• 2011-11-02

Meta-Biel

Od 11 listopada do 8 grudnia 2011 roku | Freies Museum, Berlin

Meta-Biel jest poszukiwaniem nowych przestrzeni w kulturze współczesnej, bazującym na pojęciu bieli, jako punkcie wyjścia. Składa się z dwóch części: wystawy w berlińskim Freies Museum, prezentującej polskich artystów różnych pokoleń, którzy prowadzą te poszukiwania w swojej twórczości, oraz serii wypowiedzi artystów, dotyczących znaczenia bieli w ich twórczości – zarówno metaforycznego jak i substancjalnego.

Joanna Polak, Sygnały, czterokanałowa instalacja wideo, 2007, (źródło: materiały organizatora)

Joanna Polak, Sygnały, czterokanałowa instalacja wideo, 2007, (źródło: materiały organizatora)

Koncepcja wystawy Meta-Biel zrodziła się z refleksji nad obecnym, zrelatywizowanym obrazem rzeczywistości i sztuki, uwięzionym w świecie zdeterminowanym formułą i strategią projektu, kodu, znaku, obrazu, reprodukcji, reklamy, kiczu, w którym jedynie biel zdaje się odpowiadać sama za siebie – nie określona sformalizowaną zewnętrzną narracją i rynkowo-politycznym kontekstem.

W kontekście nieuniknionych problemów postmodernizmu – wielokierunkowych relacji, względności, zapośredniczeń i odniesień, poszukujemy stałego punktu. Ponieważ każde dzieło poddaje się licznym dyskursom jedynym momentem, który wydaje się wolny od tych zależności jest chwila przed jego narodzeniem, jeszcze zanim artysta zacznie konkretną pracę. Moment prenatalny powstania dzieła, kiedy krystalizuje się sama jego idea. Ten moment nowego otwarcia, które ma miejsce przy powstaniu każdej nowej pracy artystycznej, można przedstawić za pomocą bieli, odwiecznego symbolu początku.

Zygmunt Rytka, z cyklu Ciągłość nieskoczoności, fotografia, 1984, (źródło: materiały organizatora)

Zygmunt Rytka, z cyklu Ciągłość nieskoczoności, fotografia, 1984, (źródło: materiały organizatora)

Nie usidlona interpretacją, nowa tabula rasa jawi się jako potencjalne wyzwanie i wyzwolenie – biały to obraz bez obrazu, choć jako barwa światła zawiera w sobie potencjał wszystkich kolorów synonim nicości aktywnej, czystej potencjalności, energii i idei. Jest możliwością tworzenia za każdym razem od nowa. Od niej brała początek dwudziestowieczna myśl awangardowa Duchampa i Malewicza, van Doesburga i Le Corbusiera, a następnie – konceptualizmu, jako czystej idei i minimalizmu przedmiotowości.

Łukasz Głowacki, ..., performance/obraz, 2011, (źródło: materiały organizatora)

Łukasz Głowacki, ..., performance/obraz, 2011, (źródło: materiały organizatora)

Biel jest symbolem duchowości, mistyki i prawdy bytu (vera icon), tego, co jest, a jest niewidzialne, tego co kryje i odsłania . Również achromatyzm w sztuce Dalekiego Wschodu, skupiony na bieli i czerni, niesie inspirującą moc wyrzeczenia i kontemplacji wielkiej natury. W niej rozgrywa się dramat osobistego życia i zaczyn twórczości. Biel, niczym światło daje początek temu, co nie ma końca.

Wystawa prezentuje dzieła artystów różnych mediów (malarstwa, fotografii, video, performance), których prace wychodząc od różnie rozumianego pojęcia bieli, poruszają takie tematy, jak potencjalność dzieła, początek i koniec – tematy zarówno podstawowe, zasadnicze, jak i powszednie.

Pochodzące z różnych porządków i postaw artystycznych prace, reprezentują sposoby poszukiwania przez artystów nowego punktu wyjścia . Ukazują one tendencję do uproszczenia, wyciszenia i sprzeciw wobec nadmiaru.

Artyści uczestniczący w wystawie:

 • Bożenna Biskupska
 • Jakub Ciężki
 • Łukasz Głowacki
 • Miho Iwata
 • Koji Kamoji
 • Róża Litwa
 • Sławomir Marzec
 • Roman Opałka
 • Sławomir Pawszak
 • Joanna Polak
 • Zygmunt Rytka
 • Mikołaj Smoczyński
 • Roland Schefferski
 • Zbigniew Warpechowski
 • Noah Warsaw
 • Edyta Wolska
 • Urszula Ślusarczyk
Zbigniew Warpechowski,z cyklu: Talerzowanie, 1971-1991, (źródło: materiały organizatora)

Zbigniew Warpechowski,z cyklu: Talerzowanie, 1971-1991, (źródło: materiały organizatora)

Freies Museum [Wolne Muzeum] to niezależna berlińska przestrzeń sztuki współczesnej. Zostało założone w 2009 roku z inicjatywy kuratorów, artystów i działaczy kultury. Opierając się na idei Rzeźby społecznej Josepha Beuysa realizuje wystawy i projekty odnoszące się do sztuki jako żywego składnika życia społecznego. Jest to miejsce badań, produkcji i prezentacji sztuki, przestrzeń eksperymentalna. Przestrzeń Muzeum zlokalizowana jest na trzech piętrach starej kamienicy przy PotsdamerStrasse. Służy ona artystom z różnych krajów, współpracy między instytucjami, przyjmuje wystawy i działania zarówno uznanych twórców, jak i promuje młodych artystów, dla których bywa oddziałem ER dla ich pierwszych poważnych dokonań. Działania Muzeum obejmują różnorodne projekty, takie jak wystawy, projekcje wideo, wykłady, performance, koncerty muzyki eksperymentalnej, happeningi. Jako centrum rozwojowe kultury skupia badaczy, intelektualistów, pisarzy, polityków i krytyków, by wywoływać dyskusję między różnymi sferami publicznymi.

O.pl Polski Portal Kultury objął patronat medialny nad wystawą.

Wernisaż: 11 listopada 2011, godzina 19.00
W trakcie wernisażu koncert Andrzeja Rzymkowskiego.
Performance: Noah Warsaw i Koji Kamoji, Miho Iwata, Łukasz Głowacki
11 listopada, godzina 16.00 – spotkanie z artystami

Organizator: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ, Freies Museum Berlin / Layers for Art e.V.

Meta-Biel
11 listopada – 8 grudnia 2011 r.
Freies Museum
Potsdamer Straße 91
Berlin

Dodaj komentarz