• 2011-11-16

Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych

Od listopada do grudnia 2011 roku | Poznań

W listopadzie zainaugurował w Poznaniu swoją działalność Międzynarodowy Program Rezydencji Artystycznych (MPRA). Projekt ma na celu rozszerzenie i zintensyfikowanie współpracy poznańskich artystów, kuratorów, edukatorów oraz menedżerów kultury, z profesjonalistami spoza Polski oraz promocje sztuki współczesnej na poziomie międzynarodowym.

"Sailing By", Improwizacja w przestrzeni publicznej, w ramach miesięcznych spotkań performansów,  gość specjalny: Kurt Johanson, St Anns Square,  Belfast, marzec 2011 Foto:  Kasia Pagel. Dzięki uprzejmości Bbeyond

"Sailing By", Improwizacja w przestrzeni publicznej, w ramach miesięcznych spotkań performansów, gość specjalny: Kurt Johanson, St Anns Square, Belfast, marzec 2011 Foto: Kasia Pagel. Dzięki uprzejmości Bbeyond

Rezydenci podczas pobytu w Poznaniu współpracować będą z lokalnymi instytucjami, twórcami i mieszkańcami miasta, nad swoimi projektami rezydencyjnymi oraz tworzyć wspólne, interdyscyplinarne przedsięwzięcia.

Ramowy program rezydencji obejmuje warsztaty artystyczno-edukacyjne organizowane dla różnych grup społecznych, spotkania z publicznością i przedstawicielami lokalnego środowiska sztuki oraz finałową wystawę, performance lub instalację podsumowującą pobyt twórców w Poznaniu.

Listopadowa rezydentka Sinéad Bhreathnach-Cashell pochodzi z Irlandii Północnej, jednak jej artystyczne działania nie ograniczają się tylko do tego miejsca. Tworzyła między innymi w Kanadzie, Islandii, Chile, Urugwaju czy Chinach, a teraz będzie także w Poznaniu.

W swoich pracach artystka zwraca uwagę na doświadczanie codziennej przestrzeni, szczególnie zaś przestrzeni miejskiej. Angażując w artystyczne działania mieszkańców miast, w których tworzy pokazuje jak poprzez zabawę można własnoręcznie przekształcać zastaną rzeczywistość oraz jak niekompletne jest nasze powszednie spojrzenie na otaczającą przestrzeń.

W Poznaniu między innymi w ramach festiwalu No Women No Art zaprezentuje prace będące wynikiem miesięcznej rezydencji w mieście. Zaproponuje mieszkańcom Poznania udział w budowie Kartonowych Miast, to jest skonstruowaniu elementów miejskiej architektury z materiałów przeznaczonych do recyklingu, w które wkomponuje instalacje wykorzystujące optyczną iluzję, ukazujące kruchość naszego postrzegania form w przestrzeni. Oprócz tego artystka uczestniczyć będzie w spotkaniach z poznańskimi artystami i krytykami, na których  zaprezentuje swoją dotychczasową działalność publiczności.

Zagadnienia feministyczne to z kolei temat, który podejmuje zarówno w swojej twórczości artystycznej, jak i pracach  filozoficznych pochodząca ze Szkocji Hannah Champion.  Zestawiając ze sobą rozmaite klisze, kulturowe wzory czy reprezentacje kobiecości pokazuje jednocześnie ich opresyjność i konwencjonalność. Jej prace, kwestionując zastane normy, tropią – często niedostrzegane – relacje podporządkowania i dominacji.

Wydarzenia:

18 – 26 listopada 2011 roku
Wystawa Kartonowe Miasta
School of Form, MTP, wejście od ul. Głogowskiej, pon. – pt. godz. 14.00–20.00, sob. godz. 11.00–15.00

Projekt Cardboard Cities, Kartonowe Miasta, zakłada przygotowanie interaktywnej wystawy współtworzonej przez mieszkańców miasta oraz zaproszonych studentów architektury, planowania przestrzennego i designu. Przy użyciu drewna, sklejki, kartonu, taśmy, folii oraz farb zwiedzający będą mogli przez cały czas trwania wystawy tworzyć, przekształcać i dekonstruować tymczasowe elementy miejskiej architektury.

18 listopada 2011 r., godz. 18.00
Warsztat performance z Hannah Champion
Galeria Raczej, ul Głogowska 53

Czy przedmioty mogą być kulturowo naznaczone płcią?

Czy takie nacechowane płciowo przedmioty mogą przyczyniać się do utrzymywania stosunków społecznych między płciami, a zwłaszcza stosunku władzy? Czy można zmienić płeć przedmiotu i tym samym zmienić sposób, w jaki oddziałuje on na społeczeństwo? Między innymi te pytania stanowić będą temat warsztatu performance przeznaczonego dla młodych artystów, prowadzonego przez szkocką artystkę i filozofkę Hannah Champion. Prosimy artystów o zgłoszenia mailowe: galeria.raczej@gmail.com. Ilość miejsc ograniczona. Każda osoba biorąca udział w warsztatach proszona jest o przyniesienie dwóch przedmiotów, kobiecego i męskiego.

"Talking to the bird scarer", jednodniowe wydarzenie na zewnątrz Tesco, Tullamore, Co.Offaly, w ramach rezydencji Sapphire Highway, kurator: The Good Hatchery, wrzesień 2008, foto: Carl Giffney, Dzięki uprzejmości artystki

"Talking to the bird scarer", jednodniowe wydarzenie na zewnątrz Tesco, Tullamore, Co.Offaly, w ramach rezydencji Sapphire Highway, kurator: The Good Hatchery, wrzesień 2008, foto: Carl Giffney, Dzięki uprzejmości artystki

19 listopada 2011 r., godz. 11.15-12.45
Weduta krajobraz z miastem – warsztaty budowania Kartonowych Miast w ramach
Muzealnej Akademii Dziecka
Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa i Rzeźby
Warsztaty przewidziane dla dzieci w wieku 6-12 lat

W ramach Muzealnej Akademii Dziecka Sinead Bhreathnach-Cashell przeprowadzi warsztaty budowania Kartonowych Miast. Początek teoretyczny poprowadzą autorki cyklu Paulina Broniewska i Sabina Kiełczewska, a następnie uczestnicy zostaną zaproszeni do zaprojektowania i budowy elementów architektury miejskiej przy użyciu takich elementów, jak drewno, karton, farba, klej, folia itp. Inspiracją będą obrazy znajdujące się w kolekcji Muzeum, własne doświadczenia uczestników oraz miejska architektura. Prace powstałe w rezultacie warsztatów zostaną włączone do wystawy, którą będzie można współtworzyć do 26.11.2011 w budynku MTP, School of Form.

20 listopada 2011 r., godz. 15.00-17.00
Warsztaty modelowania przy użyciu ciasta dla dzieci i rodziców
Muzeum Narodowe, Galeria Malarstwa i Rzeźby

Czym jest jedzenie? Do czego może służyć? Co jesteśmy w stanie z nim zrobić? Warsztat będzie okazją do zbadania naszych relacji z jedzeniem poprzez zabawę i różnorodne ćwiczenia przy użyciu ciasta/masy solnej. Liczba miejsc jest ograniczona.

22 listopada 2011 r., godz. 19.00
Wernisaż wystawy, połączony z performansem Hannah Champion
Galeria Raczej, ul Głogowska 53

Wystawa podsumowywać będzie miesięczną rezydencję artystki w Poznaniu, złoży się na nią materiał dokumentujący jej pracę artystyczno-badawczą podczas rezydencji. Wystawa potrwa do 28.11.2011, oglądać ją będzie można w godz. 14.00-18.00

23 listopada 2011 r., godz. 17.00
Prezentacja projektu rezydencyjnego – Hannah Champion, Sinéad Bhreathnach-Cashell
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Historii Sztuki, s. 401

Strony: 1 2

Dodaj komentarz