• 2011-11-18

Seks w ZSRR

16 listopada do 4 grudnia 2011 roku | Muzeum Erotyki w Warszawie

Muzeum Erotyki w Warszawie zaprasza na niezwykłą wystawę stanowiącą uzupełnienie Przeglądu Erotycznego Kina Rosyjskiego podczas Festiwalu Sputnik nad Polską, obrazującą seks w Rosji, zarówno przed Rewolucją Październikową, jak również w czasach bardziej współczesnych. Na wystawie znajdą się unikalne, nigdzie wcześniej nie publikowane plakaty, dekrety, postanowienia, uchwały…

Pracowniku służb komunalnych, dawaj przykłady jakości obsługi! (źródło: materiał prasowy organizatora)

Pracowniku służb komunalnych, dawaj przykłady jakości obsługi! (źródło: materiał prasowy organizatora)

Przykładem niech będzie Dekret Gubernatorskiej Rady Komisarzy Ludowych miasta Saratów O skasowaniu prawa własności prywatnej w stosunku do kobiet (1918 rok), w którym przeczytamy,że:

Wszystkie kobiety, objęte tym Dekretem, nie pozostają nadal własnością prywatną, lecz stają się własnością całej klasy robotniczej. Prawo przydziału do korzystania z uwolnionych kobiet posiada Rada żołnierskich, chłopskich i robotniczych Deputatów miast i wsi. Obywatele mężczyźni, jeżeli akceptują warunki tego Dekretu, mają prawo korzystać z kobiety nie częściej niż cztery razy w tygodniu i nie dłużej niż przez trzy godziny.

Każdy członek kolektywu robotniczego ma obowiązek wpłacać 2% od swej pensji na konto funduszu edukacji ludowej. Każdy mężczyzna, chcąc skorzystać z egzemplarza mienia ludowego (to jest kobiety… ), musi przedstawić wydany przez związek zawodowy lub przez fabryczny komitet robotniczy dowód swej przynależności klasowej.

Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz filmu Dziwadła i ludzie Aleksieja Bałabanowa.

Szanuj pracę sprzątaczek! (źródło: materiał prasowy organizatora)

Szanuj pracę sprzątaczek! (źródło: materiał prasowy organizatora)

Aleksiej Bałabanow, twórca Brata, jeden z najpopularniejszych reżyserów rosyjskich młodego pokolenia nakręcił też film Potwory i ludzie, dziwną opowieść o pasji, fantazji i erotyce. Akcja toczy się w Sankt Petersburgu na początku XX wieku, kiedy to w kawiarniach i na salonach modne są dyskusje o świeżo odkrytej sztuce filmowej.

Seks w ZSRR (źródło: materiały prasowe organizatora)

Seks w ZSRR (źródło: materiały prasowe organizatora)

Johan wraz z dwójką pomocników robi zdjęcia erotyczne, przedstawiające chłostanie nagich damskich pośladków. Ale technika daje nowe możliwości…

Seks w ZSRR
16 listopada – 4 grudnia 2011 r.
Muzeum Erotyki, ul.Grzybowska 3
Warszawa

Dodaj komentarz