• 2012-03-19

Nowe Otwarcie

Od 21 marca do 11 kwietnia 2012 roku | Dom Artysty Plastyka w Warszawie

Nowe Otwarcie to wyjątkowa wystawa kończąca obchody stulecia Związku Polskich Artystów Plastyków i inaugurująca nowy okres działalności stowarzyszenia. ZPAP jest jednym z najstarszych i największych w świecie stowarzyszeń artystycznych. Odegrało ono znaczącą rolę w historii polskiej sztuki XX wieku. W różnych okresach związali się z nim tacy artyści jak choćby Wojciech Weiss, Teodor Axentowicz, Zbigniew Pronaszko, Tadeusz Kantor, Andrzej Wróblewski, Jonasz Stern, Jan Lebenstein, Jerzy Bereś, Tadeusz Brzozowski, czy Jerzy Nowosielski.

„Meta... Konfrontacja ver III”, technika mieszana - rysunek/ fotografia/druk cyfrowy, Andrzej Dudek-Dürer (źródło: materiał źródłowy)

„Meta... Konfrontacja ver III”, technika mieszana - rysunek/ fotografia/druk cyfrowy, Andrzej Dudek-Dürer (źródło: materiał źródłowy)

Obecna wystawa prezentuje prace blisko 300 twórców z całej Polski będących członkami organizacji w dniu dzisiejszym i stanowi swoisty artystyczny bilans otwarcia. Jest punktem wyjścia do zadania fundamentalnych pytań o przyszłość stowarzyszeń artystycznych w ogóle jak i samego ZPAP. Jaka jest jego kondycja dzisiaj? Na co, na kogo i w jaki sposób powinno się to środowisko otwierać? Jakimi kryteriami winno się kierować podejmując decyzje o zawartości i kształcie swoich wystaw i prezentacji? Jaki model swojej obecności w kulturze powinno przyjąć by przyczynić się do nowego otwarcia na tej płaszczyźnie w szerszym znaczeniu?

Do specjalnego udziału w wystawie zaproszony został Jerzy Kalina. Jego instalacja nosząca tytuł Lista obecności stanowi szczególny element warszawskiej ekspozycji. Praca składa się z czterech słupów-kolumn podtrzymujących strop galerii. Zdają się one być zbudowane z nawarstwionych na wzór słojów drzewa imion i nazwisk kilku tysięcy artystów, członków ZPAP. Ta minimalistyczna w formie a za razem monumentalna praca niesie zaskakujące bogactwo znaczeń.

Artysta zwraca uwagę, że obok wymiaru site-specific – słupy podtrzymują strop związkowego gmachu – istotny jest wertykalizm kompozycji. Kierunek trwającego wciąż procesu wzrostu i nawarstwiania struktury złożonej z tysięcy imion i nazwisk. Niewyobrażalnej liczby kryjących się za nimi działań, prac artystycznych i życiorysów. Przestrzeń instalacji daje się także odczytać jako droga oznaczona przez ciąg słupów milowych lub kolumnada – czytelne nawiązanie do tradycji i antycznych podwalin kultury. Słupy, choć nie zestawione w czworobok, robią wrażenie pewnego porządku, stabilnej struktury cechującej się własnym, wewnętrznym dynamizmem.

„Piramida XIX”, technika własna, Marian Stępak, 2012 (źródło: materiał prasowy)

„Piramida XIX”, technika własna, Marian Stępak, 2012 (źródło: materiał prasowy)

Wystawa została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Wernisaż: 21 marca, godz. 18.30
Wystawa potrwa do 11 kwietnia
Dom Artysty Plastyka
Plac Teatralny 18
Warszawa

Dodaj komentarz