• 2011-09-19

Global Communication Festival

Od 22 do 25 września 2011 roku | Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia

Global Communication Festival 2011 to międzynarodowy festiwal sztuki otwartej. Z kolei sztuka otwarta to sztuka, która – używając różnorodnych środków wyrazu, takich jak performance, instalacja, video, dźwięk – wchodzi w interakcję z przestrzenią, w której się odbywa oraz publicznością, która w niej uczestniczy i ją współtworzy. Nie jest to sztuka, którą opisać można prostymi określeniami ani przypisać do prostych nazw, ponieważ opiera się ona na współuczestnictwie widza w procesie powstawania. To jest chyba jedyna i najważniejsza jej charakterystyka. Dzięki temu nie jest ona obojętna społecznie i angażuje każdego, niezależnie od preferencji i gustów.

Global Communication 2011 - plakat (źródło: materiały prasowe CSW Elektrownia))

Global Communication 2011 - plakat (źródło: materiały prasowe CSW Elektrownia))

To zaangażowanie jest procesem, w oparciu o który powstaje relacja artysta – widz. Co ciekawe, jest to relacja odwracalna, ponieważ założeniem festiwalu jest aktywne w nim uczestnictwo publiczności. Ten proces zaangażowania sprawia, że widz sam staje się artystą i współdecyduje o dalszym kierunku, w jakim rozwija się dane działanie artystyczne. Dzięki takiej perspektywie i takim założeniom programowym odwrócony zostaje schemat obowiązujący na większości festiwali – artysta przestaje być kimś uprzywilejowanym. Jest on tylko siłą sprawczą, momentem napędowym, inicjatorem pewnej otwartej sytuacji, o której dalszym ciągu i przebiegu decydują widzowie. Wynika z tego, że najważniejszym celem festiwalu jest aktywacja widza – niezależnie czy intelektualna, czy dynamiczna. W ten sposób budowana jest relacja: publiczność – publiczność.

Stąd właśnie wzięła się nazwa Global Communication Festival – Festiwal Globalnej Komunikacji: prezentowana sztuka nie jest ograniczona konwencją, modą, polityką czy sprawami codziennego życia – z drugiej jednak strony nie jest to sztuka całkowicie od tych spraw oddzielona.Sztuka, która przestaje spełniać funkcje komunikacyjną przestaje być sztuką. Oznacza to, że sztuka prezentowana na festiwalu jest sztuką otwartą w tym sensie, że stwarza pewną otwartą sytuację komunikacyjną, którą wypełnić treścią ma publiczność. Ta sztuka ma więc sprawiać, że publiczność w procesie współtworzenia sztuki, komunikuje się sama ze sobą. Społeczność, w której zachodzi taka komunikacja, nazywa się społecznością otwartą. Najważniejszym zadaniem festiwalu jest stworzenie platformy do powstania takiej społeczności. Radom czekał na taką chwilę zbyt długo…

Ta komunikacja jest oczywiście sprawą złożoną – dlatego właśnie festiwal składa się z kilku komplementarnych części, mających wskazywać miejsca, w których i za pomocą których sztuka stwarza sytuacje komunikacyjne a publiczność wytwarza komunikat.

Radom 2009 (źródło: materiały prasowe CSW Elektrownia)

Radom 2009 (źródło: materiały prasowe CSW Elektrownia)

Pierwszą z nich będzie PAS Project – a więc kontynuacja Performance Art Studies prowadzonych przez światowej sławy artystę BBB Johannesa Deimlinga. Pierwsza odsłona tego projektu odbyła się podczas pierwszej edycji Global Communication Festival w 2009 roku. W tym roku artysta zaprasza do uczestnictwa w projekcie 4 artystów z Polski i Niemiec, z którymi w ciągu dwóch dni będzie pracował nad wytworzeniem działań wykorzystujących kontekst postindustrialnej siedziby MCSW Elektrownia. Będą więc to projekty dedykowane przestrzeni i miejscu.

Drugą odsłoną festiwalu będzie projekcja sztuki video Davida Moznego, czeskiego filmowca i artysty wizualnego, znanego z oryginalnych produkcji oraz bezkompromisowego podejścia do narracji, obrazu i dźwięku. Jest to więc projekt dedykowany formom odbioru obrazu.

Trzecią częścią będą prezentacje performatywne, kuratorowane przez Frantiska Kowolowskiego, jednego z najbardziej znanych przedstawicieli czeskiej sztuki akcji – a jednocześnie cenionego kuratora Dum Umeni w Brnie. W ramach prezentacji zostanie także przedstawiony kilkudniowy projekt Pasożyta Arka, polskiego twórcy od lat konsekwentnie rozwijającego idee sztuki pasożytniczej. Ta część dedykowana będzie formom współuczestnictwa w sztuce.

Wreszcie na zakończenie festiwalu publiczności zostanie zaprezentowany multimedialny set dźwiękowy (live-act) wykonany przez wschodzącą gwiazdę polskiej sceny muzyki elektronicznej DJ Teielte z wytwórni You Know Me Records. Jego wystąpienie będzie zwieńczeniem i podsumowaniem serii występów, które rozwija i prezentuje od kilku lat. Na Global Communication Festival przedstawi on ostatnią odsłonę tego projektu. Ta część będzie więc „dedykowana” sposobom komunikacji poprzez dźwięk.

Radom 2009 (źródło: materiały prasowe CSW Elektrownia)

Radom 2009 (źródło: materiały prasowe CSW Elektrownia)

Warto dodać, że w dniach 7 września – 10 września 2011 r. Global Communication Festival po raz pierwszy został zorganizowany także poza granicami Radomia i Polski. Dzięki współpracy z ponad stuletnią instytucją Dum Umeni Mesta Brno było możliwe zorganizowanie edycji zagranicznej festiwalu w Brnie w Czechach. Ta tendencja do realizowania projektu za granicą będzie realizowana także w przyszłości. Planujemy współpracę nad organizacją festiwalu przy pomocy instytucji z Niemiec oraz Słowacji. Dzięki temu projekt w zupełnie nowym wymiarze zrealizuje idee Globalnej Komunikacji poprzez sztukę.

Szczegółowy plan wydarzeń otwartych dla publiczności:

Wszystkie działania odbędą się w tymczasowej siedzibie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, przy ulicy Domagalskiego 5.

 • Piątek, 23 września 2011 r., godzina 18.30 – sobota, 24.09.2011, godzina 21.00 (non stop)
  Multimedialny projekt Malarstwo Pasożytnicze – autor: Pasożyt Arek (Polska)
 • Piątek, 23 września 2011 r. – sobota, 24.09.2011, godzina 19.00-21.00
  Prezentacja video Rahova Rudolfin – autor: David Mozny (Czechy)
 • Piątek, 23 września 2011 r., godzina 18.30 – 21.00
  PAS Project – Performance: BBB Johannes Deimling (Niemcy), Marcel Sparman (Niemcy), Martyna Wolna (Polska), Krzysztof Kaczmar (Polska), Adam Gruba (Polska)
 • Sobota, 24 września 2011 r., godzina 18.00–20.00
  Prezentacje Performance: Frantisek Kowolowski (Czechy), Jiri Suruvka (Czechy), grupa Frantisek Lozinski o.p.s. (Czechy), Jozsef R. Juhasz (Słowacja)
 • Sobota, 24 września 2011 r., godzina 20.00–21.00
  Koncert/Live-act – DJ Teielte/You know Me Records (Polska)

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej
Elektrownia w Radomiu
ul. Domagalskiego 5
26-600 Radom

Dodaj komentarz