• 2012-03-29

Cały ten street art

Od 30 marca do 28 kwietnia 2012 roku | Galeria Art Agenda Nova w Krakowie

Wystawa Cały ten street art pozwoli zebrać w jednym miejscu prace twórców z całego kraju, poznać ich opinię na temat przemian sztuki ulicznej, zastanowić się nad korzeniami i granicami street artu oraz konsekwencjami jego rozwoju. Swoje prace przedstawią polscy artyści związani ze sceną street artu. Ich twórczość nie pozwala na jednoznaczne łączenie ich tylko z jednym nurtem sztuki, dlatego wystawa przyjmuje szerszy kontekst interpretacyjny.

Autor: Pikaso, 2012 (źródło: materiał prasowy)

Autor: Pikaso, 2012 (źródło: materiał prasowy)

W krakowskiej galerii Art Agenda Nova, w ramach realizowanego przez Fundację Wschód Sztuki projektu Krk: Loca(r)tor, zaprezentowana zostanie wystawa Cały ten street art. Celem ekspozycji jest wyjście naprzeciw krytycznym głosom dotyczącym przenoszenia sztuki ulicznej, z założenia niezależnej, z jej naturalnego środowiska – przestrzeni miejskiej – do instytucji sztuki. Zjawisko to rodzi pytanie, czy takie praktyki są nobilitującą ewolucją, czy zbrodnią? Ekspozycja, sytuując się pomiędzy tymi dwoma stanowiskami, proponuje rozważenie nowych definicji prezentowanej aktywności artystycznej, które określić można by terminem: post-street art. Pojęcie to stanowi inspirację dla twórców, którzy swoimi dziełami starają się zmierzyć z tym problemem.

Projekt Krk: Loca(r)tor realizowany od grudnia 2010 roku skupia się na popularyzacji oraz poszerzaniu wiedzy na temat sztuki w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem street artu. Odpowiada on na potrzebę utrwalenia dzieł sztuki ulicznej, tworząc największą wirtualną galerię krakowskiej sztuki ulicznej. Projekt ma charakter interaktywny umożliwiając każdemu włączenie się w jego realizację oraz bezpośrednie dodawanie zdjęć do stworzonej galerii (aktualnie w projekt zaangażowanych jest ponad 1300 osób stale obserwujących galerię). Zebrane zdjęcia posłużyć mają w stworzeniu internetowej mapy z zaznaczonymi dziełami sztuki w przestrzeni miejskiej.

Celem wystawy Cały ten street art nie jest bezmyślne podążanie za modą na sztukę uliczną, lecz bardziej problemowe podejście do tego zjawiska. Z pewnością nie jest nim też próba przeniesienia sztuki ulicy do galerii, co jest to sztuczne i prawie niemożliwe, bo przecież klasyczna definicja street artu wyraźnie określa, że jest to sztuka, której miejsce jest w przestrzeni miejskiej. Warto jednak zauważyć, że nurt ten, podobnie jak każda dziedzina artystyczna, ewoluuje i przełamuje swoje własne ograniczenia. Nazwanie sztuki umieszczonej w galerii, wywodzącej się i korzystającej z doświadczenia street artu, post- street artem pozwoli odciąć się od trudnych do jednoznacznego rozwiązania sporów na ten temat relacji sztuki ulicznej z instytucjami sztuki, a skupić na niej samej.

Celem wystawy jest przede wszystkim chęć zaprezentowania, z przymrużeniem oka całego spektrum działań wywodzących się ze street artu i uchwycenie różnorodności tego zjawiska, a także jego krytycznego potencjału. Brak na niej prac klasycznie street artowych, jakby żywcem wyjętych z ulicy i przeniesionych, są natomiast takie, które powstały w oderwaniu od ulicznego kontekstu i przeznaczone są do eksponowania w zamkniętych przestrzeniach.

„Cały ten street art”, wernisaż, Galeria Art Agenda w Krakowie, 30 marca 2012 roku, fot. Agnieszka Ciałowicz (źródło: materiał prasowy)

„Cały ten street art”, wernisaż, Galeria Art Agenda w Krakowie, 30 marca 2012 roku, fot. Agnieszka Ciałowicz (źródło: materiał prasowy)

W wystawie udział biorą zarówno twórcy znani, jak i niedawno debiutujący, wywodzący się z tego nurtu oraz tacy, którzy raczej ze street artu czerpią, niż w pełni się z nim identyfikują. Łączy ich działanie na pograniczu sztuki ulicznej i innych dziedzin artystycznych: malarstwa, designu, a nawet sztuki konceptualnej. Wszyscy eksperymentują z formą i techniką, nie ograniczając się do jednej i czerpią z różnych nurtów. Odmienność postaw twórczych, odniesienie do terminu post- street art oraz odrobinę przewrotne i zdystansowane podejście do street artu w galerii ukształtowały ten projekt.

Prace zaproszonych artystów pokazują, że ich twórczość, nawet ta na potrzebę galerii, wciąż ma w sobie wciąż element nonkonformizmu. Nie brak jej również wyrazu, przekory i umiejętności igrania z odbiorcą, a nawet z samą sobą, co obrazuje choćby płótno autorstwa Czarnobyla i Nawera All my friends are criminals. Podobnie inne prace- funkcjonowanie w przestrzeni wystawowej nie zabiera im siły ekspresji ani przysłowiowych jaj. Są to dzieła, które łatwiej jest raczej rozpatrywać w kategoriach ogólnie pojętej sztuki nowoczesnej niż sztuki ulicznej. Ten rodzaj twórczości uprawiają równolegle z tą street artową.

Zaproponowano udział w wystawie artystom, których twórczość znacznie wykracza poza podstawową definicję street artu, mimo, że wciąż postrzegani są przez pryzmat swojej twórczości, często odcinają się od bycia street artowcami. Tworzą designerskie zabawki, tak zwane custom toy, prace na pograniczu graffiti, designu i wzornictwa przemysłowego, projekty konceptualne, dzieła, które łatwiej jest raczej rozpatrywać w kategoriach ogólnie pojętej sztuki nowoczesnej, niż sztuki ulicznej. Ten rodzaj twórczości uprawiają równolegle z tą street artową.

Autor: Czarnobyl (źródło: materiał prasowy)

Autor: Czarnobyl (źródło: materiał prasowy)

Nawer to krakowski artysta wywodzący się z nurtu graffiti. Architekt, grafik, designer i kurator. Ukończył studia z zakresu Architektury i Urbanistyki. Początki jego działań w przestrzeni miejskiej sięgają lat 90. W 2003 roku zaczął kierować swoje zainteresowania pomiędzy malarstwo i projektowanie wnętrz. Początkowo działał jako freelancer; w 2006 roku otworzył własne studio projektowe ARTDE7, ukierunkowane na projektowanie wnętrz, grafikę, oraz scenografię. Jego projekty wnętrz, to kombinacje pomiędzy bryłą w przestrzeni a perspektywą, malowane głównie areozolem.

Nawer był kuratorem wystaw organizowanych w galerii Baraka Street Friends, gdzie swoje prace wystawiali między innymi Mad C, czy Sat One. Od pewnego czasu organizuje imprezy Street Fighters odbywające się w galerii Pauza, oraz współtworzy projekt Naver Vs Temporary Space Design, stanowiący interakcję pomiędzy muzyką, grafiką malowaną na ścianie, oraz wizualizacją.

„Cały ten street art”, wernisaż, Galeria Art Agenda w Krakowie, 30 marca 2012 roku, fot. Agnieszka Ciałowicz (źródło: materiał prasowy)

„Cały ten street art”, wernisaż, Galeria Art Agenda w Krakowie, 30 marca 2012 roku, fot. Agnieszka Ciałowicz (źródło: materiał prasowy)

Zbiok (Sławomir Czajkowski) to jeden z najbardziej cenionych polskich artystów ulicznych. Jest absolwentem Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu. Swoje działania prezentował w wielu miejscach w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Francji. Jest laureatem Grand Prix w 9. Konkursu im. Gepperta dla debiutujących polskich malarzy w 2009 roku, w tym samym roku otrzymał również Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracował przy tworzeniu ramówki TVN, wykonał projekty dla firmy odzieżowej Cropp Town.

Massmix to warszawski kolektyw vlepkarski składający się z 9 niezależnych artystów: ark.next, bufu bufu, goro, ixi color, kwiatek, miesto, mrufig, szczym i zrazik. Kolektyw istnieje od 2006 roku. Od tego czasu prowadzi swoją barwną działalność w Polsce (m. in. Warszawa, Łódź, Gdynia, Płock) i za granicą (Berlin, Amsterdam, Lille).

Massmix realizuje duże projekty indoorowe i outdoorowe przy użyciu gotowych form wyciętych z folii samoprzylepnej. Graficzne formy Massmixa, składające się z charakterystycznych modułów i kolorów, tworzą rozpoznawalne – zawsze improwizowane – kompozycje. Prace Massmixa mają charakter otwarty i można je uznać za warsztat albo jam, spontaniczne spotkania od początku wciągające publiczność w interakcję. Ten charakterystyczny sposób realizowania projektów sami członkowie grupy nazywają strukturą kociołkiem. Drużyna dodatkowo prowadzi czołowy polski portal street artowy -Vlepvnet oraz regularnie inicjuje wystawy w swojej bazie – Galerii V9.

„Cały ten street art”, wernisaż, Galeria Art Agenda w Krakowie, 30 marca 2012 roku, fot. Agnieszka Ciałowicz (źródło: materiał prasowy)

„Cały ten street art”, wernisaż, Galeria Art Agenda w Krakowie, 30 marca 2012 roku, fot. Agnieszka Ciałowicz (źródło: materiał prasowy)

Artur Wabik to artysta plastyk, kurator, publicysta, badacz popkultury. Od końca lat dziewięćdziesiątych związany ze street artem, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej. Studiował Historię Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pomysłodawca i kurator trzech edycji (2003, 2004 i 2010) interdyscyplinarnego projektu artystycznego Komiks na Ścianach, łączącego estetykę komiksu i graffiti. Publikuje teksty o popkulturze na łamach prasy, m.in. w kwartalniku „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Od 2003 Artur Wabik jest redaktorem naczelnym wydawnictwa Atropos, które specjalizuje się w edycji komiksów, oraz albumów o charakterze kolekcjonerskim. Od maja 2010 prowadzi galerię sztuki współczesnej w Krakowie.

Strony: 1 2

1 komentarz do artykułu “Cały ten street art

  1. Stefania

    Zapraszamy na dodatkowe sobotnie zwiedzanie wystawy w sobotę 21 kwietnia w godzinach od 17.00 do 20.00

Dodaj komentarz