• 2011-12-09

Miasto jako Galeria

Od paźdzernika do grudnia 2011 roku | Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ w Warszawie

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ ukończyła projekt Miasto jako Galeria, który rozpoczął się w październiku 2011 roku. Celem projektu było rozwijanie świadomości urbanistycznej, sztuki w przestrzeni publicznej i architektury oraz nowe spojrzenie na projektowanie przestrzeni miejskiej. Nowe spojrzenie na miasto pozwoliło ukazać je, jako obszar który może pełnić funkcję galerii, stać się przestrzenią wystawienniczą. Budynki, murale, ulice stają się w tym ujęciu eksponatami, ale również przestrzenią otwartą na artystyczne ingerencje.

Miasto jako Galeria (źródło:materiały prasowe organizatora)

Miasto jako Galeria (źródło:materiały prasowe organizatora)

W czasie trwania projektu odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach, których poprowadzono 16 wykładów o charakterze otwartym i 15 warsztatów. W projekcie  udział wzięli uczestnicy ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych, także studenci. Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne: filmowy, teatralno-muzyczny, fotograficzny. W czasie, których uczestnicy rozwijali umiejętności takie jak: tworzenie własnych prac, zdjęć, filmów i instrumentów muzycznych. Uczestnicy współpracując w grupach poszerzyli swoją wiedzę z zakresu architektury i sztuki a także dowiedzieli się jak wygląda praca  nad konceptem tworzenia projektu.

Warsztaty i wykłady zostały przeprowadzone pod okiem ekspertów wśród których znaleźli się m.in. Karolina Breguła, Katarzyna Juchniewicz z Fundacji Architektury, Magdalena Korzeniewska, Zuzanna Fogtt, Aneta Marcinkowska Muszyńska, Antoni Burzyński, oraz Jacek Babicki.

Podsumowanie projektu Miasto jako galeria:

Zakończone zostało wystawą prac uczestników wykonanych podczas warsztatów i zaprezentowane w przestrzeni miejskiej:

Pokaz fotograficzny: Prezentacja wielkoformatowych kolaży ze zdjęć wykonanych przez uczestników w przestrzeni miejskiej oraz prezentacja prac w okolicy ich powstania na balkonach bloków i elewacjach budynków. Prace rozwieszone zostaną wzdłuż ul. Zakrzewskiego 24, w dniu 10 grudnia 2011 r.

Miasto jako Galeria (źródło:materiały prasowe organizatora)

Miasto jako Galeria (źródło:materiały prasowe organizatora)

Pokaz zrealizowanych etiud filmowych: na podstawie własnych scenariuszy uczestnicy zrealizowali wykonane przez siebie filmy krótkometrażowe, videoarty, które zostaną zaprezentowane na elewacji budynku przy ul. Andersa 13 w dniu 10.12.2011.

Koncert bębnowy wykonany przez uczestników warsztatów Młodzież w ramach projektu zrealizuje własną Batukadę – orkiestrę bębnową. Koncert rozpocznie się 13 grudnia 2011 roku o godzinie 12.00 przy ul. Garbińskiego 1 w Sali teatralnej.

Projekt został sfinansowany ze środków  Miasta Stołecznego Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy: Fundacja PSW Promocji Sztuki Współczesnej i Bemowskie Centrum Kultury.

Szkoły biorące udział w projekcie:

  • Gimnazjum nr 82 im.prof. T. Kotarbińskiego, ul. Czumy 8,
  • Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego, ul. Emilii Plater 31,
  • LXXXVI Liceum Ogólnokształcącemu im. Batalionu Zośka w Warszawie,
  • XL Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego, ul. Platynowa 1,
  • XXXIV Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa, ul. Zakrzewska 24,
  • Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, ul. Smocza 6.

O.pl Polski Portal Kultury objął to wydarzenie patronatem medialnym.

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
ul. Generała Andersa 13
Warszawa

Dodaj komentarz