• 2012-02-20

Czwarty Stan Skupienia Wody: od mikro do makro

Od 2 marca do 29 kwietnia 2012 r. | CSW Znaki Czasu w Toruniu

Projekt Czwarty Stan Skupienia Wody: od mikro do makro kuratorowany przez Victorię Vesnę jest pierwszym tego rodzaju doświadczeniem współpracy, opartym na wymianie i dialogu, poprzez stworzenie społecznej sieci i meta-interfejsu, w który zaangażowani będą artyści, naukowcy, kuratorzy, teoretycy, dziennikarze i inni interesujący intelektualiści. Projekt jest rozwijany wokół tematu wody – rozumianej nie tylko poprzez wielość jej symbolicznych i metaforycznych znaczeń, ale także jako jedno ze źródeł życia i energii, które w obecnych czasach wymaga poważnej politycznej i społecznej dyskusji.

Pinar Yoldas - Neuromorph#2 (źródło: materiał prasowy organizatora)

Pinar Yoldas - Neuromorph#2 (źródło: materiał prasowy organizatora)

Victoria Vesna jest jedną z najbardziej nowoczesnych artystek, oddaną eksperymentalnym i innowacyjnym poszukiwaniom, która poprzez dialog z nauką i zaawansowanymi technologiami sukcesywnie poszerza granice sztuki. Aktywnie współpracuje z pionierem nano-nauki Jamesem Gimzewskim, wspólne z którym założyła Centrum Sztuki i Nauki w ramach kampusu UCLA w Los Angeles.

Według Victorii Vesny projekt ten rozważa ideę czwartego stanu skupienia wody jako przesunięcia perspektywy i nowego sposobu myślenia o molekule będącej ostatecznym odbiciem naszej pojawiającej się globalnej świadomości. Tak jak odkrycie buckminsterfullerynu zmieniło nasz odbiór materii i życia po nastaniu ery nanotechnologii, tak idea czwartego stanu skupienia wody zmienia nasz sposób myślenia o świecie i może mieć wielki wpływ na naukę – od nanotechnologii po neurobiologię i pozaziemskie poszukiwanie życia.

Podobnie plazma jest nazywana czasem czwartym stanem skupienia materii wychodząc poza granicę tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na Ziemi – ciała stałe, ciecze, gazy… W ostatnim stuleciu wielu naukowców próbowało podkreślić istnienie dynamicznej energii plazmowej, która znajduje się w żywych organizmach i wodzie, lecz bez większego sukcesu.

Przy obecnym zaawansowaniu nauki niektóre z tych idei, które w eksperymentach pokazują wodę jako nośnik energetycznej siły i zjawisko kosmiczno-biologiczne, pojawiają się ponownie. Wystawa będzie bazować na tych najbardziej daleko idących tezach, jako drodze do efektywnego dialogu pomiędzy artystami i naukowcami.

Zaangażowani artyści pochodzą gównie z rejonów delt wielkich rzek i portów wodnych na całym świecie, a także z miejsc, które zostały dramatycznie zmienione bądź zniszczone przez wodę. Nie przez przypadek silnie reprezentowana jest Japonia – poprzez udział w wystawie zarówno japońskich artystów, jak i naukowców zaangażowanych w działalność artystyczną. Źródłem inspiracji dla artystów były również obszary dotknięte przez potężne tsunami czy susze.

Głównym celem całego projektu jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie opinii publicznej na problemy, które dotyczą nas wszystkich: począwszy od teorii poświęconych powstaniu życia po teorie o pozaziemskich formach świadomości, od konkretnych ekologicznych i środowiskowych problemów, jak społeczne aspekty związane z brakiem wody na świecie, do idei wody jako jednego z najbardziej uniwersalnych symboli, czy metafory naszego współczesnego płynnego społeczeństwa, a także stałego strumienia i przepływu danych w rozległym oceanie internetu.

Nobuho Nagasawa, Bodywaves, The Japan Society, 2007 Photo Credit: T. Miyamoto

Nobuho Nagasawa, Bodywaves, The Japan Society, 2007 Photo Credit: T. Miyamoto

Z okazji wystawy uruchomiona zostanie specjalna platforma internetowa, której obszerny meta-interfejs zaprojektuje Claudia Jacques. Materiały na stronę zostaną przygotowane przez Lindę Weintraub (USA), Esther Moñivas (Hiszpania), Ryszarda W. Kluszczynskiego (Polska), Karlę Brunet (Brazylia), Phillipa Balla (Wielka Brytania), a także z udziałem artystów i aktywistówi, których prace i działania odnoszą się do tematu wody w mnogości jej potencjalnych znaczeń i zastosowań.

www.waterbodies.org – platforma internetowa realizowana we współpracy z autorkami Lindą Weintraub i projektantką strony Claudią Jacues – zainicjuje wirtualną wystawę artystów i naukowców z całego świata, którzy w swoich pracach koncentrują się na tematyce wody. Opublikowany zostanie również esej Philipa Balla Dlaczego woda jest dziwna, znanego naukowca, pisarza, autora książki H2O: Biografia wody.

Sympozjum związane z wystawą odbędzie się w Kalifornijskim Instytucie Nanotechnologii (UCLA) w Los Angeles podczas Światowego Dnia Wody, 22 marca. Transmisja przekazu w CSW.

Kurator: Victoria Vesna

Artyści i naukowcy: Karla Brunet (Brazylia), Richard Clar/Dinis Afonso Ribeiro (USA / Portugalia), Suzon Fuks (Australia), Shiho Fukuhara/Georg Tremmel (Japonia / Austria), Dew Harrison (Wielka Brytania), Tomoko Hayashi (Japonia), Takashi Ikegami (Japonia), Hideo Iwasaki (Japonia), Hu Jie Ming (Chiny), Gil Kuno (Japonia/USA), Linda Lai (Chiny), Nobuho Nagasawa (Japonia/USA), Mizuko Oka, Yasuhiro Hashimoto (Japonia), João Vasco Paiva (Portugalia/Chiny), Ellen Pau (Chiny), Silvia Rigon (Włochy/USA), Mana Salehi (Iran/Hiszpania), Claudia Schmacke (Niemcy), Alicia Vela (Hiszpania), Pinar Yoldas (Turcja/USA), Jiang Zhi (Chiny)

Czwarty Stan Skupienia Wody: od mikro do makro
Otwarcie wystawy: 2 marca, godz. 19.00
2 marca – 29 kwietnia 2012 r.
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
Wały gen. Sikorskiego 13
Toruń

Dodaj komentarz