną jest synteza.

Porównanie sztuki plakatu ze znakiem graficznym – logo będzie pretekstem do dyskusji, porównania koncepcji artystycznych, zorganizowania warsztatów twórczych. Dialog artystyczny będzie też widoczny podczas multimedialnego koncertu, gdzie spotkają się – polski anmator i białoruski DJ.

Inną formą dialogu stanie się instalacja interaktywna. Pozwoli ona widzom na aktywne uczestniczenie w procesie twórczym. Animowany ekran – podłoga, po której będą się przemieszczali, reagować będzie na ruch, gesty tworząc niepowtarzalną, za każdym razem odmienną strukturę.

Dopełnieniem całości stanowić będzie powstały specjalnie na tę okazję blog internetowy, na którym dzięki mobilnej kamerze śledzić będzie można wszystkie wydarzenia festiwalu. Blog będzie też platformą nieskrępowanej polsko-białoruskiej wymiany artystycznej, której efekty śledzić można będzie w wirtualnej galerii.

Główne hasło tej imprezy, czyli Dialog będzie pretekstem do najróżniejszych zestawień, porównań. Począwszy od porównania sztuki dwóch sąsiadujących ze sobą krajów, poprzez dialog różnych form – koncepcji artystycznych (plakat + logo), dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami sztuki – grafika, muzyka, animacja, instalacja interaktywna.

Paweł Janicki, Instalacja (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

Paweł Janicki, Instalacja (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

WordNet Instrument

Jest to instalacja interaktywna rekodująca zależności pomiędzy znaczeniami słów na jakości audiowizualnej kompozycji. WordNet Instrument jest pracą imersywną– jednak, w przeciwieństwie do typowych prac medialnych, do których odnosi się pojęcie imersywności, nie więzi odbiorcy w niewygodnym ekwipunku.

Instalacja proponuje intuicyjny interaktywny interfejs w makroskali: kilkadziesiąt metrów kwadratowych reaktywnej – wrażliwej na ruch – powierzchni będącej jednocześnie ekranem projekcyjnym pozwala odbiorcom na kontrolowanie indywidualnej lub zbiorowej nawigacji poprzez terytoria słowa, tekstu, komunikacji i dźwięku.

Istotną cechą instalacji – jak w wielu innych moich pracach – jest zbudowanie własnego software’u: poza niewątpliwą technologiczną koniecznością (pracy takiej, jak WordNet Instrument po prostu nie można stworzyć korzystając z konsumenckiego oprogramowania) instalacja odwołuje się do potencjału tkwiącego w oprogramowaniu jako nośniku struktur aplikowalnych do dowolnego mediów.

Instalacja korzysta z danych dostępnych dzięki zainicjowanemu przez Princeton University projektu WordNet.

Paweł Janicki

Michał Mierzwa - Animacja (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

Michał Mierzwa - Animacja (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

Dialogue Design, Mińsk 2011

9 września

godz. 17.00
Muzeum Sztuki Współczesnej
Otwarcie festiwalu
Wernisaż plenerowej wystawy plakatu (wystawa czynna 9 września – 9 października, miejsce: Plac przed Muzeum)
Wernisaż wystawy znaków graficznych – logo

godz. 19.00 – 22.00; 10 – 11 września, godz. 16.00 – 22.00
Narodowa Szkoła Urody
Instalacja Interaktywna – Paweł Janicki

6 października

godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00
Akademia Sztuk Pięknych
Warsztaty Kaligrafia
Franciszek Otto

godz. 19.00 – 20.00
Prelekcja
Franciszek Otto

7 października

godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00
Akademia Sztuk Pięknych
Warsztaty Plakat
Nikodem Pręgowski

godz. 19.00 – 20.00
Prelekcja
Nikodem Pręgowski

Warsztaty kaligrafii prowadzone przez Franciszka Otto (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

Warsztaty kaligrafii prowadzone przez Franciszka Otto (zdjęcie pochodzi z materiałów udostępnionych przez organizatora)

8 października

godz. 10.00 – 15.00
Akademia Sztuk Pięknych
Warsztaty Piktogramy
Szymon Saliński

godz. 17.00 – 18.00
Prelekcja
Rene Wawrzkiewicz

godz. 21.00
Narodowa Szkoła Urody
Koncert Multimedialny
Paweł Ambiont / Michał Mierzwa

9 października

godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00
Akademia Sztuk Pięknych
Warsztaty Logo – logotyp
Dawid Korzekwa

godz. 19.00 – 20.00
Prelekcja
Dawid Korzekwa

Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, jedna z najmłodszych, prężnie działających narodowych instytucji promujących współczesnych polskich artystów, tym razem przenosi swoje działania na teren sąsiadującej Białorusi. W ramach interdyscyplinarnego Festiwalu Grafiki Projektowej Dialogue Design / Dizajn Dialogu nastąpi spotkanie dwóch różnych środowisk artystycznych,  z ich odmiennymi, historycznymi tradycjami i obowiązującymi aktualnie trendami.

Dialog Design/ Дызайн Дыялогу
Mińsk

Dodaj komentarz