SUPER!jednostka: rekapitulacja

Od 10 do 30 listopada 2011 | Galeria+, Rondo Sztuki w Katowicach

Superjednostka to ekonomia pod postacią powtarzanych elementów prefabrykowanych, które wymusiły zewnętrzny i wewnętrzny układ budynku, zewnętrzny i wewnętrzny układ życia mieszkańców. Superjednostka to wizualna multiplikacja uczuć, lęków, ciekawości, obaw. Ta modularność stała się główną inspiracją w artystycznych rozważaniach Kasi Jendrośka i Gosi Orzechowskiej na temat Superjednostki.

SUPER!jednostka: rekapitulacja (źródło: materiały organizatora)

SUPER!jednostka: rekapitulacja (źródło: materiały organizatora)

K. i G. swoje refleksje związane z Superjednostką dokumentują już od czterech lat. W tym czasie powstało 10 kolaży fotograficznych złożonych z setek zdjęć 10x15cm, gigantyczna praca malarska budowana również z modułu – podobrazia 14x40cm oraz projekt społeczny SUPERogród, który polegał na współpracy z mieszkańcami bloku na przestrzeni kilku miesięcy i sadzeniu na kilkuset balkonach kwiatów.

W Galerii + powstanie instalacja fotograficzna w 360°. Poprzez rytm i powtarzalność poziomych i pionowych linii balkonów, powstaje uniwersalne przedstawienie blokowiska, jako skupiska mieszkań dla ludzi.

Namacalne wręcz w Rondzie Sztuki sąsiedztwo budynku i jego przetransponowanie w dziele sztuki powoduje konfrontację spojrzeń, obecnego i dotychczasowego, czy też wrażeń, wspomnień, stereotypów.

SUPER!jednostka: rekapitulacja (źródło: materiały organizatora)

SUPER!jednostka: rekapitulacja (źródło: materiały organizatora)

Odbiorca wchodzący do środka instalacji zostaje wciągnięty w grę czasu, skali i kształtu. W tej sytuacji budynek staje się pretekstem, swoistym papierkiem lakmusowym.

Wystawa w Galerii + ma charakter podsumowujący pracę nad projektem Super!jednostka.

SUPER!jednostka: rekapitulacja
wernisaż: 10 listopada (czwartek), godz. 18.00
10-30 listopada 2011
Galeria+
Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka 1
Katowice

Dodaj komentarz