• 2011-10-08

Imprint 2011

Od 15 października do 12 listopada 2011 roku | Warszawa

Ideą Imprint jest prezentacja sztuk graficznych w powiązaniu z dyscyplinami humanistycznymi, tworzenie przestrzeni do spotkań i kontaktów interdyscyplinarnych. Jest to cykliczne wydarzenie artystyczne o charakterze niekomercyjnym, jeden z najważniejszych pokazów współczesnej grafiki na świecie.

Plakat Imprint 2011 (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Plakat Imprint 2011 (zdjęcie pochodzi z materiałów organizatora)

Organizatorami Imprint 2011 Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza są Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Fundacja Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza. Pierwsza edycja IMPRINT Zderzenia cywilizacji odbyła się w 2008 roku, w wystawie konkursowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie uczestniczyło 210 artystów z 44 krajów.

Temat drugiej edycji IMPRINT Metropolis został zaproponowany przez Międzynarodową Kapitułę Honorową w składzie: prof. Maria Poprzęcka, prof. Zofia Rosińska, Maksymilian Celeda, prof. Wiktor Jędrzejec , Mikael Kihlman, prof. Akira Kurosaki, prof. Jan Pamuła, prof. Stanisław Wieczorek, Boris Zhutovski.

Na konkurs 358 artystów z 40 krajów nadesłało 1221 prac. Jury Kwalifikacyjne, składające się z wybitnych artystów grafików z różnych środowisk w Polsce, obradujące w dniach 16–18 marca 2011 dopuściło do wystawy prace 170 artystów. Jury Międzynarodowe w składzie prof. Paul Coldwell (przewodniczący), Ewa Gorządek, prof. Jiang Lu, Modhir Ahmed, prof. Paweł Nowak, Vladimir Tsesler w dniach 23–25 maja 2011 wyłoniło laureatów.

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 15 października 2011 roku w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną prace wykonane w tradycyjnych technikach graficznych, jak i zrealizowane w nowoczesnych technologiach. Ekspozycja obejmie także prace graficzne członków Jury Kwalifikacyjnego oraz Jury Międzynarodowego.

Druga edycja Triennale Imprint została objęta patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydent m. st. Warszawy, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz uzyskała patronat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku.

Imprint 2011 (źródło: materiały prasowe Triennale)

Imprint 2011 (źródło: materiały prasowe Triennale)

Program Imprint 2011:

14 października 2011 r.

godz. 11.00
Sesja inaugurująca II Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie, Imprint 2011 – Aula, ASP w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5

godz. 15.00
Laureaci Imprint 2008, galeria Spokojna 15, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Spokojna 15

godz. 17.00
Miasto zorzy polarnej – grafika kanadyjska z Edmonton , Aula, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5

godz. 18.00
Władysław Winiecki – Wielki Wodewil, wystawa i prezentacja książki, galeria Salon Akademii, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5 (wejście od Traugutta)

15 października 2011 r.

godz. 15.00
Briefing prasowy, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie, Plac Zamkowy

godz. 17.00
Wystawa IMPRINT’ 2011 – Metropolis, wręczenie nagród, Arkady Kubickiego, Zamek Królewski w Warszawie, Plac Zamkowy

Imprint 2011 (źródło: materiały prasowe Triennale)

Imprint 2011 (źródło: materiały prasowe Triennale)

16 października 2011 r.

godz. 12.30
Akira Kurosaki Osiem widoków Omo, Autorska Galeria Grafiki, ul. Dwusieczna 10

godz. 14.30
Stanisław Wieczorek — grafika, Galeria Oranżeria, Jabłonna, Modlińska 105

20 października 2011 r.

godz. 17.00
Ślady czasu 2011 — Jacek Szewczyk i Mikael Kihlman, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Kolegialna 4

21 października 2011 r.

godz. 14.00
Artyści w kolekcji Mariusza Kazany, Ambasada Republiki Węgierskiej, Chopina 2

8 listopada 2011 r.

godz. 14.00
Ryt — drzeworyt polski, Galeria u dyplomatów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Aleja J.Ch. Szucha 23

Imprint 2011 Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza
15 października do 12 listopada 2011 r.
Warszawa

Dodaj komentarz