• 2011-12-12

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959

Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią | Seria Świadectwa

Dzienniki Jerzego Zawieyskiego to świadectwo intrygujące – opowiada o okresie odwilży i małej stabilizacji przełomu lat 50. i 60., który nie doczekał się jeszcze podobnie całościowych, wielowymiarowych zapisów.

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 - okładka (źródło: materiał prasowy Karty)

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 - okładka (źródło: materiał prasowy Karty)

Zawieyski pisał w zeszytach, piórem wiecznym – raz poczynionych zapisków nie uzupełniał i nie poprawiał. Jego Dzienniki stanowią interesujące świadectwo nie tylko na temat samego autora, jako niezwykłego świadka tamtego czasu, ale także – środowisk: literackiego i politycznego, z którymi był związany.

Jerzy Zawieyski – pisarz, dramaturg, intelektualista i katolicki działacz polityczny, symbol chrześcijańskiej lewicy i oporu przeciw stalinizmowi w kulturze, stanowią wybór z 3000-stronicowego zachowanego w rękach rodziny autora maszynopisu, z notatek prowadzonych przez 14 lat. Opublikowany zostanie pierwszy (z lat 1955–59) z dwóch tomów, jako cenne źródło wiedzy o Peerelu z lat 50./60.

Dzienniki mają charakter zarówno zapisu intelektualnego – lektur, przemyśleń, notatek towarzyszących własnej twórczości, opisu spotkań i postaw kręgu pisarzy oraz ludzi Kościoła (m.in. Jerzego Andrzejewskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Ziei, osób związanych z Tygodnikiem Powszechnym). Są także cennym źródłem informacji z życia politycznego – pokazujących środowisko otaczające autora, jako posła, przedstawiciela Koła Znak, czy członka Rady Państwa.

Ze wstępu prof. Andrzeja Friszkego:

Pisarz, dramaturg, intelektualista i działacz katolicki. Symbol otwartego chrześcijaństwa, a zarazem symbol oporu przeciw stalinizmowi w kulturze. Jeden z najbliższych przyjaciół kardynała Wyszyńskiego, ale też chrześcijanin niepogodzony z formą religijności upowszechnianą przez Prymasa. Jedyny katolik w PRL-owskiej Radzie Państwa, ale też jedyny, który z sejmowej trybuny w marcu 1968 rzucił wyzwanie władzy. Polityk czy człowiek zagubiony w świecie polityki? Te określenia opisują Jerzego Zawieyskiego, postać niegdyś bardzo znaną, dziś niemal zapomnianą.

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 - zaproszenie (źródło: materiał prasowy Karty)

Jerzy Zawieyski Dzienniki. Tom 1. Wybór z lat 1955–1959 - zaproszenie (źródło: materiał prasowy Karty)

Seria Świadectwa, w której ukazują się Dzienniki Jerzego Zawieyskiego, prezentuje najważniejsze zapisy świadectw, kluczowe dla zrozumienia historii XX wieku. We wszystkich wydanych dotąd pozycjach przyjmowała zasadę esencjonalności. Nie jest to edycja źródła, w której z pietyzmem oddaje się każdy element oryginału, ale odkrywanie istoty zapisu, nie osłabianej tekstem nadmiarowym.

W serii ukazały się:

Jacek Kuroń Taki Upór – nowość
Stanisław Czuruk Lwów w cieniu Kołymy
Zbigniew Klukowski Zamojszczyzna 1944–1959
Stanisław Bohdanowicz Ochotnik
Adam Uziembło Niepodległość socjalisty

Jerzy Zawieyski, Dzienniki, w serii Świadectwa
Tom I (1955–59) — twarda oprawa, 750 stron
Tom II (1960–1969) Dzienników ukaże się w 2012 roku.

Wydawca:
Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią

O.pl Polski Portal Kultury objął patronatem medialnym to wydawnictwo.

Ośrodek KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa

Dodaj komentarz