• 2011-09-27

Marzena Turek Gas Shapes of Colour

Od 1 do 26 października 2011 roku | Soho Factory, Warszawa

Na początku września na budynku przy ul. Targowej 12 w Warszawie pojawiła się instalacja przestrzenna Marzeny Turek Gaś. Zwieńczeniem tego projektu jest retrospektywna wystawa artystki pt. Shapes of Colour, której wernisaż odbędzie się 1 października 2011 r. w Soho Factory. Idea wyjątkowego projektu Marzena Turek Gas Shapes of Colour łączy w sobie kilka szczególnie ważnych wydarzeń w jej bogatym życiorysie artystycznym m. in. wielkoformatową instalację 3D oraz największa jak dotąd indywidualną, retrospektywną wystawę.

"Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR / CITY TOUR" (zdjęcie pochodzi z materiałów prasowych)

"Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR / CITY TOUR" (zdjęcie pochodzi z materiałów prasowych)

Przestrzenne dzieło artystki już na przełomie sierpnia i września zostało wpisane jako relief w szczytową fasadę praskiego budynku. Jest to wielobarwna kompozycja 3D z gatunku Site Specific pt.: Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR/CITY TOUR łącząca w sobie malarstwo, rzeźbę i nowoczesny design.

To praca wolna od ram o miękkiej, płynnej linii, jest w niej intensywny kolor, rozmach, skala, przestrzeń i energia. Celem projektu jest uatrakcyjnienie i znaczące ożywienie oblicza miasta – stworzenie pozytywnego wizerunku naszej stolicy. Projekt ma charakter humanistyczny, ma za zadanie wyzwalać w człowieku poczucie komfortu i bezpieczeństwa oraz wywoływać najbardziej pozytywne, pełne ciepła emocje.

Jest to kontynuacja idei bezpośredniej interakcji publiczności z formą i kolorem.

Interesują i inspirują mnie rzeczy i zjawiska najprostsze, nie lubię komplikować, lubię tworzyć odważnie i bez skrępowania. Moje wypchnięcie obrazu z ram jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym raczej z mojego temperamentu i konieczności tworzenia, niż poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie – czy ja wychodzę poza jakieś ramy w malarstwie czy nie? Niekiedy angażuję widzów, aby mogli bezpośrednio je poczuć, w nie wejść. – mówi Marzena Turek Gaś.

Więcej prac z cyklu Shapes of Colour będzie można zobaczyć podczas retrospektywnej wystawy malarki w Soho Factory. Tytuł wystawy nawiązuje do ostatnich prac, lecz jest jednocześnie podkreśleniem rangi koloru w innych abstrakcyjnych dziełach. Na wystawie będzie można zobaczyć przede wszystkim prace malarskie i instalacje.

Należy mieć na uwadze fakt, że malarstwo w pojęciu artystki nie zawsze należy traktować dosłownie. Artystka maluje różnymi technikami, niekiedy praca wykonana tradycyjną techniką fotograficzną jest dla niej obrazem- zapisem ulotnego procesu malarskiego, do którego Turek Gaś używa śniegu i pigmentów proszkowych – Ice Painting (2008 – 2010).

Cykle malarskie zazębiają się w datach, artystka rozwija je długofalowo zaznaczając idee poprzez kolejne ich odsłony. Wystawa obejmie wiele prac widzianych już za granicą: Londynie, Monachium, Moskwie, Nowym Jorku, Oldenburgu, Ogaki, Seulu, Sztokholmie. Oprócz tego będzie można zobaczyć najnowsze prace dotychczas nie wystawiane.

Hala nr. 19 Soho Factory stała się moją największą jak dotąd pracownią na świecie, pasja, rozmach i boskość – mówi Marzena Turek Gaś, autorka projektu

Wystawa potrwa do 26 października 2011 r.

Projekt pt.: Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR/CITY TOUR jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy. Projekt został wybrany w drodze konkursu pt.: Sztuka w Przestrzeni Publicznej ogłoszonego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Wniosek został zgłoszony przez Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska 30/32.

"Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR" (zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości artystki)

"Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR" (zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości artystki)

Marzena Turek Gaś to artystka interdyscyplinarna. Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Jej obraz Above and Beneath był prezentowany podczas największych światowych wystaw malarstwa w Londynie – Mall Gallery, Sztokholmie – World Trade Center i Nowym Jorku – United Nations. W 2006 roku otrzymała Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artystyczny dorobek to ponad 100 wystaw (w tym 40 indywidualnych).

Najbardziej spektakularne prace artystki z rozszerzeniem w tytule All Size / We Wszystkich Skalach to m.in.: SHAPES OF COLOUR oraz JAZZda Malarska – olbrzymie obrazy malowane wrotkami pokazywane m.in. w CSW Łaźnia w Gdańsku oraz podczas wspólnej wystawy ENTER/ESCAPE obok prac m.in.: Leona Tarasewicza i Wojciecha Fangora.

Marzena Turek Gaś należy również do czołówki najlepszych światowych artystów-designerów. Reprezentowała Polskę w najważniejszych międzynarodowych wystawach i festiwalach plakatu i designu m.in.w : Moravian Gallery w Brnie, Pécsi Galérii na Węgrzech, The Central House of Artist w Moskwie, Hatton and Curfman Galleries w Colorado czy Ogaki Poster Museum w Japonii. Swoje prace wystawiała również wraz ze znanymi polskimi plakacistami np. z Lexem Drewińskim.

"Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR" (zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości artystki)

"Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR" (zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości artystki)

Program wydarzeń SHAPES OF COLOUR:

29 września 2011 r., godz. 19:00

Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR wernisaż retrospektywnej wystawy
Galeria Soho Factory (budynek 63) Warszawa, ul. Mińska 25

1 października 2011 r., godz. 16:00

Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR / CITY TOUR na budynku przy ulicy Targowej 12 – wernisaż; uroczyście odsłonięta zostanie wielkoformatowa kompozycja przestrzenna Marzeny Turek Gaś.

1 października 2011 r., godz. 17:00

Marzena Turek Gas SHAPES OF COLOUR / ALL SIZE multimedialna prezentacja prac artystki w kamienicy artystycznej ul. Lubelska 30/32, Klub Lekkość Bytu

Marzena Turek Gas Shapes of Colour
1 – 26 października 2011 r.
Soho Factory
ul.Mińska 25,
Warszawa

Dodaj komentarz